Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Logement test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Logement category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

chemin, sentier =

páishuǐguǎn
排水管

ménqián táijiē
门前台阶

lóutī
楼梯

xiǎojìng
小径
veranda =

nuǎnfáng
暖房

ménqián táijiē
门前台阶

chuāngbōli
窗玻璃

chuāngbōli
窗玻璃
pas de porte =

ménlíng
门铃

cǎopíng
草坪

lóutī
楼梯

ménqián táijiē
门前台阶
sous-sol =

páishuǐguǎn
排水管

dǐnglóu
顶楼

dìxiàshì
地下室

lóushàng
楼上
logement =

jiā

huāyuán
花园

lóutī
楼梯

lóushàng
楼上
escalier =

lóutī
楼梯

huāyuán
花园

ménqián táijiē
门前台阶

chuāngbōli
窗玻璃
pelouse =

cǎopíng
草坪

lóushàng
楼上

huāyuán
花园

jiātíng dìzhǐ
家庭地址
poignée de porte =

xiǎojìng
小径

xiǎojìng
小径

bǎshǒu
把手

chēdào
车道
escalier =

dìbǎn
地板

páishuǐgōu
排水沟

lóutī
楼梯

bǎshǒu
把手
éntree =

chúfáng
厨房

ménkǒu
门口

huāyuán
花园

píngfáng
平房
sonnette =

lóutī
楼梯

chuāngtái
窗台

mén

ménlíng
门铃
rebord de fenêtre =

nuǎnfáng
暖房

chuāngtái
窗台

dǐnglóu
顶楼

xiǎojìng
小径
piéce =

píngfáng
平房

shì

lóutī
楼梯

dìjiào
地窖
maison =

méntīng
门厅

fáng

ménqián táijiē
门前台阶

wòshì
卧室
en bas =

lóuxià
楼下

nuǎnfáng
暖房

chēdào
车道

ménkǒu
门口
fenêtre =

chuāng

tiānhuābǎn
天花板

shuān

chuāngtái
窗台
salle de séjour =

páishuǐgōu
排水沟

xiǎojìng
小径

shuān

qǐjūshì
起居室
vitre =

qiang

chuāngbōli
窗玻璃

lóutī
楼梯

wòshì
卧室
chemin, sentier =

chēfáng
车房

tiānhuābǎn
天花板

huāyuán
花园

xiǎojìng
小径
plafond =

tiānhuābǎn
天花板

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

chēdào
车道

qiang
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles