Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Nature category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

river =

tàiyáng
太阳dìcéng, yáncéng
地层, 岩层

dìcéng, yáncéng
地层, 岩层
ocean =

shān, shānyuè
山, 山岳

léishēng
雷声

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

jiàn xíe quán
间歇泉
limestone =

shíhuīyán
石灰岩

nán bànquí
南半球

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

xuě huā
雪花
landslide =

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑dìxīn, dìhé
地心, 地核

shā
erosion =

tiānqì
天气

shuǐbà
水坝

pùbù
瀑布

fǔshí
腐蚀
crater =

shāndǐng
山顶

shuǐkēng
水坑

xiǎohé, xī
小河, 溪

huǒshānkǒu
火山口
clay =

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土

nán huíguīxiàn
南回归线

nán huíguīxiàn
南回归线

hǎitān
海滩
tropic of cancer =

juàn yún
卷云

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土

liányī
涟漪

běi huíguīxiàn
北回归线
river bend =

hétào
河套

hǎi`ànxiàn
海岸线

shuǐjīng
水晶

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖
raindrop =

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

báobào
雹暴

dìqiào
地壳

xuánwō
旋涡
wave =

làng

tiānqì
天气

yán

huǒshān
火山
flood =

hóngshuǐ
洪水

shān, shānyuè
山, 山岳

shāmò
沙漠

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河
stratocumulus =

tàiyáng
太阳

nánjí
南极

cónglín, mìlín
丛林, 密林

céng jī yún
层积云
southern hemisphere =

dìgōu
地沟

hǎibīn
海滨nán bànquí
南半球
equator =

shǎndiàn
闪电

yǔ yún
雨云

hǎiwān
海湾

chìdào
赤道
hailstorm =

shítou
石头

báobào
雹暴

xuě huā
雪花

shuǐkēng
水坑
mantle =

dìmàn
地幔

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土

shǎndiàn
闪电

qìxiàngxué
气象学
snowdrift =xuěduī
雪堆

juàn céng yún
卷层云

jùfēng
飓风
ripple =

cónglín, mìlín
丛林, 密林

liányī
涟漪

dìqiú
地球

dìqiú
地球
geyser =

shāqiū
沙丘

dìmàn
地幔

wēifēng
微风

jiàn xíe quán
间歇泉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles