Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Elements test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lutétium =

lái

yuánzǐde
原字的gài
azote =

jiǎdàn


thulium =

tóng

huò

diū

dìng
uranium =zhōngzǐ
中子

yóu


baryum =bèi

zhōngzǐ
中子

shàn
bérylium =shé
calcium =gài

kàng

shé
gadolinium =

āiqiú

lái
praséodyme =

yuánzǐde
原字的

fèi
proton =

nǎi

zhìzǐ
质子

āi


neutron =yuánzǐ
原子

zhōngzǐ
中子

sōng
nobélium =niènuò
terbium =huó

láo


mercure =

gǒng

làndōng
fer =

kāi

lìn

duǒ

tiě
sélénium =tàn
indium =

yīn

yuánzǐde
原字的xiù
germanium =

duǒ

làn
neptunium =

qiúyǎng

hài
iode =

jīn

yín

diǎn

fèi
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles