Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Tagalog Dictionary

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Time category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

linggo bago ang huling

bukas ng gabi
yesterday =

taon pagkatapos ng susunod na

kahapon ng hapon

kamakalawa

kahapon
today =

ngayon, sa araw na ito

kahapon ng gabi

siglo, dantaon

linggo
this month =

sampung taon

kagabi

ngayon buwan

bukas ng gabi
noon =

Oras

minuto, saglit, sandali

umaga

tanghali
century =

siglo, dantaon

nakaraang buwan, noong isang buwan

Oras

susunod na taon
day after tomorrow =

bukas ng gabi

taon

araw kasunod bukas

linggo
decade =

sampung taon

nakaraang taon, noong isang taon

kahapon ng hapon

sa susunod na linggo
day =

susunod na taon

araw

minuto, saglit, sandali

buwan bago ang huling
fortnight =

dalawang linggo

susunod na buwan

kagabi

ngayon buwan
tomorrow evening =

taon

oras

susunod na buwan

bukas ng gabi
year before last =

susunod na buwan

ngayon linggo

taon bago ang huling

araw
last week =

nakaraang linggo, noong isang linggo

sampung taon

buwan bago ang huling

buwan
minute =

siglo, dantaon

minuto, saglit, sandali

Oras

buwan pagkatapos ng susunod na
month after next =

umaga

buwan pagkatapos ng susunod na

ngayon linggo

bukas ng gabi
next year =

gabi

buwan pagkatapos ng susunod na

bukas

susunod na taon
week before last =

linggo

bukas ng umaga

tomorrow morning =

bukas ng umaga

buwan

araw pagkatapos ng bukas ng umaga

nakaraang taon, noong isang taon
yesterday morning =

ngayon buwan

kahapon ng umaga

buwan

ngayon, sa araw na ito
night =

oras

gabi

pangalawa, ikalawa

sampung taon
yesterday afternoon =

araw kasunod bukas

kamakalawa

buwan bago ang huling

kahapon ng hapon
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles