Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Living Room category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

fireplace =

huìhuà
绘画

diànshì
电视

bìlú
壁炉

dìtǎn
地毯
light =

zhàopiàn
照片

yǐzi
椅子

dēng

zhuōzi
桌子
radio =

shōuyīnjī
收音机

zhàopiàn
照片

bìlú
壁炉

lùxiàngjī
录象机
computer =

jìsuànjī
计算机

dēng

guìchú
柜橱

yǐzi
椅子
table =

zhuōzi
桌子

shōuyīnjī
收音机

guìchú
柜橱

huìhuà
绘画
drawer =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

guìchú
柜橱

pínggāng
屏冈

chōutì
抽屉
living room =

qǐjūshì
起居室

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

chōutì
抽屉

dēng
cupboard =

pínggāng
屏冈

diànshì
电视

yǐzi
椅子

guìchú
柜橱
carpet =

pínggāng
屏冈

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

dìtǎn
地毯

bìlú
壁炉
television =

zhuōzi
桌子

shōuyīnjī
收音机

shāfā
沙发

diànshì
电视
oil painting =

yáokòngqì
遥控器

yóuhuà
油画

shāfā
沙发

bìlú
壁炉
chair =

yóuhuà
油画

jìsuànjī
计算机

huìhuà
绘画

yǐzi
椅子
remote control =

lùxiàngjī
录象机

bìlú
壁炉

yáokòngqì
遥控器

bìlú
壁炉
video =

lùxiàngjī
录象机

yóuhuà
油画

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
hifi =

diànshì
电视

yángshēngqì
扬声器

zhuōzi
桌子

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
screen =

qǐjūshì
起居室

zhàopiàn
照片

pínggāng
屏冈

yǐzi
椅子
hearth =

xiǎo dìtǎn
小地毯

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

dēng

qǐjūshì
起居室
sofa =

shāfā
沙发

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

yángshēngqì
扬声器

lùxiàngjī
录象机
painting =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

huìhuà
绘画

yángshēngqì
扬声器

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
photograph =

yǐzi
椅子

huìhuà
绘画

xiǎo dìtǎn
小地毯

zhàopiàn
照片
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles