Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Armes test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Armes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

flèche =

jiàn

bùqiāng
步枪

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

dàpào
大炮
fusil de chasse =

dǎodàn
导弹

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

lièqiāng
猎枪

qiāngdàn
枪弹
cimeterre =

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭
armure =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

zhuāngjiǎ
装甲

dàpào
大炮

miànjiǎ
面甲
arme à feu =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

miànjiǎ
面甲

qiāng

miànjiǎ
面甲
bâton =

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

miànjiǎ
面甲

zhàdàn
炸弹

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
arbalète =

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

miànjiǎ
面甲

qiāng

lièqiāng
猎枪
mitrailleuse =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

jiàn

jīqiāng
机枪

tǎnkè
坦克
katana =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

jīqiāng
机枪

qiāng

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑
arc =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

lièqiāng
猎枪

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

gōng
fusil =

bùqiāng
步枪

huǒjiàn
火箭

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

miànjiǎ
面甲
armure complète =

miànjiǎ
面甲

kuījiǎ
盔甲

duǎnjiàn
短剑

dǎodàn
导弹
bombe =

zhàdàn
炸弹

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

qiāngdàn
枪弹

lièqiāng
猎枪
lance =

zhàdàn
炸弹

jiàn

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

dàpào
大炮
visière =

dǎodàn
导弹

miànjiǎ
面甲

jīqiāng
机枪

zhàdàn
炸弹
fusée =

miànjiǎ
面甲

jīqiāng
机枪

huǒjiàn
火箭

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀
mine =

zhàdàn
炸弹

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

kuījiǎ
盔甲
canon =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

shǒuqiāng
手枪

dàpào
大炮

kuījiǎ
盔甲
carreau =

miànjiǎ
面甲

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

jiàn

dùn
écu =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

kuījiǎ
盔甲

dùn

gōng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles