Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Anweisungen test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Anweisungen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

in der Nähe =

línjìn
邻近

wǎng nàlǐ
往哪里

fùjìn
附近

hòumiàn
后面
rechts =

shuōmíng
说明

zài nǎ
在那

gōngzhèng
公正

wàimiàn
外面
Osten =

hòumiàn
后面

dōng

zhèngmiàn
正面

wàimiàn
外面
Anweisungen =

lǐmiàn
里面


西

shuōmíng
说明

xīnán
西南
Nordwesten =

xīběi
西北

jìn

xiàngshàngde
向上的

dōngběi
东北
Außenseite =

xiàngshàngde
向上的

lǐmiàn
里面

běi

wàimiàn
外面
links =

xiàmiàn
下面

dōng

zuǒbiān
左边

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
Umgebung =

línjìn
邻近

duìmiàn
对面

shuōmíng
说明

běi
hinten =

fùjìn
附近

hòumiàn
后面

duìmiàn
对面

shàngmiàn
上面
Westen =

fùjìn
附近

zài ... pángbiān
在 ... 旁边


西

xiàng xià de
向下的
neben =

dōngběi
东北


西

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

shuōmíng
说明
Süden =

hòumiàn
后面

duìmiàn
对面

nán

běi
nahe =

zài nà biān
在那边

zài nà biān
在那边

hòumiàn
后面

jìn
Vorderseite =

zhèngmiàn
正面

hòumiàn
后面

línjìn
邻近

miànjì
面积
unten =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xiàmiàn
下面

xīběi
西北
Norden =

běi

xiàngshàngde
向上的

fùjìn
附近


西
hinter =

duìmiàn
对面

hòumiàn
后面

wàimiàn
外面

dōng
wo? =

miànjì
面积

duìmiàn
对面

línjìn
邻近

zài nǎ
在那
aufwärts =

fāngxiàng
方向

dōngběi
东北

xiàngshàngde
向上的

xiàng xià de
向下的
gegenüber =

dōng

shuōmíng
说明

jìn

duìmiàn
对面
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles