Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Cuisine test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Cuisine category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

verre =

bōlibēi
玻璃被

wǎn

bīngxiāng
冰箱

chí
récipient =

xǐyījī
洗衣机

chú guì
橱柜

chúfáng
厨房

yǐzi
椅子
baguette =

kuàizi
筷子

yǐzi
椅子

cānchā
餐叉

hùnhézhě
混合着
soucoupe =

guìchú
柜橱

chádié
茶碟

chōutì
抽屉

dāo
râpe =

wēibōlú
微波炉

hùnhézhě
混合着

mósuìqì
磨碎器

bīngxiāng
冰箱
cuisinière =

huǒlú
火炉

yǐzi
椅子

yǐzi
椅子

kǎo miànbāo qì
烤面包器
bol =

xǐwǎnjī
洗碗机

wǎn

dié

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶
grille-pain =

xǐdícáo
洗涤槽

kǎo miànbāo qì
烤面包器

chú guì
橱柜

huǒlú
火炉
poubelle =

huǒlú
火炉

kuàizi
筷子

dāo

lājīxiāng
垃圾箱
cuillère =

huǒlú
火炉

dié

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

chí
lave-vaiselle =

kuàizi
筷子

zhuōbù
桌布

kǎoxiāng
烤箱

xǐwǎnjī
洗碗机
louche =

xǐwǎnjī
洗碗机

lājīxiāng
垃圾箱

chōutì
抽屉

chángbǐngsháozi
长柄勺子
fourchette =

zhuōbù
桌布

bēizi
杯子

pánzi
盘子

cānchā
餐叉
cuisine =

bēizi
杯子

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

chúfáng
厨房

pánzi
盘子
placard =

kǎojià
烤架

pánzi
盘子

guìchú
柜橱

huǒlú
火炉
poivrière =xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

pánzi
盘子

chádié
茶碟
lavette =

chōutì
抽屉

chú guì
橱柜

lājīxiāng
垃圾箱

cādiébù
擦碟布
congélateur =

shuǐhú
水壶

bīngguì
冰柜

wǎn

dāo
chaise =

yǐzi
椅子xǐyījī
洗衣机

chú guì
橱柜
réfrigérateur =

bīngxiāng
冰箱


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles