Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Weapons category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mine =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

kuījiǎ
盔甲

bùqiāng
步枪
rocket launcher =

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

gōng

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

huǒjiàn
火箭
arrow =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

jiàn

zhàdàn
炸弹

lièqiāng
猎枪
visor =

miànjiǎ
面甲

zhàdàn
炸弹

jiàn

shǒuqiāng
手枪
cannon =

gōng

dàpào
大炮

kuījiǎ
盔甲

shǒuliúdàn
手榴弹
bullet =

dùn

qiāngdàn
枪弹

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器
gun =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

dùn

jiàn

qiāng
lance =

shǒuliúdàn
手榴弹

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

wǔqì
武器

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀
suit of armour =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

gōng

kuījiǎ
盔甲

qiāngdàn
枪弹
bolt =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

kuījiǎ
盔甲

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭
pistol =

dùn

shǒuqiāng
手枪

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭
staff =

jiàn

lièqiāng
猎枪

zhuāngjiǎ
装甲

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
sword =

jiàn, dāo
剑, 刀

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

qiāng

tǎnkè
坦克
grenade =

shǒuliúdàn
手榴弹

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

lièqiāng
猎枪

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀
katana =

tǎnkè
坦克

zhuāngjiǎ
装甲

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀
shotgun =

lièqiāng
猎枪

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

huǒjiàn
火箭

qiāng
bow =

shǒuqiāng
手枪

gōng

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

kuījiǎ
盔甲
cutlass =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

qiāng

jiàn, dāo
剑, 刀

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷
missile =

jiàn

dǎodàn
导弹

kuījiǎ
盔甲

dàpào
大炮
tank =

dàpào
大炮

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

tǎnkè
坦克

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles