Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Tag, Monat, Jahr test

Currently 40 users online.

You will now be tested on the Tag, Monat, Jahr category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

August =

shí`èryuè
十二月

bāyuè
八月

xīngqīrì
星期日

yuè
Juli =

xīngqī
星期

sìyuè
四月

qīyuè
七月

xīngqī
星期
Monat =

xīngqīyī
星期一

tiān

yuè

wǔyuè
五月
Februar =

èryuè
二月

shí`èryuè
十二月

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīwǔ
星期五
Juni =

shíyīyuè
十一月

xīngqīyī
星期一

liùyuè
六月

xīngqī
星期
Januar =

sānyuè
三月

shíyuè
十月

yīyuè
一月

xīngqīwǔ
星期五
Frühling =

sānyuè
三月

chūnjì
春季

xīngqīyī
星期一

xīngqīsān
星期三
Tag =

xīngqīrì
星期日

tiān

liùyuè
六月

sānyuè
三月
April =

sìyuè
四月

dōngjì
冬季

bāyuè
八月

tiān
Mai =

wǔyuè
五月

yuè

shí`èryuè
十二月

xīngqīliù
星期六
September =

yīyuè
一月

jiǔyuè
九月

jìjié
季节

xīngqī`èr
星期二
Sonntag =

xīngqīrì
星期日

chūnjì
春季

qīyuè
七月

jìjié
季节
Dezember =

dōngjì
冬季

jiǔyuè
九月

shí`èryuè
十二月

xīngqīliù
星期六
Sommer =

qiūjì
秋季

qiūjì
秋季

dōngjì
冬季

xiàjì
夏季
Freitag =

xīngqīwǔ
星期五

xīngqī`èr
星期二

sānyuè
三月

xīngqīsān
星期三
Oktober =

xīngqīliù
星期六

xīngqīyī
星期一

èryuè
二月

shíyuè
十月
Dienstag =

shíyuè
十月

dōngjì
冬季

jìjié
季节

xīngqī`èr
星期二
Winter =

dōngjì
冬季

xīngqīyī
星期一

èryuè
二月

jìjié
季节
Jahr =

xīngqīwǔ
星期五

nián

xīngqī
星期

yuè
Mittwoch =

xīngqīsān
星期三

xīngqīwǔ
星期五

dōngjì
冬季

yuè
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles