Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Vogel test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Vogel category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Star =

(xióng)liú sū yù
(雄)流苏鹬

huǒjī
火鸡

tiān`é
天鹅

ōuliángniǎo
欧椋鸟
schottisches Moorhuhn =

érmiáo
鸸鹋

lièyīng
猎鹰

hēi yā
黑鸭

sōngjī
松鸡
Schnepfe =

yànzi
燕子

huàméiniǎo
画眉鸟

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭


Kampfläufer =

gēzi
鸽子

niǎo tóu mài jī; tián fú
鸟头麦鸡; 田凫

zhuómùniǎo
啄木鸟

(xióng)liú sū yù
(雄)流苏鹬
Papagei =

hǎiyīng
海鹦

yīngwǔ
鹦鹉

xiǎo pì tī (chǎn yú ōu zhōu de yī zhǒng pǔ tōng pì tī)
小䴙䴘(产于欧洲的一种普通䴙䴘)

ōu yè yīng; wén mǔ yīng
欧夜鹰; 蚊母鹰
Feldlerche =

xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉

cāng yīng
苍鹰

yúnquè
云雀

shuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)
水鸟(一种鸟)
Flamingo =

má què
麻雀

huǒjī
火鸡huǒlièniǎo
火烈鸟
Rebhuhn =

hǎi ōu; hǎi ōu lèi fēi niǎo
海鸥; 海鸥类飞鸟

huǒjī
火鸡

hǎi ōu; hǎi ōu lèi fēi niǎo
海鸥; 海鸥类飞鸟

shānchún
山鹑
Möwe =

yīng

jiāoliáo
鹪鹩

ōu

huà méi, gē dōng
画眉, 歌鸫
Merlin =

huī bèi sǔn
灰背隼hǎi jiū; hǎi què
海鸠; 海雀

máquè
麻雀
Pinguin =

qián niǎo
潜鸟

qǐ`é
企鹅

chángwěi yīngwǔ
长尾鹦鹉

què
Nachtigall =

dùjuān
杜鹃

kǒngquè
孔雀yèyīng
夜莺
Emu =chángwěi yīngwǔ
长尾鹦鹉

ān chún
鹌鹑

érmiáo
鸸鹋
Regenpfeifer =

má yù
麻鹬

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟

quèkē míngqín
雀科鸣禽

hǎi yàn
海燕
Pfau =

kǒngquè
孔雀

yīng

hēi wěi yù
黑尾豫

zéi ōu
贼鸥
Heidelerche =

érmiáo
鸸鹋

é

sēn lín yún què
森林云雀

yào shǔ, xiǎo yīng
鹞属, 小鹰
Wellensittich =

ōuliángniǎo
欧椋鸟

chángwěi yīngwǔ
长尾鹦鹉

xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉

huàméiniǎo
画眉鸟
Alk =

huī bèi sǔn
灰背隼má yù
麻鹬

hǎi què
海雀
Adler =

yīng

é

cāng yīng
苍鹰

zhuómùniǎo
啄木鸟
Auerhuhn =

sōng jī
松鸡

zhì

què

lú cí
鸬鹚
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles