Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Badezimmer test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Badezimmer test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Badezimmer category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Toilette =

yágāo
牙膏

guànxǐshì
盥洗室

féizào
肥皂

yáshuā
牙刷
Zahnbürste =

féizào
肥皂

yáshuā
牙刷

yùshì
浴室

línyù
淋浴
Seife =

féizào
肥皂lóngtóu
龙头

yùshì
浴室
Spiegel =

línyù
淋浴

shùkǒujì
漱口剂

jìng

yágāo
牙膏
Haarbürste =

yáshuā
牙刷

yágāo
牙膏

fàshuā
发刷

xǐfàjì
洗发剂
Waschbecken =

xǐdícáo
洗涤槽

línyù
淋浴

xǐfàjì
洗发剂


Shampoo =

xǐfàjì
洗发剂

shùkǒujì
漱口剂

yáshuā
牙刷

fàshuā
发刷
Mundwasser =shùkǒujì
漱口剂

yáshuā
牙刷


Badezimmer =

xǐdícáo
洗涤槽

yùshì
浴室

yáshuā
牙刷

fàshuā
发刷
Bad =

xǐfàjì
洗发剂yágāo
牙膏

shùkǒujì
漱口剂
Kamm =

yágāo
牙膏

shū

xǐfàjì
洗发剂

línyù
淋浴
Stöpsel =

yágāo
牙膏

féizào
肥皂

sāizi
塞子

fàshuā
发刷
Wasserhahn =

xǐfàjì
洗发剂

xǐfàjì
洗发剂

lóngtóu
龙头


Zahnpasta =

línyù
淋浴

fàshuā
发刷

yágāo
牙膏

yùshì
浴室
Dusche =línyù
淋浴

xǐdícáo
洗涤槽

yágāo
牙膏
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles