Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Bijoux test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Bijoux category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bracelet =

dànbáishí
蛋白石

fàjiā
发夹

shǒuzhuó
手镯

ěrhuán
耳环
rubis =

mǎnǎo
玛瑙

xiàngliàn
项链

dànbáishí
蛋白石

hóngbǎoshí
红宝石
onyx =

xiǎo fàjiā
小发夹

zhēnzhū
珍珠

mǎnǎo
玛瑙

xiǎo hé
小盒
platine =

dànbáishí
蛋白石

hǔpò
琥珀

fàjiā
发夹

bó, báijīn
铂, 白金
pierre précieuse =

shǒuzhuó
手镯

bǎoshí
宝石

hǔpò
琥珀

lánbǎoshí
蓝宝石
saphir =

jīnshǔ
金属

lánbǎoshí
蓝宝石

jièzhǐ
戒指

zuànshí
钻石
chaîne =

xiōngzhēn
胸针

liànzi
链子

jīn

bó, báijīn
铂, 白金
argent =

yín

jièzhǐ
戒指

shǒuzhuó
手镯

fàjiā
发夹
ambre =

fàjiā
发夹

bǎoshí
宝石

hǔpò
琥珀

xiǎo hé
小盒
collier =

ěrdīng
耳钉

jièzhǐ
戒指

xiàngliàn
项链

fàjiā
发夹
montre =

zuànshí
钻石

shǒubiǎo
手表

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

tài
médaillon =

bǎoshí
宝石

mǎnǎo
玛瑙

fàjiā
发夹

xiǎo hé
小盒
clou d'oreille =

dànbáishí
蛋白石

yín

ěrdīng
耳钉

yín
or =

liànzi
链子

jīn

tài


broche =

hóngbǎoshí
红宝石

xiōngzhēn
胸针

jièzhǐ
戒指

hǔpò
琥珀
titane =

lánbǎoshí
蓝宝石

zhēnzhū
珍珠

shǒubiǎo
手表

tài
pince à cheveux =

fàjiā
发夹

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

xiǎo fàjiā
小发夹

shǒubiǎo
手表
diamant =

fàjiā
发夹

zuànshí
钻石

jièzhǐ
戒指

hóngbǎoshí
红宝石
boucle d'oreille =

bǎoshí
宝石

yín

ěrhuán
耳环

zhēnzhū
珍珠
bague, anneau =

bǎoshí
宝石

ěrhuán
耳环

shǒuzhuó
手镯

jièzhǐ
戒指
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles