Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Salle de Séjour test

Currently 38 users online.

You will now be tested on the Salle de Séjour category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

télécommande =

yáokòngqì
遥控器

bìlú
壁炉

dēng

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
salle de séjour =

jìsuànjī
计算机

dēng

qǐjūshì
起居室

dìtǎn
地毯
peinture =

qǐjūshì
起居室

guìchú
柜橱

huìhuà
绘画

dēng
paravent =

jìsuànjī
计算机

zhuōzi
桌子

pínggāng
屏冈

huìhuà
绘画
moquette =

huìhuà
绘画

xiǎo dìtǎn
小地毯

dìtǎn
地毯

shāfā
沙发
ordinateur =

jìsuànjī
计算机

shāfā
沙发

dēng

lùxiàngjī
录象机
chaise =

shāfā
沙发

yǐzi
椅子

guìchú
柜橱

yángshēngqì
扬声器
photo, photografie =

guìchú
柜橱

diànshì
电视

zhàopiàn
照片

jìsuànjī
计算机
luminaire =

diànshì
电视

dēng

dìtǎn
地毯

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
foyer =

diànshì
电视

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

zhàopiàn
照片

dìtǎn
地毯
table =

dēng

dēng

zhuōzi
桌子

shōuyīnjī
收音机
haut-parleur =

pínggāng
屏冈

shōuyīnjī
收音机

yángshēngqì
扬声器

xiǎo dìtǎn
小地毯
tapis =

yáokòngqì
遥控器

xiǎo dìtǎn
小地毯

yáokòngqì
遥控器

chōutì
抽屉
magnétoscope =

yángshēngqì
扬声器

lùxiàngjī
录象机

dēng

jìsuànjī
计算机
cheminée =

dēng

bìlú
壁炉

lùxiàngjī
录象机

lùxiàngjī
录象机
canapé =

zhuōzi
桌子

guìchú
柜橱

shāfā
沙发

xiǎo dìtǎn
小地毯
placard =

qǐjūshì
起居室

guìchú
柜橱

chōutì
抽屉

qǐjūshì
起居室
radio =

yǐzi
椅子

guìchú
柜橱

shōuyīnjī
收音机

lùxiàngjī
录象机
lampe =

jìsuànjī
计算机

qǐjūshì
起居室

lùxiàngjī
录象机

dēng
télévision =

pínggāng
屏冈

bìlú
壁炉

diànshì
电视

dēng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles