Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Étoffe test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Étoffe category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

daim =

xiàng jiāo
橡胶

fānbù
帆布

róngmiàngé
绒面革

huābiān
花边
dentelle =

miánbù
棉布

duànzi
缎子

huābiān
花边

róngmiàngé
绒面革
laine =

pígé
皮革

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

yángmáo
羊毛

huābiān
花边
fourrure =

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

duànzi
缎子

máopí
毛皮

miánbù
棉布
soie =

fānbù
帆布

yángmáo
羊毛

jùzhǐ
聚酯

sīxiàn
丝线
denim =

róngmiàngé
绒面革

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

jùzhǐ
聚酯

pígé
皮革
satin =

pígé
皮革

huābiān
花边

duànzi
缎子

jùzhǐ
聚酯
tissu, étoffe =

zhībù
织布

máopí
毛皮

róngmiàngé
绒面革

sīxiàn
丝线
caoutchouc =

xiàng jiāo
橡胶

huāní
花呢

fānbù
帆布

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布
cuir =

xiàng jiāo
橡胶

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

huābiān
花边

pígé
皮革
polyester =

nílóng
尼龙

pígé
皮革

jùzhǐ
聚酯

sīxiàn
丝线
nylon =

miánbù
棉布

nílóng
尼龙

huāní
花呢

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布
coton =

róngmiàngé
绒面革

fānbù
帆布

jùzhǐ
聚酯

miánbù
棉布
tweed =

xiàng jiāo
橡胶

róngmiàngé
绒面革

jùzhǐ
聚酯

huāní
花呢
toile =

nílóng
尼龙

zhībù
织布

nílóng
尼龙

fānbù
帆布
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles