Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Tag, Monat, Jahr test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Tag, Monat, Jahr category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Freitag =

yuè

xīngqīrì
星期日

yīyuè
一月

xīngqīwǔ
星期五
November =

shí`èryuè
十二月

shíyīyuè
十一月

qiūjì
秋季

tiān
September =

xīngqī`èr
星期二

jiǔyuè
九月

liùyuè
六月

tiān
Mittwoch =

yīyuè
一月

xīngqī
星期

xīngqīsān
星期三

jiǔyuè
九月
April =

xīngqīliù
星期六

tiān

shíyīyuè
十一月

sìyuè
四月
Monat =

èryuè
二月

yuè

shí`èryuè
十二月

qīyuè
七月
Donnerstag =

xīngqīsì
星期四

liùyuè
六月

chūnjì
春季

xīngqīsān
星期三
Sonntag =

tiān

xīngqīwǔ
星期五

nián

xīngqīrì
星期日
Herbst =

èryuè
二月

xīngqīsì
星期四

chūnjì
春季

qiūjì
秋季
Sommer =

xīngqīliù
星期六

shí`èryuè
十二月

xiàjì
夏季

yīyuè
一月
August =

èryuè
二月

bāyuè
八月

jiǔyuè
九月

yuè
Woche =

xīngqī
星期

xiàjì
夏季

qiūjì
秋季

xīngqīyī
星期一
Juni =

shíyīyuè
十一月

shí`èryuè
十二月

qīyuè
七月

liùyuè
六月
Februar =

dōngjì
冬季

shí`èryuè
十二月

xīngqīwǔ
星期五

èryuè
二月
Juli =

liùyuè
六月

qīyuè
七月

bāyuè
八月

wǔyuè
五月
Montag =

jiǔyuè
九月

xīngqīyī
星期一

bāyuè
八月

shí`èryuè
十二月
Oktober =

shíyīyuè
十一月

nián

xīngqīyī
星期一

shíyuè
十月
Mai =

wǔyuè
五月

chūnjì
春季

chūnjì
春季

yīyuè
一月
Dezember =

shí`èryuè
十二月

xīngqīrì
星期日

sānyuè
三月

dōngjì
冬季
Samstag =

yīyuè
一月

nián

xīngqīliù
星期六

xīngqīyī
星期一
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles