Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Trees category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

apple tree =

fēng

ānshù
桉树

hútáoshù
胡桃树

píngguǒshù
苹果树
cedar =

cónglín
丛林

fēng

fēng

xuěsōng
雪松
pine =

chìyáng
赤杨

sōngshù
松树

lěngshān
冷杉

chìyáng
赤杨
alder =

yángshù
杨树

huàshù
桦树

chìyáng
赤杨

suānchéngshù
酸橙树
beech =

liǔshù
柳树

shānmáojǔ
山毛榉

shù

ānshù
桉树
cypress =

bǎishù
柏树

fēng

fēng


lime tree =

cónglín
丛林

bǎishù
柏树

shānmáojǔ
山毛榉

suānchéngshù
酸橙树
elm =

suānchéngshù
酸橙树

suānchéngshù
酸橙树bǎishù
柏树
yew =

bǎishù
柏树

chìyáng
赤杨

shù

zǐshān
紫杉
poplar =

xiàngshù
橡树

yángshù
杨树

xuěsōng
雪松

sōngshù
松树
jungle =

bǎishù
柏树

cónglín
丛林xuěsōng
雪松
maple =

fēng

hútáoshù
胡桃树

bǎishù
柏树

yángshù
杨树
walnut =

luòyèsōng
落叶松

lìshù
梨树

xuěsōng
雪松

hútáoshù
胡桃树
larch =

luòyèsōng
落叶松

sēnlín
森林

shù

sōngshù
松树
forest =

píngguǒshù
苹果树

sēnlín
森林

xuěsōng
雪松

shānmáojǔ
山毛榉
chestnut =

hútáoshù
胡桃树

hútáoshù
胡桃树lìshù
梨树
fir =

yúnshān
云杉

lěngshān
冷杉

suānchéngshù
酸橙树

suānchéngshù
酸橙树
ash =

sēnlín
森林

yángshù
杨树

lìshù
梨树

ānshù
桉树
willow =

yúnshān
云杉

shù

liǔshù
柳树

lín
wood =

huàshù
桦树

lín

yángshù
杨树

píngguǒshù
苹果树
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles