Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Music category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

oboe =

shuānghuángguǎn
双簧管

qítèr qín
齐特儿琴

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

quán yīn fú
全音符
hemidemisemiquaver =

yuèduì
乐队

liù shí sì fēn yīn fú
六十四分音符

cì zhōng yīn pǔ hào
次中音谱号

jiànpán
键盘
piccolo =

nán dī yīn
男低音

duǎndí
短笛

quán yīn fú
全音符

dīyīnjítā
低音吉他
recorder =

yáogǔnyuè
摇滚乐

zhídí
直笛

shuō chàng yīn yuè
说唱音乐

nán dī yīn
男低音
mandolin =

língyuè
灵乐

chàng gē
唱歌

jiànpán
键盘

màntuólín
曼陀林
dotted note =

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符

zhídí
直笛

fù diǎn yīn fú; sì fèn yīn fú
附点音符; 四分音符

yīnyuèjiā
音乐家
viola =

sì fēn yīn fú
四分音符

nǚ dī yīn gē shǒu
女低音歌手

cì gāo yīn pǔ hào
次高音谱号

zhōng tíqín
中提琴
quaver =

chánghào
长号

dīyīnjítā
低音吉他

bā fēn yīn fú
八分音符

cì gāo yīn pǔ hào
次高音谱号
rhythm and blues =

gāo yīn pǔ hào
高音谱号

jítā
吉他

jiē zòu bù lǔ sī yīn yuè
节奏布鲁斯音乐

dàhào
大号
alto clef =

dānhuángguǎn
单簧管

línggǔ
铃鼓

zhōng yīn pǔ hào
中音谱号

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐
clef =

pǔ hào
谱号

guǎn yuèqì
管乐器

shùqín
竖琴

yuèduì
乐队
bassoon =

hào

dīyīnguǎn
低音管

zhòng jīn shǔ yáo gǔn yuè
重金属摇滚乐

liù shí sì fēn yīn fú
六十四分音符
Music =

yīnyuè
音乐

cì nǚ gāo yīn
次女高音

zhòng jīn shǔ yáo gǔn yuè
重金属摇滚乐

sān jiǎo tiě
三角铁
wind instrument =

chàng gē
唱歌

mùqín
木琴

guǎn yuèqì
管乐器

língyuè
灵乐
classical =

èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú
二全音符, 短弱音符

yáogǔnyuè
摇滚乐

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐
trombone =

yīn fú
音符

chánghào
长号

xiǎo tíqín
小提琴

juéshìyuè
爵士乐
quasihemidemisemiquaver =

shuānghuángguǎn
双簧管

yī bǎi èr shí bā fēn yīn fú
一百二十八分音符

xī hā yīn yuè
嘻哈音乐

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐
percussion instrument =

gēshǒu
歌手

èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú
二全音符, 短弱音符

nán dī yīn
男低音

dǎjī yuèqì
打击乐器
musician =

yīnyuèjiā
音乐家

gē shǒu
歌手

dǎjī yuèqì
打击乐器

jiànpán
键盘
rock and roll =

bā fēn yīn fú
八分音符

quán yīn fú
全音符

yáogǔnyuè
摇滚乐

línggǔ
铃鼓
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles