Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Tag, Monat, Jahr test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Tag, Monat, Jahr category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Freitag =

jìjié
季节

wǔyuè
五月

shí`èryuè
十二月

xīngqīwǔ
星期五
Juli =

xīngqīsì
星期四

xīngqīyī
星期一

èryuè
二月

qīyuè
七月
Jahr =

chūnjì
春季

qīyuè
七月

sānyuè
三月

nián
Februar =

sānyuè
三月

èryuè
二月

xīngqī`èr
星期二

xīngqī
星期
März =

dōngjì
冬季

xīngqīrì
星期日

sānyuè
三月

xīngqīrì
星期日
Oktober =

yuè

yuè

xīngqīsān
星期三

shíyuè
十月
Woche =

shíyuè
十月

xīngqī`èr
星期二

xīngqī
星期

shíyīyuè
十一月
Sommer =

jiǔyuè
九月

xīngqī
星期

xiàjì
夏季

èryuè
二月
Juni =

xīngqī
星期

xīngqī`èr
星期二

liùyuè
六月

bāyuè
八月
Jahreszeit =

yuè

qīyuè
七月

jìjié
季节

qiūjì
秋季
Frühling =

chūnjì
春季

dōngjì
冬季

wǔyuè
五月

èryuè
二月
Samstag =

qiūjì
秋季

nián

xīngqīliù
星期六

xīngqī
星期
Winter =

wǔyuè
五月

sānyuè
三月

dōngjì
冬季

nián
Tag =

èryuè
二月

xīngqī
星期

tiān

chūnjì
春季
November =

liùyuè
六月

shíyīyuè
十一月

bāyuè
八月

jiǔyuè
九月
April =

xīngqīsì
星期四

xīngqīliù
星期六

qīyuè
七月

sìyuè
四月
Mittwoch =

xīngqīsān
星期三

chūnjì
春季

xīngqī`èr
星期二

jìjié
季节
Monat =

yuè

dōngjì
冬季

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīsān
星期三
Mai =

liùyuè
六月

xīngqīsān
星期三

èryuè
二月

wǔyuè
五月
Dienstag =

xīngqīrì
星期日

xīngqīsān
星期三

xīngqī`èr
星期二

xīngqīsì
星期四
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles