Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Bureau test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Bureau category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

gomme =

qiān bǐ
铅笔

dǎng àn guì
档案柜

xiàng pí
橡皮

bàn gōng zhuō
办公桌
taille-crayon =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

chōu tì
抽屉

chōu tì
抽屉

bǐ jì běn
笔记本
numéro de téléphone =

diàn huà hào mǎ
电话号码

bǐ jì běn
笔记本

bǐ jì běn
笔记本

chōu tì
抽屉
classeur =

shōu wén lán
收文篮

dǎng àn guì
档案柜

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
corbeille sortie =

zhǐ zhāng
纸张

chōu tì
抽屉

dìng shū jī
订书机

wén jiàn hé
文件盒
téléphone =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

bǐ jì běn
笔记本

diàn huà
电话

chōu tì
抽屉
papier =

bàn gōng shì
办公室

bǐ jì běn
笔记本

dìng shū jī
订书机

zhǐ zhāng
纸张
bloc-notes =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

wén jiàn hé
文件盒

diàn nǎo
电脑

jì shì běn
记事本
pupitre =

dǎng àn guì
档案柜

diàn nǎo
电脑

bàn gōng zhuō
办公桌

hēi bǎn
黑板
enveloppe =

bàn gōng shì
办公室

xìn fēng
信封

diàn nǎo
电脑

bàn gōng zhuō
办公桌
brosse =

jì shì běn
记事本

diàn huà hào mǎ
电话号码

chōu tì
抽屉

hēi bǎn cā
黑板擦
agrafeuse =

diàn huà
电话

gāng bǐ
钢笔

yǐ zi
椅子

dìng shū jī
订书机
tiroir =

dìng shū jī
订书机

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

chōu tì
抽屉

bàn gōng zhuō
办公桌
stylo =

chōu tì
抽屉

gāng bǐ
钢笔

zhǐ zhāng
纸张

bǐ jì běn
笔记本
trombone =

chōu tì
抽屉

huí xíng zhēn
回形针

hēi bǎn
黑板

hēi bǎn
黑板
tableau noir =

hēi bǎn
黑板

dǎng àn guì
档案柜

qiān bǐ
铅笔

dìng shū jī
订书机
corbeille du courrier à traiter =

hēi bǎn
黑板

shōu wén lán
收文篮

gāng bǐ
钢笔

hēi bǎn
黑板
annuaire téléphonique =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

xìn fēng
信封

xiàng pí
橡皮

gāng bǐ
钢笔
ordinateur =

yǐ zi
椅子

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn nǎo
电脑

diàn huà
电话
carnet =

diàn huà
电话

bǐ jì běn
笔记本

hēi bǎn
黑板

dìng shū jī
订书机
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles