Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Tools category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

trowel =

gē cǎo jī
割草机

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

yán mó jī
研磨机

ní dāo
泥刀
tool =

gōng jù
工具

shǒu chuí
手槌

dà láng tóu
大榔头

mù jù
木锯
brush =

shuā zi
刷子dà láng tóu
大榔头

chú tou
锄头
claw hammer =

yáng jiǎo chuí
羊角锤

mó shā jī
磨沙机

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

bān shǒu
扳手
milling machine =

mù jù
木锯

xǐ chuáng
铣床

lǎo hǔ qián
老虎钳

tiě qiāo, chǎn zi
铁锹, 铲子
hoe =

tiě qiāo, chǎn zi
铁锹, 铲子

G zì jiá
G字夹

chú tou
锄头

mù jù
木锯
stanley knife =

diàn dòng gōng jù
电动工具

sī tǎn lì dāo
斯坦利刀

héng tóu chuí
横头锤

luó sī dāo
螺丝刀
power tools =

pá zǐ
耙子

tiě chuí
铁锤

diàn dòng gōng jù
电动工具

diàn zuàn
电钻
sledge hammer =

lǎo hǔ qián
老虎钳

dà láng tóu
大榔头

shǒu chuí
手槌

yáng jiǎo chuí
羊角锤
rake =

yuán jù
圆锯

chā zuò
插座

pá zǐ
耙子

chǐ lún bān shǒu
齿轮扳手
grinder =

shuā zi
刷子

yán mó jī
研磨机

shuā zi
刷子

tiě qiāo, chǎn zi
铁锹, 铲子
soldering iron =

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

tiě qiāo, chǎn zi
铁锹, 铲子

gōng jù
工具

tiě chuí
铁锤
clamp =

mù jù
木锯

nǐng jǐn bān shǒu, tào tǒng bǎn shǒu
拧紧扳手, 套筒板手

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

ní dāo
泥刀
hack saw =

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

tú qī shuā
涂漆刷

mù jù
木锯

gōng jù
弓锯
paint brush =

shǒu chuí
手槌

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

tú qī shuā
涂漆刷

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手
electric drill =

G zì jiá
G字夹

shǒu chuí
手槌

diàn zuàn
电钻

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手
chisel =

yáng jiǎo chuí
羊角锤

lǎo hǔ qián
老虎钳

záo zi
凿子

chú tou
锄头
fork =

gōng jù
工具yáng jiǎo chuí
羊角锤

diàn dòng gōng jù
电动工具
ring spanner =

yuán yì gōng jù
园艺工具

shǒu chuí
手槌

shǒu chuí
手槌

méi huā bān shǒu
梅花扳手
mallet =

luó sī dāo
螺丝刀

mù chuí
木槌

shǒu chuí
手槌

diàn zuàn
电钻
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles