Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Corps Humain test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Corps Humain category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

féminin =

bèi

zhǒu

fùnǚ
妇女


derrière =

quèbān
雀斑

yāo

yīndào
阴道

pìgu
屁股
globe oculaire =

máokǒng
毛孔

xiōng

yǎnqiú
眼球

é
muscle =

jiǎohòugēn
脚后跟

fùbù
腹部

qiánbì
前臂

jīròu
肌肉
oreille =

yīnjīng
阴茎

lèigǔ
肋骨

ěrduo
耳朵

zhòuwén
皱纹
foie =

gānzàng
肝脏

jiécháng
结肠

shǒuzhǎng
手掌


vagin =

jǐng

yīndào
阴道

gāowán
睾丸

yǎnqiú
眼球
taille =

yǎnlì
眼力

jìng

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股

yāo
utérus =

nǎitóu
奶头

máokǒng
毛孔

zǐgōng
子宫

qídài
脐带
cerveau =

nánrén
男人

nǎo

jiǎo, zú
脚, 足

shǒuzhǎng
手掌
globe oculaire =

méimao
眉毛

cháng

yǎnqiú
眼球

nánrén
男人
bouche =

zuǐ

qūgàn
躯干

shèn, shènzàng
肾, 肾脏

fùnǚ
妇女
veine =

réntǐ
人体

dàmǔzhǐ
大拇指

jiécháng
结肠

jìngmài
静脉
nombril =

zhì

réntǐ
人体

shìwǎngmó
视网膜

dùqí
肚脐
cheveux =

máo

tāi`ér
胎儿

jǐng

qídài
脐带
pore =

máokǒng
毛孔

tóu

fùbù
腹部

luǎncháo
卵巢
vaisseau sanguin =

bèi

xuèguǎn
血管

máo

rèndài
韧带
nez =

jiǎohòugēn
脚后跟

shǒuzhǎng
手掌

bízi
鼻子


oeil =

yǎnlì
眼力

zǐgōng
子宫

yānhóu
咽喉

jǐng
corps =

jiécháng
结肠

réntǐ
人体

gānzàng
肝脏

rèndài
韧带
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles