Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Plantes test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Plantes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

fruit =

juélèi
蕨类

huāfěn
花粉shuǐguǒ
水果
sépale =

huā guàn
花冠

xióng ruǐ
雄蕊

huāè
花萼

jīng
pétiole =

huābàn
花瓣

juélèi
蕨类

huābàn
花瓣

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
ovaire =

huā zhù
花柱

zǐ fáng
子房

huā


tige =

shùzhī
树枝

shùzhī
树枝

jīng


tige =

jīng

shù, mù
树, 木

juélèi
蕨类

juélèi
蕨类
plante =

zhíwù
植物

shù, mù
树, 木

shù, mù
树, 木

zhù tóu
柱头
fougère =

jīng

shù, mù
树, 木

cǎoběn zhíwù
草本植物

juélèi
蕨类
feuille =

xióng ruǐ
雄蕊jīng


racine =

huā zhù
花柱

gēn

jīng


arbre =

huā guàn
花冠

shù, mù
树, 木

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

xióng ruǐ
雄蕊
pollen =

huāè
花萼

huāfěn
花粉

huābàn
花瓣

zǐ fáng
子房
herbe =

shùpí
树皮

zhíwù
植物

jīng

cǎo
pédicelle =

huā zhù
花柱

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

xióng ruǐ
雄蕊

gēn
stigmate =

zhù tóu
柱头

pí kǒng
皮孔

shùpí
树皮

huāè
花萼
bulbe =

qiújìng
球茎

xióng ruǐ
雄蕊

xióng ruǐ
雄蕊

zhù tóu
柱头
bourgeon =shù, mù
树, 木

huā guàn
花冠

qiújìng
球茎
herbe =

shūcài
蔬菜

shùpí
树皮

cǎoběn zhíwù
草本植物

juélèi
蕨类
cactus =

shùzhī
树枝

huāfěn
花粉

huā

xiānrénzhǎng
仙人掌
corolle =

juélèi
蕨类

shūcài
蔬菜

shùzhī
树枝

huā guàn
花冠
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles