Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Bijoux test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Bijoux category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

diamant =

zuànshí
钻石

fàjiā
发夹

jīnshǔ
金属

jièzhǐ
戒指
bracelet =

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

ěrdīng
耳钉

liànzi
链子

shǒuzhuó
手镯
platine =

bǎoshí
宝石

hóngbǎoshí
红宝石

bó, báijīn
铂, 白金

shǒuzhuó
手镯
opale =

zhēnzhū
珍珠

dànbáishí
蛋白石

jièzhǐ
戒指

jīnshǔ
金属
jade =

shǒubiǎo
手表

dànbáishí
蛋白石liànzi
链子
bracelet =

jièzhǐ
戒指

ěrdīng
耳钉

liànzi
链子

shǒuzhuó
手镯
boucle d'oreille =

shǒuzhuó
手镯

ěrhuán
耳环

hǔpò
琥珀

jīn
pince à cheveux =

shǒuzhuó
手镯

jièzhǐ
戒指

xiǎo fàjiā
小发夹

yín
clou d'oreille =

tài

shǒuzhuó
手镯

jièzhǐ
戒指

ěrdīng
耳钉
argent =

mǎnǎo
玛瑙

fàjiā
发夹

xiàngliàn
项链

yín
collier =

mǎnǎo
玛瑙

xiàngliàn
项链

shǒubiǎo
手表


bague, anneau =

fàjiā
发夹

tài

hǔpò
琥珀

jièzhǐ
戒指
montre =

shǒuzhuó
手镯

shǒubiǎo
手表

ěrdīng
耳钉

liànzi
链子
titane =

bǎoshí
宝石

tài

liànzi
链子

shǒuzhuó
手镯
médaillon =

xiǎo fàjiā
小发夹

xiǎo hé
小盒

shǒuzhuó
手镯

dànbáishí
蛋白石
onyx =

zuànshí
钻石

dànbáishí
蛋白石

mǎnǎo
玛瑙

xiōngzhēn
胸针
ambre =

shǒubiǎo
手表

zhēnzhū
珍珠

shǒuzhuó
手镯

hǔpò
琥珀
chaîne =

xiǎo hé
小盒

liànzi
链子

dànbáishí
蛋白石

jīn
rubis =

hóngbǎoshí
红宝石

shǒubiǎo
手表

lánbǎoshí
蓝宝石

mǎnǎo
玛瑙
métal =

jīn

xiǎo hé
小盒

shǒubiǎo
手表

jīnshǔ
金属
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles