Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Bijoux test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Bijoux category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

saphir =

lánbǎoshí
蓝宝石

xiǎo fàjiā
小发夹

xiōngzhēn
胸针

zhēnzhū
珍珠
épingle à cheveux =

bǎoshí
宝石

fàjiā
发夹

ěrhuán
耳环

xiǎo fàjiā
小发夹
bijou, bijoux =

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

ěrdīng
耳钉

dànbáishí
蛋白石

jīnshǔ
金属
chaîne =

yín

shǒubiǎo
手表

liànzi
链子

ěrdīng
耳钉
pierre précieuse =

bǎoshí
宝石

fàjiā
发夹

shǒubiǎo
手表

lánbǎoshí
蓝宝石
montre =

fàjiā
发夹

fàjiā
发夹

shǒubiǎo
手表

jīnshǔ
金属
collier =

dànbáishí
蛋白石

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

bó, báijīn
铂, 白金

xiàngliàn
项链
perle de culture =

zhēnzhū
珍珠

hóngbǎoshí
红宝石

xiōngzhēn
胸针

ěrdīng
耳钉
médaillon =

xiǎo hé
小盒

shǒuzhuó
手镯

jièzhǐ
戒指


argent =

zhēnzhū
珍珠

yín

zhēnzhū
珍珠

xiǎo fàjiā
小发夹
or =

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

tài

jīn


titane =

dànbáishí
蛋白石

bǎoshí
宝石

tài

dànbáishí
蛋白石
diamant =

shǒuzhuó
手镯

zuànshí
钻石

ěrdīng
耳钉

ěrhuán
耳环
platine =

shǒuzhuó
手镯

jīnshǔ
金属

xiǎo fàjiā
小发夹

bó, báijīn
铂, 白金
métal =

fàjiā
发夹

bó, báijīn
铂, 白金

jīnshǔ
金属

xiǎo fàjiā
小发夹
bracelet =

jīnshǔ
金属

dànbáishí
蛋白石

shǒuzhuó
手镯

xiǎo hé
小盒
jade =

jīnshǔ
金属

yínjīnshǔ
金属
bracelet =

shǒuzhuó
手镯

xiǎo hé
小盒

liànzi
链子

zhēnzhū
珍珠
onyx =

zuànshí
钻石

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

mǎnǎo
玛瑙

lánbǎoshí
蓝宝石
pince à cheveux =

shǒuzhuó
手镯

hǔpò
琥珀

xiǎo fàjiā
小发夹

hǔpò
琥珀
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles