Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Cuisine test

Currently 171 users online.

You will now be tested on the Cuisine category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

machine à laver =

hùnhézhě
混合着

wǎn

xǐyījī
洗衣机

guìchú
柜橱
placard =lājīxiāng
垃圾箱

xǐwǎnjī
洗碗机

guìchú
柜橱
grille-pain =

guìchú
柜橱

kǎo miànbāo qì
烤面包器

guìchú
柜橱


mixeur =

tuōpán
托盘

hùnhézhě
混合着

zhuōzi
桌子

cādiébù
擦碟布
couteau =

dāozhuōbù
桌布

chádié
茶碟
bouilloire =

lājīxiāng
垃圾箱

xiǎo yánpíng
小盐瓶

shuǐhú
水壶

kǎojià
烤架
poubelle =

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

bīngguì
冰柜

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

lājīxiāng
垃圾箱
table =

bīngxiāng
冰箱

kǎoxiāng
烤箱

chúfáng
厨房

zhuōzi
桌子
assiette =

pánzi
盘子

huǒlú
火炉

lājīxiāng
垃圾箱

guìchú
柜橱
pichet =

tuōpán
托盘cādiébù
擦碟布

bēizi
杯子
tiroir =

bēizi
杯子

chádié
茶碟

chōutì
抽屉

huǒlú
火炉
râpe =

shuǐhú
水壶

chádié
茶碟

zhuōbù
桌布

mósuìqì
磨碎器
lavette =

chúfáng
厨房

cādiébù
擦碟布

dāo

bōlibēi
玻璃被
réfrigérateur =

bīngxiāng
冰箱

bōlibēi
玻璃被chúfáng
厨房
plateau =

shuǐhú
水壶

chōutì
抽屉

tuōpán
托盘

shuǐhú
水壶
évier =bēizi
杯子

xǐyījī
洗衣机

xǐdícáo
洗涤槽
cuisinière =

dié

tuōpán
托盘

huǒlú
火炉

wǎn
soucoupe =

kuàizi
筷子

xǐdícáo
洗涤槽

zhuōbù
桌布

chádié
茶碟
récipient =

chú guì
橱柜

wēibōlú
微波炉

cānchā
餐叉

xǐyījī
洗衣机
nappe =

hùnhézhě
混合着

kuàizi
筷子

kǎoxiāng
烤箱

zhuōbù
桌布
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles