Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Vogel test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Vogel category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Vogel =

jiā yàn
家燕

niǎo

yǐ lie
蚁鴷

qǐ`é
企鹅
Pirol =

sháo yù
杓鹬

fǎn zuǐ yù
反嘴鹬

huáng yīng; jīn huáng lí
黄莺; 金黄鹂

má què
麻雀
Spatz =

ōu yè yīng; wén mǔ yīng
欧夜鹰; 蚊母鹰

fǎn zuǐ yù
反嘴鹬

ān chún
鹌鹑

máquè
麻雀
Merlin =

tiān`é
天鹅

hēi yā
黑鸭

huī bèi sǔn
灰背隼

fǎn zuǐ yù
反嘴鹬
Rebhuhn =

sēn lín yún què
森林云雀

shānchún
山鹑

quèkē míngqín
雀科鸣禽

hǎi jiū; hǎi què
海鸠; 海雀
Schwalbe =

má yā
麻鸦

jiāoliáo
鹪鹩

jiā yàn
家燕

táng é
塘鹅
Mauersegler =

zhǎng bí lú cí
长鼻鸬鹚

yǔyàn
雨燕

shuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)
水鸟(一种鸟)

cuì niǎo
翠鸟
Tordalk =

hǎi què lèi; yī zhǒng jiān zuǐ niǎo
海雀类; 一种尖嘴鸟

tián yún què; jí líng
田云雀; 鹡鸰

hēi yā
黑鸭

è
Truthahn =

huǒjī
火鸡

tián yún què; jí líng
田云雀; 鹡鸰

xiǎo pì tī (chǎn yú ōu zhōu de yī zhǒng pǔ tōng pì tī)
小䴙䴘(产于欧洲的一种普通䴙䴘)

yèyīng
夜莺
Sanderling =

sān zhǐ yù
三趾鹬

má yù
麻鹬

gēzi
鸽子

tíhú
鹈鹕
Auerhuhn =

huǒjī
火鸡

sōng jī
松鸡

guǎn bí huò (hǎi yàn de yī zhǒng)
管鼻藿(海燕的一种)


Schnepfe =

è

jí líng
鹡鸰

hēi wěi yù
黑尾豫

hóngsǔn
红隼
Bussard =

tuóniǎo
鸵鸟

yīng

hán yā; xué niǎo
寒鸦; 穴鸟

è
Raubmöwe =

fēng hǔ
蜂虎

tūbí wūyā
秃鼻乌鸦

yàn sǔn
燕隼

zéi ōu
贼鸥
Gans =

shānchún
山鹑

é

yīng

ōu yè yīng; wén mǔ yīng
欧夜鹰; 蚊母鹰
Zaunkönig =

cuì niǎo
翠鸟

wūdōng
乌鸫

jiāoliáo
鹪鹩

lièyīng
猎鹰
Elster =

hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī
黑水鸡; 雌红松鸡

què

hǎi jiū; hǎi què
海鸠; 海雀

huǒlièniǎo
火烈鸟
Wasserpieper =

è

shuǐ liù
水鹨

yàn ōu
燕鸥

shānchún
山鹑
Tölpel =

hǎi ōu; hǎi ōu lèi fēi niǎo
海鸥; 海鸥类飞鸟

táng é
塘鹅

cāng yīng
苍鹰

tián yún què; jí líng
田云雀; 鹡鸰
Singdrossel =

sháo yù
杓鹬

xiǎo pì tī (chǎn yú ōu zhōu de yī zhǒng pǔ tōng pì tī)
小䴙䴘(产于欧洲的一种普通䴙䴘)

huà méi, gē dōng
画眉, 歌鸫

má yā
麻鸦
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles