Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Weapons category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

rocket =

huǒjiàn
火箭

bùqiāng
步枪

kuījiǎ
盔甲

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
grenade =

jiàn

shǒuliúdàn
手榴弹

dàpào
大炮

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩
machine gun =

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

jīqiāng
机枪

qiāng

miànjiǎ
面甲
bomb =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

qiāngdàn
枪弹

zhàdàn
炸弹
katana =

lièqiāng
猎枪

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

gōng

dǎodàn
导弹
suit of armour =

shǒuliúdàn
手榴弹

kuījiǎ
盔甲

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

miànjiǎ
面甲
visor =

huǒjiàn
火箭

wǔqì
武器

miànjiǎ
面甲

qiāng
rocket launcher =

qiāngdàn
枪弹

zhuāngjiǎ
装甲

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

miànjiǎ
面甲
dagger =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

zhàdàn
炸弹

duǎnjiàn
短剑
weapon =

wǔqì
武器

qiāngdàn
枪弹

shǒuqiāng
手枪

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭
shotgun =

shǒuliúdàn
手榴弹

dǎodàn
导弹

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

lièqiāng
猎枪
cutlass =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

dǎodàn
导弹

qiāng

huǒjiàn
火箭
sword =

jiàn, dāo
剑, 刀

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

wǔqì
武器

qiāngdàn
枪弹
pistol =

zhàdàn
炸弹

jiàn

shǒuqiāng
手枪

huǒjiàn
火箭
arrow =

dǎodàn
导弹

jiàn

jīqiāng
机枪

huǒjiàn
火箭
bullet =

qiāngdàn
枪弹

dùn

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀
missile =

zhuāngjiǎ
装甲

dǎodàn
导弹

zhàdàn
炸弹

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑
cannon =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

dàpào
大炮

wǔqì
武器
scimitar =

qiāngdàn
枪弹

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

kuījiǎ
盔甲
bow =

gōng

jiàn, dāo
剑, 刀

kuījiǎ
盔甲

zhuāngjiǎ
装甲
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles