Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Bijoux test

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Bijoux category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

broche =

xiōngzhēn
胸针

shǒubiǎo
手表

jīnshǔ
金属

xiǎo hé
小盒
médaillon =

xiǎo hé
小盒

shǒubiǎo
手表

fàjiā
发夹

mǎnǎo
玛瑙
diamant =

bó, báijīn
铂, 白金

xiǎo fàjiā
小发夹

jīn

zuànshí
钻石
or =

jièzhǐ
戒指

jīn

hóngbǎoshí
红宝石

zuànshí
钻石
ambre =

xiǎo fàjiā
小发夹

hǔpò
琥珀

lánbǎoshí
蓝宝石

shǒuzhuó
手镯
pierre précieuse =

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

bǎoshí
宝石

jièzhǐ
戒指

xiǎo hé
小盒
pince à cheveux =

zhēnzhū
珍珠

yín

fàjiā
发夹

xiǎo fàjiā
小发夹
bijou, bijoux =

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

shǒuzhuó
手镯

bó, báijīn
铂, 白金

xiōngzhēn
胸针
rubis =

shǒuzhuó
手镯

jièzhǐ
戒指

xiǎo hé
小盒

hóngbǎoshí
红宝石
jade =

zhēnzhū
珍珠

fàjiā
发夹

hǔpò
琥珀


bracelet =

jièzhǐ
戒指

jièzhǐ
戒指

jīn

shǒuzhuó
手镯
titane =

jièzhǐ
戒指

jièzhǐ
戒指

ěrdīng
耳钉

tài
argent =

jièzhǐ
戒指

yín

xiǎo fàjiā
小发夹

fàjiā
发夹
chaîne =

tài

xiǎo fàjiā
小发夹

liànzi
链子

shǒuzhuó
手镯
bracelet =

bó, báijīn
铂, 白金

tài

shǒuzhuó
手镯

zuànshí
钻石
opale =

shǒubiǎo
手表

dànbáishí
蛋白石

shǒubiǎo
手表

ěrhuán
耳环
bague, anneau =

ěrhuán
耳环

jīnshǔ
金属

jīn

jièzhǐ
戒指
montre =

shǒubiǎo
手表

jīn

jīnshǔ
金属

dànbáishí
蛋白石
collier =

liànzi
链子

jīn

zuànshí
钻石

xiàngliàn
项链
épingle à cheveux =

shǒuzhuó
手镯

fàjiā
发夹

bó, báijīn
铂, 白金

liànzi
链子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles