Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Fleurs test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Fleurs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cyclamen =

yě fēng xìn zǐ
野风信子

xiānkèlái
仙客来

tiān zhú kuí
天竺葵

huángshuǐxiān
黄水仙
lilas =

xuělián
雪莲

dīngxiāng
丁香

xuělián
雪莲

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花
tournesol =

fēi yàn cǎo
飞燕草

xuělián
雪莲

xiàngrìkuí
向日葵

púgōngyīng
蒲公英
chardon =lánhuā
兰花

púgōngyīng
蒲公英

yuānwěi
鸢尾
souci =

dàlìjú
大麗菊

dùjuān
杜鹃

jīnzhǎnhuā
金盏花

xiānkèlái
仙客来
aster =

chújú
雏菊

chújú
雏菊

yuānwěi
鸢尾

zǐwǎn
紫菀
pétunia =

shèxiāng shízhú
麝香石竹

yínliánhuā
银莲花属

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

shuǐxiānshǔ
水仙属
delphinium =

fēngxìnzǐ
风信子

fēngxìnzǐ
风信子

fēi yàn cǎo
飞燕草

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
pélargonium =

tiān zhú kuí
天竺葵

méiguì
玫瑰

zǐwǎn
紫菀

júhuā
菊花
hortensia =

huā

yě fēng xìn zǐ
野风信子

xiùqiúhuā
绣球花

dīngxiāng
丁香
zinnia =

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

bǎi rì cǎo
百日草

xuělián
雪莲

yě fēng xìn zǐ
野风信子
pâquerette =

fēi yàn cǎo
飞燕草

chújú
雏菊

zǐwǎn
紫菀

yě fēng xìn zǐ
野风信子
lis =

bǎihé
百合

yě fēng xìn zǐ
野风信子

hànjīnlián
旱金莲

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟
perce-neige =

hànjīnlián
旱金莲

xuělián
雪莲

shèxiāng shízhú
麝香石竹

dàlìjú
大麗菊
chrysanthème =

yǔshàndòu
羽扇豆

jiàn lán
剑兰

dàlìjú
大麗菊

júhuā
菊花
primèvere officinale =

xiàngrìkuí
向日葵

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

shèxiāng shízhú
麝香石竹

huā
dahlia =

hànjīnlián
旱金莲

júhuā
菊花

dàlìjú
大麗菊

jīnzhǎnhuā
金盏花
pissenlit =

hànjīnlián
旱金莲

fēi yàn cǎo
飞燕草

dīngxiāng
丁香

púgōngyīng
蒲公英
rose =

shuǐxiānshǔ
水仙属

yuānwěi
鸢尾

méiguì
玫瑰

yuānwěi
鸢尾
narcisse =

bǎi rì cǎo
百日草

yùjīnxiāng
郁金香

xuělián
雪莲

shuǐxiānshǔ
水仙属
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles