Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Living Room category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

living room =

diànshì
电视

qǐjūshì
起居室

pínggāng
屏冈

dìtǎn
地毯
cupboard =

pínggāng
屏冈

guìchú
柜橱

shāfā
沙发

dìtǎn
地毯
screen =

guìchú
柜橱

dēng

pínggāng
屏冈

dìtǎn
地毯
sofa =

guìchú
柜橱

dēng

guìchú
柜橱

shāfā
沙发
oil painting =

chōutì
抽屉

yóuhuà
油画

diànshì
电视

diànshì
电视
television =

diànshì
电视

bìlú
壁炉

chōutì
抽屉

lùxiàngjī
录象机
lamp =

jìsuànjī
计算机

xiǎo dìtǎn
小地毯

dēng

xiǎo dìtǎn
小地毯
rug =

jìsuànjī
计算机

xiǎo dìtǎn
小地毯

shāfā
沙发

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
computer =

qǐjūshì
起居室

jìsuànjī
计算机

yángshēngqì
扬声器

bìlú
壁炉
chair =

yáokòngqì
遥控器

yǐzi
椅子

lùxiàngjī
录象机

dìtǎn
地毯
photograph =

bìlú
壁炉

chōutì
抽屉

zhàopiàn
照片

yǐzi
椅子
painting =

guìchú
柜橱

xiǎo dìtǎn
小地毯

shāfā
沙发

huìhuà
绘画
light =

guìchú
柜橱

zhàopiàn
照片

dēng

bìlú
壁炉
video =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

yángshēngqì
扬声器

pínggāng
屏冈

lùxiàngjī
录象机
remote control =

yáokòngqì
遥控器

dēng

zhuōzi
桌子

qǐjūshì
起居室
hearth =

guìchú
柜橱

guìchú
柜橱

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

dēng
drawer =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

chōutì
抽屉

xiǎo dìtǎn
小地毯

dēng
carpet =

shāfā
沙发

dēng

dìtǎn
地毯

yángshēngqì
扬声器
radio =

shōuyīnjī
收音机

chōutì
抽屉

huìhuà
绘画

yóuhuà
油画
table =

chōutì
抽屉

huìhuà
绘画

zhuōzi
桌子

jìsuànjī
计算机
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles