Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

worship =

shèngdì
圣地

tiāntáng
天堂

jìngfèng
敬奉

chànhuǐshì
忏悔室
Christianity =

pǔbiàntú
普遍徒

jīdūjiào
基督教

shèngjiéde
圣洁的

xǐlǐ
洗礼
bless =

yùyán
预言

cìfú
赐福

zōngjiào
宗教

shénfù
神父
apostle =

shǐtú
使徒

yùyán
预言

shèngjīng
圣经

yùyánjiā
预言家
prayer =

qídǎowén
祈祷文

shèngzhí
圣职

shénfù
神父

yùyánjiā
预言家
Vicar =

yóutàirén
犹太人

qídǎo
祈祷

guāncai
棺材

jiàoqū mùshī
教区牧师
Christian =

yóutàide
犹太的

xìntú
信徒

chóngbàizhě
崇拜者

jīdūtú
基督徒
Jew =

yùyánjiā
预言家

shèngjiéde
圣洁的

jīdūtú
基督徒

yóutàirén
犹太人
confessionary =

zhǔjiào
主教

chànhuǐ
忏悔

chànhuǐshì
忏悔室

shàngdìde
上帝的
Buddhism =

fójiào
佛教

xǐlǐ
洗礼

shǐtú
使徒

tiāntáng
天堂
pray =

xìntú
信徒

mùsīlín
穆斯林

qídǎo
祈祷

shèngjīng
圣经
chapel =

chànhuǐ
忏悔

nǚshén
女神

xiǎo jiàotáng
小教堂

pǔbiàntú
普遍徒
devil =

zōngjiào de
宗教的

dàzhǔjiào
大主教

sādàn
撒旦

yùyánjiā
预言家
cemetary =

lābǐ
拉比

dìyù
地狱

mùdì
墓地

xìngshì
幸事
confession =

guāncai
棺材

fójiào
佛教

chànhuǐ
忏悔

dàzhǔjiào
大主教
prophecy =

yóutàide
犹太的

qídǎowén
祈祷文

mùsīlín
穆斯林

yùyán
预言
monk =

yùyán
预言

sēnglǚ
僧侣

chóngbàizhě
崇拜者

shénfù
神父
rabbi =

lābǐ
拉比

yùyán
预言

jīdūtú
基督徒

shénfù
神父
Jewish =

qídǎo
祈祷

yóutàide
犹太的

dàzhǔjiào
大主教

qídǎowén
祈祷文
God =

bùdào
布道

shàngdì
上帝

dàzhǔjiào
大主教

shényù
神谕
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles