Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Badezimmer test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Badezimmer category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Mundwasser =

guànxǐshì
盥洗室

féizào
肥皂

shùkǒujì
漱口剂

fàshuā
发刷
Spiegel =

xǐdícáo
洗涤槽

jìng

xǐdícáo
洗涤槽

féizào
肥皂
Zahnpasta =

yùshì
浴室

yágāo
牙膏

yáshuā
牙刷

yùshì
浴室
Toilette =

guànxǐshì
盥洗室

yágāo
牙膏

xǐdícáo
洗涤槽

fàshuā
发刷
Zahnbürste =

shùkǒujì
漱口剂

shū

jìng

yáshuā
牙刷
Stöpsel =

fàshuā
发刷

sāizi
塞子

yáshuā
牙刷

jìng
Seife =

féizào
肥皂

guànxǐshì
盥洗室jìng
Bad =

féizào
肥皂

jìnglínyù
淋浴
Wasserhahn =

lóngtóu
龙头

sāizi
塞子

guànxǐshì
盥洗室

sāizi
塞子
Dusche =

yáshuā
牙刷

línyù
淋浴

guànxǐshì
盥洗室

yágāo
牙膏
Waschbecken =yágāo
牙膏

xǐfàjì
洗发剂

xǐdícáo
洗涤槽
Shampoo =

yágāo
牙膏sāizi
塞子

xǐfàjì
洗发剂
Kamm =

shùkǒujì
漱口剂

shū

línyù
淋浴

yágāo
牙膏
Haarbürste =

xǐdícáo
洗涤槽

fàshuā
发刷
Badezimmer =

yùshì
浴室

jìng

guànxǐshì
盥洗室


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles