Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Elements test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

arsenic =

yín

shēnkāi
argent =

yín

dìng
zinc =xīnfèi
hafnium =dàn

jiá


silicium =

āi

hài

huò


rhénium =huó

lái

kàng
xénon =

gǒngxiān


einsteinium =āi

tiě

bèi
mendelévium =mén
praséodyme =zhìzǐ
质子liǎo
lutétium =

yuánzǐ
原子

dōng
tantale =

nuǒ

dàn

kàng

tóng
thorium =bèi

měng

yín
brome =

xiù

yuánsù
元素

yuánzǐ
原子

lǎo
samarium =

yuánzǐde
原字的

xiān

shàn

láo
hydrogène =

fāngxiān

qīng
baryum =

tiě

diūbèi
molybdène =

liǎo


krypton =

diànzǐ
电子bèi

fèi
rubidium =

lànfāng


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles