Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Tag, Monat, Jahr test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Tag, Monat, Jahr category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

September =

xīngqīliù
星期六

jiǔyuè
九月

xīngqī`èr
星期二

èryuè
二月
März =

sānyuè
三月

èryuè
二月

jiǔyuè
九月

shí`èryuè
十二月
Samstag =

shíyuè
十月

xīngqīliù
星期六

sìyuè
四月

jiǔyuè
九月
Dienstag =

xīngqīsì
星期四

xīngqī`èr
星期二

bāyuè
八月

bāyuè
八月
Monat =

yuè

shí`èryuè
十二月

nián

jiǔyuè
九月
August =

bāyuè
八月

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīrì
星期日

shíyīyuè
十一月
Jahreszeit =

chūnjì
春季

shíyuè
十月

jìjié
季节

xīngqīwǔ
星期五
Februar =

xīngqīyī
星期一

yīyuè
一月

jiǔyuè
九月

èryuè
二月
Juni =

shí`èryuè
十二月

liùyuè
六月

shíyuè
十月

xīngqīsān
星期三
Sonntag =

shíyīyuè
十一月

shí`èryuè
十二月

sìyuè
四月

xīngqīrì
星期日
Freitag =

jìjié
季节

xīngqīwǔ
星期五

jìjié
季节

chūnjì
春季
Montag =

sìyuè
四月

shí`èryuè
十二月

chūnjì
春季

xīngqīyī
星期一
Juli =

qīyuè
七月

yuè

xīngqīyī
星期一

yīyuè
一月
Winter =

yuè

nián

sānyuè
三月

dōngjì
冬季
Donnerstag =

jìjié
季节

xīngqīsì
星期四

xīngqīrì
星期日

qīyuè
七月
November =

yīyuè
一月

bāyuè
八月

jìjié
季节

shíyīyuè
十一月
Tag =

shí`èryuè
十二月

shíyīyuè
十一月

xīngqīliù
星期六

tiān
Sommer =

dōngjì
冬季

sìyuè
四月

yuè

xiàjì
夏季
April =

xīngqīsì
星期四

jiǔyuè
九月

sìyuè
四月

xīngqīwǔ
星期五
Oktober =

wǔyuè
五月

xīngqīwǔ
星期五

shíyuè
十月

sìyuè
四月
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles