Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Salle de Bains test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Salle de Bains category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

savon =

yùshì
浴室

sāizi
塞子

féizào
肥皂

shū
bain de bouche =

sāizi
塞子

shùkǒujì
漱口剂xǐfàjì
洗发剂
bain =

xǐfàjì
洗发剂shùkǒujì
漱口剂

jìng
brosse à cheveux =

xǐfàjì
洗发剂

féizào
肥皂

fàshuā
发刷

shū
shampoing =

sāizi
塞子

xǐfàjì
洗发剂

féizào
肥皂

fàshuā
发刷
salle de bains =

xǐdícáo
洗涤槽

yùshì
浴室

lóngtóu
龙头

fàshuā
发刷
évier =

jìng

xǐdícáo
洗涤槽

sāizi
塞子

shùkǒujì
漱口剂
dentifrice =

yáshuā
牙刷

lóngtóu
龙头

yágāo
牙膏

lóngtóu
龙头
robinet =línyù
淋浴

yùshì
浴室

lóngtóu
龙头
peigne =

shū

xǐdícáo
洗涤槽

jìng

xǐfàjì
洗发剂
bouchon =

fàshuā
发刷

xǐdícáo
洗涤槽

guànxǐshì
盥洗室

sāizi
塞子
toilette =

guànxǐshì
盥洗室

yáshuā
牙刷

yùshì
浴室

sāizi
塞子
douche =

línyù
淋浴

xǐdícáo
洗涤槽

yágāo
牙膏

yùshì
浴室
brosse à dents =

shū

línyù
淋浴

yáshuā
牙刷

shū
miroir =

jìng

yùshì
浴室

sāizi
塞子


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles