Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Elements test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

holmium =

huó


scandium =

ménkàng

kāi
europium =

huó

yǒu
neutron =

zhōngzǐ
中子tóng


lanthane =

xiān

làn
francium =

fāng


etain =sōng

tiě


radium =

tàn

léi
silicium =

tónghuò

gài
or =

jīn

zhōngzǐ
中子

nuò


antimoine =fán

gài


zinc =

jiá

xīn
nobélium =

āitiě

nuò
arsenic =

láo

shēn

kàng


polonium =
neptunium =láo

mén


ytterbium =shì
plutonium =

fāngèr


hydrogène =

jiá

qīngèr
astate =

jiā

nuǒ

dōng

gǒng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles