Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Elements test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

fer =

méi

méi

duǒ

tiě
plutonium =

gào

diū
hafnium =jīn

lái

jiá
plomb =

duǒ

qiān

jiá


technétium =

tiě


ruthénium =

fāng

liǎodiǎn
terbium =

sōng

xiān

láo


cérium =

lǎodōng

shì
neptunium =

kāi

ā
bérylium =

zhōngzǐ
中子léi


baryum =shì

bèi

tài
dysprosium =dìng

tàn

ā
tellure =

mén

lìn
proton =

dànfāng

zhìzǐ
质子
calcium =

jiǎ

gài

tàn

gào
prométhium =

xīnpéng

qiú
tantale =

liǎodàn


gallium =

jiā

láo

shàn


magnésium =

yīn

měi
lutétium =

lǎo

dìng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles