Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Mammifères test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Mammifères category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

singe =

dàxīngxīng
大猩猩

dàishǔ
袋鼠

hóu

yěniú
野牛
chameau =

hǎitún
海豚

zōng xióng, zōng sè xióng
棕熊, 棕色熊

língyáng
羚羊

luòtuo
骆驼
cochon =

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

huángyòu
黄鼬

zhū

yǎnshǔ
鼹鼠
panthère =

hēibào
黑豹

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

hǎishī
海狮

shícǎo dòngwù
食草动物
renard =

sōngshǔ
松鼠

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物háozhū
豪猪
cheval =

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物xīngxīng
猩猩

háozhū
豪猪
hyène =

mí hóu
猕猴niú

liègǒu
鬣狗
taupe =

hēibào
黑豹

yětù
野兔

shíchóng dòngwù
食虫动物

yǎnshǔ
鼹鼠
ours brun =

záshí dòngwù
杂食动物

shǔ

hǎixiàng
海象

zōng xióng, zōng sè xióng
棕熊, 棕色熊
éléphant =

xiàng

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

shùdàixióng
树袋熊

xióng
mammifère =

xīngxīng
猩猩

hǎixiàng
海象

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物


macaque rhésus =

shuǐniú
水牛

jīng

mí hóu
猕猴

huān
rongeur =

hǎibào
海豹

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物

hēixīngxīng
黑猩猩

yězhū
野猪
chèvre =shānyáng
山羊

jīngyú
鲸鱼

shuǐtǎ
水獭
cetacea =

yězhū
野猪jīng

hēibào
黑豹
âne =

záshí dòngwù
杂食动物

yětù
野兔
lapin =bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

língyáng
羚羊

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物
hippopotame =

gǒu

xīngxīng
猩猩

hémǎ
河马

luòtuo
骆驼
bison =

gǒuyěniú
野牛

yǎnshǔ
鼹鼠
castor =

hǎixiàng
海象

hélí
河狸

hǎishī
海狮

hēibào
黑豹
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles