Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Logement test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Logement category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pelouse =

cǎopíng
草坪

jiā

gōngyù
公寓

lùtái
露台
porte =

chúfáng
厨房

ménlíng
门铃

mén

fáng
jardin =

mén

lóutī
楼梯

huāyuán
花园

lùtái
露台
cave =

dìjiào
地窖

qǐjūshì
起居室

chúfáng
厨房

yùshì
浴室
pignon =

sānjiǎo qiáng
三角墙

dìjiào
地窖

ménqián táijiē
门前台阶

nuǎnfáng
暖房
escalier =

ménqián táijiē
门前台阶

lóutī
楼梯

chēfáng
车房

nuǎnfáng
暖房
entrée de garage =

chuāngbōli
窗玻璃

chēdào
车道

ménqián táijiē
门前台阶

nuǎnfáng
暖房
salle de séjour =

gōngyù
公寓

qiang

sānjiǎo qiáng
三角墙

qǐjūshì
起居室
vitre =

xiǎojìng
小径

suǒ

jiā

chuāngbōli
窗玻璃
vestibule =

cǎopíng
草坪

suǒ

méntīng
门厅

ménlíng
门铃
serre =

nuǎnfáng
暖房

shì

chuāngtái
窗台

chuāng
veranda =

chuāngtái
窗台

shì

nuǎnfáng
暖房

dìxiàshì
地下室
rebord de fenêtre =

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

chuāngtái
窗台

ménlíng
门铃

xiǎojìng
小径
escalier =

xiǎojìng
小径

lóutī
楼梯

tiānhuābǎn
天花板

nuǎnfáng
暖房
massif =

huātán
花坛

dìjiào
地窖

wūdǐng
屋顶

qǐjūshì
起居室
chemin, sentier =

qiang

lóutī
楼梯

nuǎnfáng
暖房

xiǎojìng
小径
avant-toit =

wūyán
屋檐

wūdǐng
屋顶

páishuǐgōu
排水沟

gōngyù
公寓
mur =

qiang

lóutī
楼梯

shì

gōngyù
公寓
sol =

shuān

dìbǎn
地板

qiang

wòshì
卧室
grenier =

dǐnglóu
顶楼

qǐjūshì
起居室

shuān

ménkǒu
门口
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles