Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Living Room category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

computer =

jìsuànjī
计算机

dēng

yóuhuà
油画

yángshēngqì
扬声器
drawer =

zhàopiàn
照片

chōutì
抽屉

guìchú
柜橱

guìchú
柜橱
painting =

dēng

bìlú
壁炉

lùxiàngjī
录象机

huìhuà
绘画
television =

diànshì
电视

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

yángshēngqì
扬声器

jìsuànjī
计算机
lamp =

xiǎo dìtǎn
小地毯

yáokòngqì
遥控器

jìsuànjī
计算机

dēng
fireplace =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

bìlú
壁炉

qǐjūshì
起居室

pínggāng
屏冈
carpet =

dìtǎn
地毯

lùxiàngjī
录象机

qǐjūshì
起居室

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
table =

yángshēngqì
扬声器

dēng

zhuōzi
桌子

pínggāng
屏冈
speaker =

zhuōzi
桌子

pínggāng
屏冈

yángshēngqì
扬声器

xiǎo dìtǎn
小地毯
remote control =

yáokòngqì
遥控器

guìchú
柜橱

guìchú
柜橱

zhàopiàn
照片
hifi =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

zhàopiàn
照片

lùxiàngjī
录象机

yángshēngqì
扬声器
oil painting =

yóuhuà
油画

zhàopiàn
照片

huìhuà
绘画

shōuyīnjī
收音机
video =

lùxiàngjī
录象机

shāfā
沙发

yóuhuà
油画

yángshēngqì
扬声器
radio =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

xiǎo dìtǎn
小地毯

lùxiàngjī
录象机

shōuyīnjī
收音机
chair =

yǐzi
椅子

dìtǎn
地毯

lùxiàngjī
录象机

chōutì
抽屉
living room =

qǐjūshì
起居室

shāfā
沙发

dìtǎn
地毯

yóuhuà
油画
screen =

pínggāng
屏冈

guìchú
柜橱

huìhuà
绘画

shōuyīnjī
收音机
photograph =

jìsuànjī
计算机

dēng

zhàopiàn
照片

dēng
hearth =

dēng

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

pínggāng
屏冈

bìlú
壁炉
rug =

shāfā
沙发

shōuyīnjī
收音机

xiǎo dìtǎn
小地毯

lùxiàngjī
录象机
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles