Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Religion test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

religieuse =

xiūnǚ
修女

yóutàide
犹太的

guāncai
棺材

mùsīlín
穆斯林
bouddhisme =

fójiào
佛教

shàngdìde
上帝的

jiàoqū mùshī
教区牧师

èmó
恶魔
démon =

sādàn
撒旦

èmó
恶魔

qídǎowén
祈祷文

cìfú
赐福
prière =

xiǎo jiàotáng
小教堂

èmó
恶魔

jīdū
基督

qídǎowén
祈祷文
prêtrise =

chànhuǐshì
忏悔室

shényù
神谕

xiūnǚ
修女

shèngzhí
圣职
pieux =

xǐlǐ
洗礼

shàngdìde
上帝的

qīngzhēnsì
清真寺

chànhuǐ
忏悔
cercueil =

bùdào
布道

nǚshén
女神

zōngjiào de
宗教的

guāncai
棺材
disciple =

sēnglǚ
僧侣

jìngfèng
敬奉

xìntú
信徒

zōngjiào de
宗教的
prophète =

jìngfèng
敬奉

yùyánjiā
预言家

tiāntáng
天堂

fójiào
佛教徒
bénédiction =

èmó
恶魔

xìngshì
幸事

chànhuǐ
忏悔

shǐtú
使徒
ange =

tiānshǐ
天使

fójiào
佛教

jiàoqū mùshī
教区牧师

xìngshì
幸事
baptême =

xǐlǐ
洗礼

shèngzhí
圣职

zōngjiào
宗教

fójiào
佛教徒
prêtre =

jìngfèng
敬奉

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

yóutàirén
犹太人

shèngjiéde
圣洁的
musulman, musulmane =

mùsīlín
穆斯林

bùdào
布道

shénfù
神父

shàngdìde
上帝的
église =

yùyánjiā
预言家

sādàn
撒旦

zōngjiào de
宗教的

jiàotáng
教堂
Satan =

sādàn
撒旦

qídǎowén
祈祷文

xìntú
信徒

xiūnǚ
修女
bénir =

fójiào
佛教

qīngzhēnsì
清真寺

cìfú
赐福

shèngdì
圣地
moine =

tiānshǐ
天使

jīdū
基督

miàoyǔ
庙宇

sēnglǚ
僧侣
oracle =

xiūnǚ
修女

mùdì
墓地

shényù
神谕

qídǎo
祈祷
diable =

sādàn
撒旦

shèngzhí
圣职

guāncai
棺材

dìyù
地狱
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles