Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Mammals category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cow =

mǔniú
母牛

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物

shíyǐshòu
食蚁兽

yǎnshǔ
鼹鼠
sealion =

mǔzhū
母猪

xiǎoniú
小牛

luòtuo
骆驼

hǎishī
海狮
herd of elk =

qún mí
群麋

xiǎoniú
小牛

qún cìwèi
群刺猬

shíchóng dòngwù
食虫动物
boar =

gōngzhū
公猪

shuǐtǎ
水獭

lánjīng
蓝鲸

huángyòu
黄鼬
pangolin =

hóu

qúnxiàng
群象

gōngyáng
公羊

chuān shān jiǎ
穿山甲
humpback whale =

qún hélí
群河狸

zuò tóu jīng, tuó bèi jīng
座头鲸, 驼背鲸

hēibào
黑豹

mí hóu
猕猴
mouse =

shǔ

hēixīngxīng
黑猩猩

shīzi
狮子

xiǎoshī
小狮
dolphin =

fēi zhōu xiàng
非洲象

hǎibào
海豹

hǎitún
海豚

hóng sōng shǔ
红松鼠
rabbit =

xiǎoxiàng
小象yěniú
野牛

jiā chù
家畜
panda =

shǔhǎitún
鼠海豚

dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊

xiǎomǎ
小马

língyáng
羚羊
pride of lions =

qún hélí
群河狸

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

qún shī
群狮

xiǎoyáng
小羊
boar =

báiyòu
白鼬

qún hú
群狐

yězhū
野猪

hǎibào
海豹
hedgehog =

cìwèi
刺猬

mí hóu
猕猴

zuò tóu jīng, tuó bèi jīng
座头鲸, 驼背鲸

qún yězhū
群野猪
ferret =

báiyòu
白鼬

shā shǔ
沙鼠

dàishǔ
袋鼠

xióng
shrew =

qú jīng
鼩鼱

shíchóng dòngwù
食虫动物

gōngxiàng
公象

qún yězhū
群野猪
Cetacea =

jīng

qún niú
群牛

háozhū
豪猪

yǒu dài dòngwù
有袋动物
african elephant =

hémǎ
河马

qún hélí
群河狸

fēi zhōu xiàng
非洲象

yǎnshǔ qiū
鼹鼠丘
leopardess =

hǎishī
海狮

fēi zhōu xiàng
非洲象

mǔbào
母豹

huān
doe =

mǔyětù
母野兔

běijíxióng
北极熊

qún mí
群麋

dàxīngxīng
大猩猩
gerbil =

qún hǎibào
群海豹

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

hǔjīng
虎鲸

shā shǔ
沙鼠
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles