Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Gebäude test

Currently 42 users online.

You will now be tested on the Gebäude category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Gaststätte =

jiǔbā
酒吧

jùyuàn
剧院

gōngdiàn
宫殿

chéngbǎo, jū
城堡, 车
Tempel =

píngfáng
平房

miàoyǔ
庙宇

cānguǎn
餐馆

dàshǐguǎn
大使馆
Aquarium =

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商

mótiānlóu
摩天楼

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

shuǐzúguǎn
水族馆
Markt =

língmù
陵墓

gǎngkǒu
港口

shìchǎng
市场

jiǔbā
酒吧
Kurche =

nóngchǎng
农场

jiàotáng
教堂

bàngōngshì
办公室

gǎngkǒu
港口
Studio =

yǎn bō shì
演播室

jiǔbā
酒吧

túshūguǎn
图书馆

gǎng
Rathaus =

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

gōngyù
公寓

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

shìzhèngtīng
市政厅
Stadion =

zhàngpeng
帐篷

tǐyùchǎng
体育场

lǚguǎn
旅馆

bǎihuò shāngdiàn
百货商店
Schrein =

gōngyù
公寓

gǎngkǒu
港口

yīyuàn
医院

shènglíng
圣陵
Hafen =

shāngdiàn
商店

gōngyù
公寓

píngfáng
平房

gǎng
Standesamt =

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

diànyǐngyuàn
电影院

gǎng

miàoyǔ
庙宇
Botschaft =

qiáo

gǎngkǒu
港口

dàshǐguǎn
大使馆

jiànzhù
建筑
Iglu =

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

zhuāngyuán
庄园

bówùguǎn
博物馆

bīngwū
冰屋
Kino =

bówùguǎn
博物馆

jiàotáng
教堂

shuǐzúguǎn
水族馆

diànyǐngyuàn
电影院
Flughafen =

tiānwéntái
天文台

gōngyù
公寓

fēijīchǎng
飞机场

jiànzhù
建筑
Lebensmittelgeschäft =

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商

xiāofángzhàn
消防站

shuǐzúguǎn
水族馆

bàngōngshì
办公室
Palast =

gōngdiàn
宫殿

bówùguǎn
博物馆

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商

shāngdiàn
商店
Zelt =

nóngchǎng
农场

tǐyùchǎng
体育场

fēngchē
风车

zhàngpeng
帐篷
Bank =

yínháng
银行

jiànzhù
建筑

jùyuàn
剧院

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊
Museum =

bówùguǎn
博物馆

yǎn bō shì
演播室

chéngbǎo, jū
城堡, 车

gōngyù
公寓
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles