Dictionnaire Français-Chinois Logement test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Logement test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Logement category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pelouse =

páishuǐguǎn
排水管

lóutī
楼梯

cǎopíng
草坪

nuǎnfáng
暖房
porte =

shuān

lóushàng
楼上

wūyán
屋檐

mén
cuisine =

méntīng
门厅

chēdào
车道

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

chúfáng
厨房
serre =

nuǎnfáng
暖房

páishuǐguǎn
排水管

chēdào
车道

wūyán
屋檐
maison de plain-pied =

píngfáng
平房

lóuxià
楼下

sānjiǎo qiáng
三角墙

chuāngtái
窗台
addresse personnelle =

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

jiā

wūdǐng
屋顶

chēdào
车道
rebord de fenêtre =

sānjiǎo qiáng
三角墙

bǎshǒu
把手

ménqián táijiē
门前台阶

chuāngtái
窗台
éntree =

páishuǐgōu
排水沟

wūyán
屋檐

méntīng
门厅

ménkǒu
门口
escalier =

páishuǐgōu
排水沟

lóutī
楼梯

lóushàng
楼上

mén
appartement =

yùshì
浴室

lóushàng
楼上

dìjiào
地窖

gōngyù
公寓
maison =

chuāng

fáng

yùshì
浴室

lóutī
楼梯
pignon =

sānjiǎo qiáng
三角墙

xiǎojìng
小径

lóutī
楼梯

dìjiào
地窖
salle de séjour =

xiǎojìng
小径

mén

lóutī
楼梯

qǐjūshì
起居室
poignée de porte =

bǎshǒu
把手

yùshì
浴室

ménqián táijiē
门前台阶

gōngyù
公寓
plafond =

ménqián táijiē
门前台阶

yùshì
浴室

tiānhuābǎn
天花板

lóutī
楼梯
cave =

ménlíng
门铃

dìjiào
地窖

huātán
花坛

lóuxià
楼下
chambre =

huāyuán
花园

chuāngtái
窗台

chuāng

wòshì
卧室
logement =

jiā

páishuǐguǎn
排水管

gōngyù
公寓

lóuxià
楼下
toit =

méntīng
门厅

wūdǐng
屋顶

dìbǎn
地板

dìjiào
地窖
vitre =

dìxiàshì
地下室

fáng

dìbǎn
地板

chuāngbōli
窗玻璃
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles