Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Mammals category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

leopard =

xióngmǎ
雄马

báiyòu
白鼬

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

bào
cete of badgers =

fēi zhōu xiàng
非洲象

shānyáng
山羊

qún huān
群獾

língyáng
羚羊
bull =

gōngxiàng
公象

fù shǔ
负鼠

zōng xióng, zōng sè xióng
棕熊, 棕色熊

běijíxióng
北极熊
mouse =

mí hóu
猕猴

shǔ

cìwèi
刺猬


colony of beavers =

yǒu dài dòngwù
有袋动物

huàn xióng
浣熊

qún hélí
群河狸

xiǎozhū
小猪
orca =

luòtuo
骆驼

hǔjīng
虎鲸

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
elephant =

qú jīng
鼩鼱

xiǎomǎ
小马

qún yězhū
群野猪

xiàng
racoon =

cāngshǔ
仓鼠

huàn xióng
浣熊gōngyětù
公野兔
domestic animals =

shùdàixióng
树袋熊

jiā chù
家畜

shā shǔ
沙鼠

xiǎoxiàng
小象
primate =

hǎibào
海豹

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物chángbìyuán
长臂猿
baboon =

bào

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

xiǎoyáng
小羊

fèifèi
狒狒
caravan of camels =

hélí
河狸

qún luòtuo
群骆驼

yǎnshǔ qiū
鼹鼠丘

cìwèi
刺猬
shrew =


鹿

xiǎoyáng
小羊

dàishǔ
袋鼠

qú jīng
鼩鼱
insectivore =

xiǎozhū
小猪qún hélí
群河狸

shíchóng dòngwù
食虫动物
herd of elephants =

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

qúnxiàng
群象mǔhǔ
母虎
deer =

lèirényuán
类人猿

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

yětù
野兔


鹿
jackal =

yěniú
野牛

gōngyáng
公羊

chái

liègǒu
鬣狗
pig =

mǔzhū
母猪

zhū

yìn dù xiàng, yà zhōu xiàng
印度象, 亚洲象

yǎnshǔ
鼹鼠
lamb =

yě shǔ
野鼠

yǎnshǔ
鼹鼠

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

xiǎoyáng
小羊
vole =

xióngmǎ
雄马

yě shǔ
野鼠

gǒu

yáng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles