Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Gebäude test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Gebäude category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Krankenhaus =

jiàotáng
教堂

gōngchǎng
工厂

yīyuàn
医院

xuéxiào
学校
Supermarkt =

diànyǐngyuàn
电影院

chāojí shìchǎng
超级市场

huāshāng
花商

fēijīchǎng
飞机场
Palast =

xiāofángzhàn
消防站

gōngdiàn
宫殿

xiāofángzhàn
消防站

miàoyǔ
庙宇
Moschee =

qīngzhēnsì
清真寺

túshūguǎn
图书馆

cānguǎn
餐馆

túshūguǎn
图书馆
Warenhuis =

gǎngkǒu
港口

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商

xuéxiào
学校
College =

fēijīchǎng
飞机场

dēngtǎ
灯塔

xuéyuàn
学院

yóuzhèngjú
邮政局
Hafen =

zhuāngyuán
庄园

shāngdiàn
商店

dēngtǎ
灯塔

gǎng
Restaurant =

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商

cānguǎn
餐馆

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商

túshūguǎn
图书馆
Gaststätte =

fēijīchǎng
飞机场

qīngzhēnsì
清真寺

huāshāng
花商

jiǔbā
酒吧
Museum =

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

píngfáng
平房

jǐngchá fēnjú
警察分局

bówùguǎn
博物馆
Sozialwohnung =

gōngdiàn
宫殿

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

tǐyùchǎng
体育场

chéngbǎo, jū
城堡, 车
Blumengeschaft =

bīngwū
冰屋

tǐyùchǎng
体育场

huāshāng
花商

shènglíng
圣陵
Feuerwache =

xiāofángzhàn
消防站

jùyuàn
剧院

qiáo

shìzhèngtīng
市政厅
Polizeiwache =

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

jǐngchá fēnjú
警察分局

qiáo

cānguǎn
餐馆
Lokal =

tǐyùchǎng
体育场

jiǔbā
酒吧

dàxué
大学

jǐngchá fēnjú
警察分局
Bank =

yīyuàn
医院

qīngzhēnsì
清真寺

shènglíng
圣陵

yínháng
银行
Kino =

jiā

xiāofángzhàn
消防站

gǎng

diànyǐngyuàn
电影院
Büro =

ròupù
肉铺

yóuzhèngjú
邮政局

bàngōngshì
办公室

qiáo
Mausoleum =

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

dēngtǎ
灯塔

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

língmù
陵墓
Leuchtturm =

yóuzhèngjú
邮政局

tǐyùchǎng
体育场

dēngtǎ
灯塔

tǐyùchǎng
体育场
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles