Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Étoffe test

Currently 39 users online.

You will now be tested on the Étoffe category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

coton =

jùzhǐ
聚酯

pígé
皮革

miánbù
棉布

nílóng
尼龙
cuir =

pígé
皮革

jùzhǐ
聚酯

huābiān
花边

duànzi
缎子
polyester =

yángmáo
羊毛

jùzhǐ
聚酯

fānbù
帆布

fānbù
帆布
tissu, étoffe =

huābiān
花边

róngmiàngé
绒面革

jùzhǐ
聚酯

zhībù
织布
satin =

huābiān
花边

duànzi
缎子

huābiān
花边

yángmáo
羊毛
tweed =

máopí
毛皮

huābiān
花边

huāní
花呢

jùzhǐ
聚酯
caoutchouc =

pígé
皮革

xiàng jiāo
橡胶

máopí
毛皮

róngmiàngé
绒面革
laine =

jùzhǐ
聚酯

yángmáo
羊毛

sīxiàn
丝线

zhībù
织布
fourrure =

huāní
花呢

máopí
毛皮

jùzhǐ
聚酯

pígé
皮革
nylon =

nílóng
尼龙

huāní
花呢

jùzhǐ
聚酯

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布
soie =

duànzi
缎子

yángmáo
羊毛

sīxiàn
丝线

pígé
皮革
denim =

yángmáo
羊毛

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

sīxiàn
丝线

xiàng jiāo
橡胶
toile =

sīxiàn
丝线

duànzi
缎子

fānbù
帆布

miánbù
棉布
daim =

róngmiàngé
绒面革

máopí
毛皮

jùzhǐ
聚酯

jùzhǐ
聚酯
dentelle =

nílóng
尼龙

huābiān
花边

miánbù
棉布

pígé
皮革
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles