Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Étoffe test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Étoffe category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

denim =

jùzhǐ
聚酯

máopí
毛皮

pígé
皮革

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布
cuir =

máopí
毛皮

duànzi
缎子

pígé
皮革

duànzi
缎子
laine =

duànzi
缎子

yángmáo
羊毛

jùzhǐ
聚酯

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布
dentelle =

nílóng
尼龙

jùzhǐ
聚酯

huāní
花呢

huābiān
花边
soie =

máopí
毛皮

sīxiàn
丝线

duànzi
缎子

zhībù
织布
fourrure =

duànzi
缎子

máopí
毛皮

fānbù
帆布

fānbù
帆布
coton =

huāní
花呢

miánbù
棉布

xiàng jiāo
橡胶

zhībù
织布
daim =

róngmiàngé
绒面革

duànzi
缎子

nílóng
尼龙

jùzhǐ
聚酯
caoutchouc =

jùzhǐ
聚酯

jùzhǐ
聚酯

xiàng jiāo
橡胶

huābiān
花边
toile =

jùzhǐ
聚酯

fānbù
帆布

nílóng
尼龙

jùzhǐ
聚酯
tissu, étoffe =

róngmiàngé
绒面革

zhībù
织布

miánbù
棉布

fānbù
帆布
nylon =

duànzi
缎子

jùzhǐ
聚酯

nílóng
尼龙

róngmiàngé
绒面革
polyester =

jùzhǐ
聚酯

duànzi
缎子

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

máopí
毛皮
satin =

huābiān
花边

máopí
毛皮

pígé
皮革

duànzi
缎子
tweed =

máopí
毛皮

huāní
花呢

miánbù
棉布

nílóng
尼龙
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles