Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Tag, Monat, Jahr test

Currently 36 users online.

You will now be tested on the Tag, Monat, Jahr category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Woche =

dōngjì
冬季

nián

shí`èryuè
十二月

xīngqī
星期
Februar =

dōngjì
冬季

èryuè
二月

yīyuè
一月

yīyuè
一月
Freitag =

xīngqīyī
星期一

yīyuè
一月

xīngqīwǔ
星期五

xīngqī
星期
November =

shíyuè
十月

shíyīyuè
十一月

xīngqī
星期

xīngqīyī
星期一
Juni =

liùyuè
六月

jiǔyuè
九月

yuè

xīngqīliù
星期六
Frühling =

chūnjì
春季

yīyuè
一月

jìjié
季节

xīngqīyī
星期一
Juli =

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīrì
星期日

qīyuè
七月

shíyuè
十月
Jahr =

nián

yuè

xīngqīwǔ
星期五

qiūjì
秋季
Donnerstag =

bāyuè
八月

xīngqīsì
星期四

qiūjì
秋季

shí`èryuè
十二月
August =

xīngqīyī
星期一

bāyuè
八月

yuè

xīngqī
星期
Januar =

yīyuè
一月

wǔyuè
五月

wǔyuè
五月

liùyuè
六月
Montag =

xīngqīyī
星期一

xīngqīsì
星期四

xīngqīwǔ
星期五

tiān
Sommer =

shíyīyuè
十一月

bāyuè
八月

xīngqīwǔ
星期五

xiàjì
夏季
Winter =

xīngqīsì
星期四

bāyuè
八月

dōngjì
冬季

bāyuè
八月
Sonntag =

yīyuè
一月

xīngqīliù
星期六

xīngqīrì
星期日

sìyuè
四月
Oktober =

yuè

tiān

shíyuè
十月

wǔyuè
五月
Dezember =

shí`èryuè
十二月

xīngqīliù
星期六

xiàjì
夏季

shíyīyuè
十一月
Herbst =

qiūjì
秋季

tiān

yuè

chūnjì
春季
Mittwoch =

chūnjì
春季

tiān

xīngqīsān
星期三

nián
September =

xīngqīsān
星期三

jìjié
季节

jiǔyuè
九月

xīngqīsān
星期三
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles