Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Cuisine test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Cuisine category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

grille-pain =

kǎo miànbāo qì
烤面包器

guìchú
柜橱

chádié
茶碟

kǎojià
烤架
cuisinière =

huǒlú
火炉

shuǐhú
水壶

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

xǐwǎnjī
洗碗机
mixeur =

cādiébù
擦碟布

dié

hùnhézhě
混合着

chángbǐngsháozi
长柄勺子
louche =kǎoxiāng
烤箱

xǐyījī
洗衣机

chángbǐngsháozi
长柄勺子
four =

xǐwǎnjī
洗碗机

bōlibēi
玻璃被

bīngguì
冰柜

kǎoxiāng
烤箱
tiroir =

wēibōlú
微波炉xǐyījī
洗衣机

chōutì
抽屉
lavette =

kuàizi
筷子cādiébù
擦碟布

shuǐhú
水壶
table de cuisson =

bīngguì
冰柜

huǒlú
火炉

kuàizi
筷子


fourchette =

wēibōlú
微波炉

cānchā
餐叉chángbǐngsháozi
长柄勺子
soucoupe =

chádié
茶碟

kǎojià
烤架

dāo

wǎn
récipient =

yǐzi
椅子

huǒlú
火炉

chú guì
橱柜

xiǎo yánpíng
小盐瓶
congélateur =

dāo

huǒlú
火炉

zhuōbù
桌布

bīngguì
冰柜
verre =

bōlibēi
玻璃被chúfáng
厨房

cādiébù
擦碟布
baguette =

xiǎo yánpíng
小盐瓶

huǒlú
火炉

lājīxiāng
垃圾箱

kuàizi
筷子
tasse =

tuōpán
托盘

lājīxiāng
垃圾箱

bēizi
杯子

kǎojià
烤架
bouilloire =

chádié
茶碟

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

shuǐhú
水壶

huǒlú
火炉
pichet =

xǐyījī
洗衣机

zhuōbù
桌布kǎojià
烤架
nappe =

cādiébù
擦碟布shuǐhú
水壶

zhuōbù
桌布
machine à laver =

mósuìqì
磨碎器

xǐwǎnjī
洗碗机

xǐyījī
洗衣机

zhuōbù
桌布
chaise =

yǐzi
椅子

bīngxiāng
冰箱

pánzi
盘子

kǎoxiāng
烤箱
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles