Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Légumes test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Légumes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

légume =

yángcōng
洋葱

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càihuā
菜花
haricot =

dòu

jiǔcōng
韭葱

wāndòu
豌豆

jiǔcōng
韭葱
panais =

jiǔcōng
韭葱

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

wāndòu
豌豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
oignon =

luóbo
萝卜

yángcōng
洋葱

húluóbo
胡萝卜

càidòu
菜豆
petit pois =

dào, mǐ
稻, 米

húluóbo
胡萝卜

luóbo
萝卜

wāndòu
豌豆
pomme de terre =

dòu

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dòu

jiǔcōng
韭葱
haricot =

jiǔcōng
韭葱

wāndòu
豌豆

wāndòu
豌豆

càidòu
菜豆
navet =

dàtóucài
大头菜

dào, mǐ
稻, 米

luóbo
萝卜

dàtóucài
大头菜
chou =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càidòu
菜豆

qiézi
茄子
riz =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

dào, mǐ
稻, 米

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
betterave =

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆

yángcōng
洋葱

tiáncàigēn
甜菜根
choux de Bruxelles =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

wāndòu
豌豆

dòu

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
brocoli =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càihuā
菜花

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
haricot vert =

yángcōng
洋葱

càidòu
菜豆

càihuā
菜花

luóbo
萝卜
rutabaga =

dàtóucài
大头菜

càidòu
菜豆

jiǔcōng
韭葱

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
chou-fleur =

dào, mǐ
稻, 米

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càihuā
菜花

càidòu
菜豆
soja =

yángcōng
洋葱

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dòu
carotte =

tiáncàigēn
甜菜根

tiáncàigēn
甜菜根

húluóbo
胡萝卜

tiáncàigēn
甜菜根
aubergine =

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆

tiáncàigēn
甜菜根

qiézi
茄子
poireau =

jiǔcōng
韭葱

càidòu
菜豆

dào, mǐ
稻, 米

qiúyá gānlán
球芽甘蓝
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles