Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Elements test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

etain =

měng

bèi
phosphore =

lìn

āi
bore =

kàng

péng
dysprosium =tiěkāi
tellure =

méi

dàn

qiú


mendelévium =

ā

mén
fluor =hài

jīn

léi
terbium =

péng

jiá
einsteinium =fāng

huó

āi
calcium =

huó

gài

měi

āi
chrome =fèimén
zirconium =

gàoā

shì
cuivre =

tóngměi


bérylium =

jiǎ


niobium =

diǎn

diū
proton =

nǎi

zhìzǐ
质子

huó


berkélium =

diū

péizhōngzǐ
中子
germanium =

diànzǐ
电子

shàn

duǒ

dàn
erbium =

èr

kàng
fermium =

nièdiànzǐ
电子

fèi
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles