Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Badezimmer test

Currently 8 users online.

You will now be tested on the Badezimmer category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Shampoo =

yùshì
浴室

fàshuā
发刷

fàshuā
发刷

xǐfàjì
洗发剂
Toilette =

línyù
淋浴

guànxǐshì
盥洗室

yùshì
浴室

lóngtóu
龙头
Stöpsel =

sāizi
塞子

lóngtóu
龙头

línyù
淋浴

xǐfàjì
洗发剂
Spiegel =

yùshì
浴室

jìng

línyù
淋浴

yùshì
浴室
Haarbürste =

yùshì
浴室

jìng

fàshuā
发刷

féizào
肥皂
Wasserhahn =

féizào
肥皂lóngtóu
龙头

shū
Bad =

fàshuā
发刷

fàshuā
发刷

yùshì
浴室


Zahnbürste =yáshuā
牙刷

lóngtóu
龙头

shū
Kamm =

shùkǒujì
漱口剂

shū

línyù
淋浴

guànxǐshì
盥洗室
Badezimmer =

shū

yùshì
浴室

shùkǒujì
漱口剂

féizào
肥皂
Waschbecken =

sāizi
塞子

yùshì
浴室

xǐdícáo
洗涤槽

féizào
肥皂
Dusche =

yùshì
浴室

yùshì
浴室

línyù
淋浴

yùshì
浴室
Seife =

yágāo
牙膏

yùshì
浴室

féizào
肥皂

yùshì
浴室
Mundwasser =

jìng

shùkǒujì
漱口剂

yùshì
浴室

guànxǐshì
盥洗室
Zahnpasta =

yágāo
牙膏

jìng

guànxǐshì
盥洗室

guànxǐshì
盥洗室
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles