Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Badezimmer test

Currently 45 users online.

You will now be tested on the Badezimmer category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Badezimmer =

yáshuā
牙刷

yùshì
浴室

jìng

línyù
淋浴
Stöpsel =

sāizi
塞子

yáshuā
牙刷

yùshì
浴室

fàshuā
发刷
Zahnpasta =

yùshì
浴室yágāo
牙膏

jìng
Mundwasser =

jìng

shùkǒujì
漱口剂

sāizi
塞子

lóngtóu
龙头
Shampoo =

shùkǒujì
漱口剂

xǐfàjì
洗发剂

yùshì
浴室

jìng
Seife =

xǐfàjì
洗发剂

féizào
肥皂

yágāo
牙膏

shùkǒujì
漱口剂
Wasserhahn =

lóngtóu
龙头

xǐdícáo
洗涤槽

xǐfàjì
洗发剂

guànxǐshì
盥洗室
Spiegel =

yáshuā
牙刷

jìng

línyù
淋浴

guànxǐshì
盥洗室
Haarbürste =

jìng

yáshuā
牙刷

xǐdícáo
洗涤槽

fàshuā
发刷
Waschbecken =

yáshuā
牙刷

fàshuā
发刷

xǐdícáo
洗涤槽

jìng
Toilette =

xǐfàjì
洗发剂

sāizi
塞子

guànxǐshì
盥洗室

jìng
Zahnbürste =

yáshuā
牙刷

línyù
淋浴

yágāo
牙膏

yùshì
浴室
Bad =

lóngtóu
龙头línyù
淋浴

línyù
淋浴
Dusche =

féizào
肥皂

féizào
肥皂

línyù
淋浴

yùshì
浴室
Kamm =

yágāo
牙膏

féizào
肥皂

shū

yágāo
牙膏
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles