Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Corps Humain test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Corps Humain category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ride =

zhòuwén
皱纹

zuǐ

gānzàng
肝脏


grain de beauté =

zhì

gǔgé
骨骼

rèndài
韧带

qídài
脐带
gorge =

yānhóu
咽喉

méimao
眉毛

túnbù
臀部

jìngmài
静脉
foie =

gānzàng
肝脏

dòngmài
动脉

lèigǔ
肋骨

cháng
paume =

xiōngqiāng
胸腔

máo

rǔfáng
乳房

shǒuzhǎng
手掌
joue =

nǎitóu
奶头

pìgu
屁股

shìwǎngmó
视网膜

miànjiá
面颊
ovaire =

gānzàng
肝脏

shǒu

luǎncháo
卵巢

zhòuwén
皱纹
vaisseau sanguin =

xuèguǎn
血管dàmǔzhǐ
大拇指

jiǎo, zú
脚, 足
oreille =

ěrduo
耳朵

fèi

quèbān
雀斑

fùbù
腹部
mamelon =

xuè

yǎnqiú
眼球

túnbù
臀部

nǎitóu
奶头
genou =

xī, xīgài
膝, 膝盖

shìwǎngmó
视网膜

yānhóu
咽喉

tuǐ
utérus =

xiōng

zǐgōng
子宫

quèbān
雀斑

ěrduo
耳朵
os =

qiánbì
前臂

gǔgé
骨骼

jiān

zhòuwén
皱纹
talon =

bízi
鼻子

jiǎohòugēn
脚后跟jiān
ligament =

liǎn, miànkǒng
脸, 面孔

shèn, shènzàng
肾, 肾脏

zhòuwén
皱纹

rèndài
韧带
corps =

xuè

liǎn, miànkǒng
脸, 面孔

yāo

réntǐ
人体
pénis =

yǎnqiú
眼球

yīnjīng
阴茎

xīnzàng
心脏

xiōng
cerveau =

nǎo

jiān

gānzàng
肝脏

yāo
rate =

tóugǔ
头骨

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股

zǐgōng
子宫

pí, pízàng
脾, 脾脏
cuisse =

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股

gāowán
睾丸

fùbù
腹部

gāowán
睾丸
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles