Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Salle de Séjour test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Salle de Séjour category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

moquette =

zhàopiàn
照片

dìtǎn
地毯

qǐjūshì
起居室

zhuōzi
桌子
foyer =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

dìtǎn
地毯

chōutì
抽屉

yángshēngqì
扬声器
paravent =

huìhuà
绘画

pínggāng
屏冈

zhuōzi
桌子

yáokòngqì
遥控器
télévision =

xiǎo dìtǎn
小地毯

jìsuànjī
计算机

shōuyīnjī
收音机

diànshì
电视
photo, photografie =

shōuyīnjī
收音机

lùxiàngjī
录象机

zhàopiàn
照片

diànshì
电视
chaine stéréo =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

chōutì
抽屉

yǐzi
椅子

jìsuànjī
计算机
ordinateur =

yáokòngqì
遥控器

yáokòngqì
遥控器

diànshì
电视

jìsuànjī
计算机
télécommande =

yáokòngqì
遥控器

huìhuà
绘画

yǐzi
椅子

xiǎo dìtǎn
小地毯
magnétoscope =

dìtǎn
地毯

dìtǎn
地毯

lùxiàngjī
录象机

huìhuà
绘画
salle de séjour =

qǐjūshì
起居室

shāfā
沙发

yángshēngqì
扬声器

shāfā
沙发
cheminée =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

bìlú
壁炉

yáokòngqì
遥控器

shāfā
沙发
chaise =

yángshēngqì
扬声器

jìsuànjī
计算机

yǐzi
椅子

zhuōzi
桌子
canapé =

shāfā
沙发

qǐjūshì
起居室

lùxiàngjī
录象机

zhàopiàn
照片
haut-parleur =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

zhàopiàn
照片

yángshēngqì
扬声器

xiǎo dìtǎn
小地毯
table =

dēng

yǐzi
椅子

zhuōzi
桌子

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
lampe =

zhàopiàn
照片

dēng

diànshì
电视

shāfā
沙发
peinture =

shāfā
沙发

huìhuà
绘画

yǐzi
椅子

bìlú
壁炉
placard =

yǐzi
椅子

bìlú
壁炉

guìchú
柜橱

chōutì
抽屉
tapis =

xiǎo dìtǎn
小地毯

zhuōzi
桌子

chōutì
抽屉

yáokòngqì
遥控器
radio =

yángshēngqì
扬声器

diànshì
电视

shōuyīnjī
收音机

dìtǎn
地毯
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles