Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Weapons category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

katana =

dàpào
大炮

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

jīqiāng
机枪

zhàdàn
炸弹
bolt =

huǒjiàn
火箭

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

duǎnjiàn
短剑
rocket launcher =

bùqiāng
步枪

kuījiǎ
盔甲

tǎnkè
坦克

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器
staff =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

dǎodàn
导弹

shǒuliúdàn
手榴弹

kuījiǎ
盔甲
missile =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

qiāngdàn
枪弹

qiāngdàn
枪弹

dǎodàn
导弹
bomb =

dùn

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

zhàdàn
炸弹
arrow =

jiàn

huǒjiàn
火箭

wǔqì
武器

qiāng
lance =

dàpào
大炮

shǒuqiāng
手枪

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷
cutlass =

tǎnkè
坦克

gōng

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

dǎodàn
导弹
visor =

jiàn

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

dàpào
大炮

miànjiǎ
面甲
pistol =

bùqiāng
步枪

duǎnjiàn
短剑

shǒuqiāng
手枪

zhuāngjiǎ
装甲
bow =

gōng

duǎnjiàn
短剑

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

huǒjiàn
火箭
dagger =

jīqiāng
机枪

miànjiǎ
面甲

qiāngdàn
枪弹

duǎnjiàn
短剑
bullet =

zhuāngjiǎ
装甲

duǎnjiàn
短剑

qiāngdàn
枪弹

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭
grenade =

shǒuliúdàn
手榴弹

dàpào
大炮

dǎodàn
导弹

jiàn
shotgun =

lièqiāng
猎枪

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

shǒuqiāng
手枪
rocket =

huǒjiàn
火箭

zhuāngjiǎ
装甲

kuījiǎ
盔甲

shǒuqiāng
手枪
weapon =

miànjiǎ
面甲

lièqiāng
猎枪

dùn

wǔqì
武器
armour =

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

zhuāngjiǎ
装甲
scimitar =

gōng

jiàn

jiàn, dāo
剑, 刀

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles