Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Gebäude test

Currently 42 users online.

You will now be tested on the Gebäude category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Restaurant =

cānguǎn
餐馆

nóngchǎng
农场

túshūguǎn
图书馆

yīyuàn
医院
Hotel =

chāojí shìchǎng
超级市场

tǐyùchǎng
体育场

miàoyǔ
庙宇

lǚguǎn
旅馆
Hafen =

jiā

bīngwū
冰屋

píngfáng
平房

gǎng
Gaststätte =

yóuzhèngjú
邮政局

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

shìchǎng
市场

jiǔbā
酒吧
Kathedrale =

miàoyǔ
庙宇

zǒngjiàotáng
总教堂

shìchǎng
市场

shìzhèngtīng
市政厅
Hafen =

yīyuàn
医院

bīngwū
冰屋

shuǐzúguǎn
水族馆

gǎngkǒu
港口
Herrenhaus =

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

miàoyǔ
庙宇

píngfáng
平房

zhuāngyuán
庄园
Bungalow =

zhuāngyuán
庄园

píngfáng
平房

shènglíng
圣陵

zhàngpeng
帐篷
Iglu =

shìzhèngtīng
市政厅

bīngwū
冰屋

língmù
陵墓

ròupù
肉铺
Gebäude =

tǐyùchǎng
体育场

shìzhèngtīng
市政厅

jiànzhù
建筑

xiāofángzhàn
消防站
Geschäft =

gǎngkǒu
港口

bàngōngshì
办公室

shāngdiàn
商店

yǎn bō shì
演播室
Kunstgalerie =

shāngdiàn
商店

zhuāngyuán
庄园

fēngchē
风车

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊
Lebensmittelgeschäft =

gōngdiàn
宫殿

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

lǚguǎn
旅馆

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商
Markt =

shìchǎng
市场

lǚguǎn
旅馆

jiā

jiǔbā
酒吧
Bauernhof =

miàoyǔ
庙宇

fēijīchǎng
飞机场

nóngchǎng
农场

qīngzhēnsì
清真寺
Moschee =

túshūguǎn
图书馆

jiànzhù
建筑

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

qīngzhēnsì
清真寺
Gebäude =

bàngōngshì
办公室

xuéxiào
学校

jiànzhù
建筑

xuéyuàn
学院
Polizeiwache =

nóngchǎng
农场

qīngzhēnsì
清真寺

jǐngchá fēnjú
警察分局

jiànzhù
建筑
Leuchtturm =

dēngtǎ
灯塔

tiānwéntái
天文台

diànyǐngyuàn
电影院

lǚguǎn
旅馆
Kurche =

mótiānlóu
摩天楼

tiānwéntái
天文台

bīngwū
冰屋

jiàotáng
教堂
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles