Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Fleurs test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Fleurs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pélargonium =

yīyèlán
一叶兰

tiān zhú kuí
天竺葵

jiàn lán
剑兰

hànjīnlián
旱金莲
orchidée =

jiàn lán
剑兰

yīngsù
罂粟

lánhuā
兰花

jīnzhǎnhuā
金盏花
pissenlit =púgōngyīng
蒲公英

yǔshàndòu
羽扇豆

fēi yàn cǎo
飞燕草
azalée =

dùjuān
杜鹃

jīnzhǎnhuā
金盏花

fēngxìnzǐ
风信子

fēngxìnzǐ
风信子
jonquille =

dīngxiāng
丁香

yuānwěi
鸢尾

yuānwěi
鸢尾

huángshuǐxiān
黄水仙
cyclamen =

yǔshàndòu
羽扇豆

yīngsù
罂粟

xiānkèlái
仙客来

yǔshàndòu
羽扇豆
tournesol =

méiguì
玫瑰

yīngsù
罂粟

xiàngrìkuí
向日葵

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟
oeillet =

lánhuā
兰花

méiguì
玫瑰

shèxiāng shízhú
麝香石竹

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
fleur =

yīyèlán
一叶兰

huángshuǐxiān
黄水仙

yínliánhuā
银莲花属

huā
lis =

xiàngrìkuí
向日葵

jīnzhǎnhuā
金盏花

bǎihé
百合

shèxiāng shízhú
麝香石竹
aster =

hànjīnlián
旱金莲

tiān zhú kuí
天竺葵

zǐwǎn
紫菀

púgōngyīng
蒲公英
fuchsia =

hànjīnlián
旱金莲

bǎi rì cǎo
百日草

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

dàlìjú
大麗菊
hortensia =

xiùqiúhuā
绣球花

hànjīnlián
旱金莲

xuělián
雪莲

yīyèlán
一叶兰
jacinthe =

chújú
雏菊

fēngxìnzǐ
风信子

lánhuā
兰花

huángshuǐxiān
黄水仙
zinnia =

hànjīnlián
旱金莲

xiàngrìkuí
向日葵

dùjuān
杜鹃

bǎi rì cǎo
百日草
chardon =

júhuā
菊花huángshuǐxiān
黄水仙

yīyèlán
一叶兰
bégonia =

dùjuān
杜鹃

yě fēng xìn zǐ
野风信子

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

bǎi rì cǎo
百日草
capucine =

jīnzhǎnhuā
金盏花

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

zǐwǎn
紫菀

hànjīnlián
旱金莲
pétunia =

júhuā
菊花

xiānkèlái
仙客来

dīngxiāng
丁香

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花
chrysanthème =

yǔshàndòu
羽扇豆

fēngxìnzǐ
风信子

júhuā
菊花

jīnzhǎnhuā
金盏花
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles