Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Tagalog Dictionary

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Jobs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

signalman =

tubero

taga senyas

tagabantay sa gabi

tagalaro na lalaki
engineer (repairs) =

tagarantso

bombero

manggagamot

inhinyero taga ayos
proof reader =

tagaayos ng kuwenta

taga bigay ng pruweba

makademokrasiya

politiko
preacher =

tagasermon

kawani sa banko

manggagamot

orador
fisherman =

tagapagdibuho

mangingisda

tagabantay

taga-angkat
wholesaler =

tagarantso

tesorero

mamakyaw

manggagamot
pharmacist =

driber ng taxi

parmasiyutika

mamamayan

tagapatay nang tao
blacksmith =

panday

manlalala

tagapamahala na babae

taga patong ng laryo
jeweller =

tagahatid ng balita

emperador ng japan

magaalahas

abad
bouncer =

babaeng bayaran

bouncer

guro

artista, pintor
bishop (protestant) =

mananahi

nagtitinda ng prutas at gulay sa merkado

obispo

magkakarne
taxman =

paramediko

tagabuwis

pintor ng dekorasyon

doktor na tumitistis
hanapbuhay =

tagapag-ingat

nagtitinda ng prutas at gulay sa merkado

job

katiwala
typist =

tagasukat ng alpombra

tagapamahala na babae

taga titik

may akda
doctor (woman) =

abogado

paleontolohiya

docktora

admistrador
psychoanalyst =

dekorador

kimiko

manlilibing

sikoanalisis
hunter =

mangangakal

trabahanti

taga-gawa ng krap

mangangaso
treasurer =

tagapag-ingat ng bahay

tagapagluto

patolohiya

tesorero
vicar =

ekonomista

geyolohista

pari

tagabantay ng baybayin
bishop (catholic) =

tagadala ng hampas ng golp

emperadora

obispo

pihitan ng piyano
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles