Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Salle de Séjour test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Salle de Séjour category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

radio =

shōuyīnjī
收音机

zhuōzi
桌子

qǐjūshì
起居室

dēng
haut-parleur =

dìtǎn
地毯

yángshēngqì
扬声器

pínggāng
屏冈

dēng
chaise =

shāfā
沙发

yǐzi
椅子

lùxiàngjī
录象机

bìlú
壁炉
paravent =

zhàopiàn
照片

guìchú
柜橱

pínggāng
屏冈

yǐzi
椅子
lampe =

dìtǎn
地毯

diànshì
电视

dēng

guìchú
柜橱
canapé =

zhàopiàn
照片

shāfā
沙发

dìtǎn
地毯

pínggāng
屏冈
magnétoscope =

lùxiàngjī
录象机

pínggāng
屏冈

bìlú
壁炉

shōuyīnjī
收音机
photo, photografie =

jìsuànjī
计算机

zhàopiàn
照片

xiǎo dìtǎn
小地毯

yáokòngqì
遥控器
cheminée =

bìlú
壁炉

pínggāng
屏冈

yǐzi
椅子

diànshì
电视
télévision =

dēng

diànshì
电视

zhàopiàn
照片

xiǎo dìtǎn
小地毯
placard =

yǐzi
椅子

yǐzi
椅子

shāfā
沙发

guìchú
柜橱
peinture =

pínggāng
屏冈

jìsuànjī
计算机

shōuyīnjī
收音机

huìhuà
绘画
table =

zhuōzi
桌子

shōuyīnjī
收音机

pínggāng
屏冈

pínggāng
屏冈
tiroir =

lùxiàngjī
录象机

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

chōutì
抽屉

diànshì
电视
moquette =

zhàopiàn
照片

dìtǎn
地毯

zhuōzi
桌子

yángshēngqì
扬声器
salle de séjour =

qǐjūshì
起居室

huìhuà
绘画

shāfā
沙发

shāfā
沙发
foyer =

qǐjūshì
起居室

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

jìsuànjī
计算机

lùxiàngjī
录象机
luminaire =

zhàopiàn
照片

chōutì
抽屉

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

dēng
chaine stéréo =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

dēng

pínggāng
屏冈

dìtǎn
地毯
ordinateur =

jìsuànjī
计算机

zhuōzi
桌子

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

huìhuà
绘画
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles