Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Salle de Bains test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Salle de Bains category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

toilette =

shū

sāizi
塞子

jìng

guànxǐshì
盥洗室
peigne =

shū

shùkǒujì
漱口剂

féizào
肥皂

xǐfàjì
洗发剂
miroir =

yùshì
浴室

yágāo
牙膏

jìng

guànxǐshì
盥洗室
évier =

guànxǐshì
盥洗室

shùkǒujì
漱口剂

yágāo
牙膏

xǐdícáo
洗涤槽
robinet =

féizào
肥皂

yáshuā
牙刷

lóngtóu
龙头

jìng
bain =

shū

guànxǐshì
盥洗室yáshuā
牙刷
bouchon =

yágāo
牙膏

sāizi
塞子

jìng

xǐfàjì
洗发剂
salle de bains =

xǐfàjì
洗发剂

shū

jìng

yùshì
浴室
brosse à cheveux =

yùshì
浴室

guànxǐshì
盥洗室

fàshuā
发刷

yùshì
浴室
douche =

xǐdícáo
洗涤槽

xǐfàjì
洗发剂

línyù
淋浴

yùshì
浴室
savon =

jìng

yáshuā
牙刷

féizào
肥皂

jìng
dentifrice =

yùshì
浴室

yágāo
牙膏

jìng

sāizi
塞子
brosse à dents =

shū

féizào
肥皂

yáshuā
牙刷

lóngtóu
龙头
bain de bouche =

yágāo
牙膏

féizào
肥皂

shùkǒujì
漱口剂

féizào
肥皂
shampoing =

yáshuā
牙刷

fàshuā
发刷

jìng

xǐfàjì
洗发剂
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles