Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Logement test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Logement category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

vestibule =

nuǎnfáng
暖房

wūdǐng
屋顶

chēfáng
车房

méntīng
门厅
maison de plain-pied =

huātán
花坛

shì

nuǎnfáng
暖房

píngfáng
平房
entrée de garage =

chēdào
车道

dìjiào
地窖

chuāng

lóuxià
楼下
pignon =

lóutī
楼梯

lóutī
楼梯

lóuxià
楼下

sānjiǎo qiáng
三角墙
escalier =

fáng

lóutī
楼梯

shì

tiānhuābǎn
天花板
tuyay =

yùshì
浴室

páishuǐgōu
排水沟

shì

tiānhuābǎn
天花板
pelouse =

nuǎnfáng
暖房

huāyuán
花园

cǎopíng
草坪

lóushàng
楼上
cuisine =

chúfáng
厨房

sānjiǎo qiáng
三角墙

qǐjūshì
起居室

méntīng
门厅
massif =

chuāngtái
窗台

huātán
花坛

dìbǎn
地板

wūdǐng
屋顶
toit =

mén

chuāngtái
窗台

mén

wūdǐng
屋顶
vitre =

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

bǎshǒu
把手

chēfáng
车房

chuāngbōli
窗玻璃
poignée de porte =

bǎshǒu
把手

fáng

qǐjūshì
起居室

chēfáng
车房
en bas =

lóuxià
楼下

chuāngbōli
窗玻璃

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

páishuǐgōu
排水沟
éntree =

chēdào
车道

ménkǒu
门口

bǎshǒu
把手

lóutī
楼梯
garage =

xiǎojìng
小径

chēfáng
车房

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

sānjiǎo qiáng
三角墙
veranda =

yùshì
浴室

chúfáng
厨房

nuǎnfáng
暖房

píngfáng
平房
chemin, sentier =

shì

xiǎojìng
小径

páishuǐgōu
排水沟

dǐnglóu
顶楼
jardin =

wūdǐng
屋顶

yùshì
浴室

wòshì
卧室

huāyuán
花园
grenier =

xiǎojìng
小径

píngfáng
平房

dǐnglóu
顶楼

tiānhuābǎn
天花板
escalier =

lóutī
楼梯

píngfáng
平房

wūdǐng
屋顶

páishuǐguǎn
排水管
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles