Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Anweisungen test

Currently 6 users online.

You will now be tested on the Anweisungen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

links =

xīběi
西北

gōngzhèng
公正

zuǒbiān
左边

zài nǎ
在那
hinter =

hòumiàn
后面

zài nà biān
在那边

fāngxiàng
方向

xīnán
西南
Osten =

hòumiàn
后面

dōngnán
东南

zài nǎ
在那

dōng
weit =

lǐmiàn
里面

xīběi
西北

wàimiàn
外面

yuǎn
in der Nähe =

fùjìn
附近

línjìn
邻近

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

wǎng nàlǐ
往哪里
Gebiet =

miànjì
面积

línjìn
邻近

zhèlǐ
这里

hòumiàn
后面
Nordosten =

dōngběi
东北

gōngzhèng
公正

hòumiàn
后面

dōng
Westen =


西

běi

xīběi
西北

dōngnán
东南
dort =

fùjìn
附近

běi

zhèngmiàn
正面

zài nà biān
在那边
hinten =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

wàimiàn
外面

hòumiàn
后面

zhèngmiàn
正面
Süden =

nán

wǎng nàlǐ
往哪里

zhèngmiàn
正面

zhèlǐ
这里
Innerseite =

lǐmiàn
里面

fùjìn
附近

nán

hòumiàn
后面
hier =

wǎng nàlǐ
往哪里

xīnán
西南

dōngnán
东南

zhèlǐ
这里
Anweisungen =

shuōmíng
说明

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

nán

xiàng xià de
向下的
unten =

dōng

xiàmiàn
下面

yuǎn

dōngběi
东北
Umgebung =

línjìn
邻近

nán

hòumiàn
后面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
abwärts =

xiàng xià de
向下的

hòumiàn
后面

shuōmíng
说明

nán
rechts =

hòumiàn
后面

gōngzhèng
公正

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

dōngnán
东南
wo? =

gōngzhèng
公正

xīběi
西北

dōngnán
东南

zài nǎ
在那
Außenseite =

běi

shuōmíng
说明

yuǎn

wàimiàn
外面
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles