Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Gebäude test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Gebäude category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Windmühle =

xiāofángzhàn
消防站

dàxué
大学

fēngchē
风车

miàoyǔ
庙宇
Kathedrale =

jùyuàn
剧院

píngfáng
平房

shuǐzúguǎn
水族馆

zǒngjiàotáng
总教堂
Mausoleum =

túshūguǎn
图书馆

língmù
陵墓

shìchǎng
市场

gōngyù
公寓
Herrenhaus =

xiāofángzhàn
消防站

yínháng
银行

dàxué
大学

zhuāngyuán
庄园
Polizeiwache =

zǒngjiàotáng
总教堂

jiǔbā
酒吧

gǎngkǒu
港口

jǐngchá fēnjú
警察分局
Zelt =

nóngchǎng
农场

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

zhàngpeng
帐篷

gōngdiàn
宫殿
Sozialwohnung =

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

túshūguǎn
图书馆

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

bàngōngshì
办公室
Schule =

cānguǎn
餐馆

jiànzhù
建筑

xuéxiào
学校

shuǐzúguǎn
水族馆
Bauernhof =

jiǔbā
酒吧

cānguǎn
餐馆

nóngchǎng
农场

bǎihuò shāngdiàn
百货商店
Krankenhaus =

yīyuàn
医院

chāojí shìchǎng
超级市场

chāojí shìchǎng
超级市场

shìzhèngtīng
市政厅
Lokal =

lǚguǎn
旅馆

mótiānlóu
摩天楼

jiǔbā
酒吧

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊
Brücke =

qiáo

dàxué
大学

tǐyùchǎng
体育场

jiàotáng
教堂
Wolkenkratzer =

huāshāng
花商

gōngyù
公寓

mótiānlóu
摩天楼

bǎihuò shāngdiàn
百货商店
Restaurant =

jiàotáng
教堂

cānguǎn
餐馆

dēngtǎ
灯塔

shìzhèngtīng
市政厅
Studio =

yǎn bō shì
演播室

fēngchē
风车

língmù
陵墓

yínháng
银行
Supermarkt =

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

cānguǎn
餐馆

chāojí shìchǎng
超级市场

jǐngchá fēnjú
警察分局
Feuerwache =

miàoyǔ
庙宇

shuǐzúguǎn
水族馆

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

xiāofángzhàn
消防站
Verkehrsamt =

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

jùyuàn
剧院

miàoyǔ
庙宇

lǚguǎn
旅馆
Fabrik =

shènglíng
圣陵

gōngchǎng
工厂

dàshǐguǎn
大使馆

jiā
Kino =

jǐngchá fēnjú
警察分局

diànyǐngyuàn
电影院

jiǔbā
酒吧

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles