Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Reptiles test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Reptiles category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

python =

mǎngshé
蟒蛇

mǎngshé
蟒蛇

bìhǔ
壁虎

jùshé
巨蛇
alligator =

duǎnwěn`è
短吻鳄

yǎnjìngshé
眼镜蛇

jiānyá
尖牙

shé
crocodile =

lín

èyú
鳄鱼

bìhǔ
壁虎

jiǎokuí
角蝰
crochet =

wángshé
王蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

shé

jiānyá
尖牙
gekko =

wěiba
尾巴

páxíng dòngwù
爬行动物

bìhǔ
壁虎

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
vipère =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

bìhǔ
壁虎

èyú
鳄鱼

jùshé
巨蛇
anaconda =

wángshé
王蛇

wángshé
王蛇

mǎngshé
蟒蛇

jiānyá
尖牙
mamba noir =

páxíng dòngwù
爬行动物

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

bìhǔ
壁虎
reptile =

xīyì
蜥蜴

duǎnwěn`è
短吻鳄

páxíng dòngwù
爬行动物

yǎnjìngshé
眼镜蛇
serpent à sonnette =

wěiba
尾巴

shé

shé

xiǎngwěishé
响尾蛇
boa constrictor =

wěiba
尾巴

xiǎngwěishé
响尾蛇

lín

wángshé
王蛇
lézard =

lín

èyú
鳄鱼

shé

xīyì
蜥蜴
serpent =

xiǎngwěishé
响尾蛇

shé

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
iguane =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

jùshé
巨蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
queue =

wěiba
尾巴

jiānyá
尖牙

shé

èyú
鳄鱼
écaille =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

èyú
鳄鱼

lín

wángshé
王蛇
cobra =

xiǎngwěishé
响尾蛇

bìhǔ
壁虎

jiānyá
尖牙

yǎnjìngshé
眼镜蛇
aspic =

wángshé
王蛇

bìhǔ
壁虎

jiǎokuí
角蝰

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles