Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Musique test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Musique category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

clé de fa =

zhōng yīn pǔ hào
中音谱号

dī yīn pǔ hào
低音谱号

sān jiǎo tiě
三角铁

kǒuqín
口琴
cor d`harmonie =

fēngdí
风笛

cì gāo yīn pǔ hào
次高音谱号

lǎba
喇叭

fǎguó hào
法国号
clé de mezzosoprano =

yīngguó hào
英国号

cì gāo yīn pǔ hào
次高音谱号

yuèqì
乐器

fǎguó hào
法国号
xylophone =

mùqín
木琴

quán yīn fú
全音符

jiànpán
键盘

quán yīn fú
全音符
notation =

yuèduì
乐队

yīngguó hào
英国号

lè pǔ pǔ
乐谱

chángdí
长笛
contralto =

dīyīnjítā
低音吉他

nǚ dī yīn gē shǒu
女低音歌手

gāo yīn pǔ hào
高音谱号

yuèqì
乐器
dièse =

nǚ dī yīn gē shǒu
女低音歌手

bā fēn yīn fú
八分音符

gāo bàn dù yīn de
高半度音的

fēngdí
风笛
orgue =

fēngqín
风琴

xiāng cūn hé xī bù yīn yuè
乡村和西部音乐

nǚ dī yīn gē shǒu
女低音歌手

fēngdí
风笛
bémol =

(zhǐ yīn diào) jiàng bàn yīn de
(指音调) 降半音的

liù shí sì fēn yīn fú
六十四分音符

chángdí
长笛

juéshìyuè
爵士乐
musique pop =

gēshǒu
歌手

sān jiǎo tiě
三角铁

liúxíng yīnyuè
流行音乐

bùlǔsī yīnyuè
布鲁斯音乐
jazz =

quán yīn fú
全音符

sākèsīguǎn
萨克斯管

yuèduì
乐队

juéshìyuè
爵士乐
ronde =

xiāng cūn hé xī bù yīn yuè
乡村和西部音乐

chánghào
长号

lǎba
喇叭

quán yīn fú
全音符
soprano =

nǚ gāo yīn gē shǒu
女高音歌手

gāo yīn pǔ hào
高音谱号

(zhōng chuí, líng shé děng de) qiāo jī
(钟锤, 铃舌等的) 敲击

sākèsīguǎn
萨克斯管
carrée =

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符

shùqín
竖琴

èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú
二全音符, 短弱音符

xiū zhǐ fú
休止符
caisse =

zhídí
直笛

lè pǔ pǔ
乐谱

lǎba
喇叭


rap =

yuèqì
乐器

zhōng yīn pǔ hào
中音谱号

fǎguó hào
法国号

shuō chàng yīn yuè
说唱音乐
clé de soprano =

dīyīnguǎn
低音管

shuānghuángguǎn
双簧管

hào

gāo yīn pǔ hào
高音谱号
clé de baryton =

bā fēn yīn fú
八分音符

zhōng yīn pǔ hào
中音谱号

jítā
吉他

nǚ dī yīn gē shǒu
女低音歌手
clé =pǔ hào
谱号

guǎn yuèqì
管乐器

sì fēn yīn fú
四分音符
partition =

lǎba
喇叭

chángdí
长笛

yuè pǔ
乐谱

jítā
吉他
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles