Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Kitchen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

stove =

wēibōlú
微波炉

chú guì
橱柜

sāizi
塞子

huǒlú
火炉
mixer =

kuàizi
筷子

dāo

xiǎo yánpíng
小盐瓶

hùnhézhě
混合着
kitchen =

kǎo miànbāo qì
烤面包器

huǒlú
火炉

cādiébù
擦碟布

chúfáng
厨房
tap =

diǎnxīnchí
点心匙点心吃

kǎoxiāng
烤箱

xǐwǎnjī
洗碗机

lóngtóu
龙头
cup =

bēizi
杯子lājīxiāng
垃圾箱

huǒlú
火炉
knife =

dāo

yǐzi
椅子

shuǐhú
水壶

kǎo miànbāo qì
烤面包器
fork =

hùnhézhě
混合着

cānchā
餐叉

kǎo miànbāo qì
烤面包器

huǒlú
火炉
dustbin =

cādiébù
擦碟布

huǒlú
火炉

lājīxiāng
垃圾箱

mósuìqì
磨碎器
ladle =

chángbǐngsháozi
长柄勺子cādiébù
擦碟布

xiǎo yánpíng
小盐瓶
oven =

hùnhézhě
混合着

kǎoxiāng
烤箱

zhuōbù
桌布

cānchí
餐匙
freezer =

xǐwǎnjī
洗碗机

chú guì
橱柜

bīngguì
冰柜

chúfáng
厨房
table spoon =

cānchí
餐匙

chí

xǐyījī
洗衣机

chádié
茶碟
spoon =

chí

kǎoxiāng
烤箱

huǒlú
火炉

dié
carving knife =

qiēròudāo
切肉刀

chángbǐngsháozi
长柄勺子zhuōdiàn
桌垫
hob =

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

shuǐhú
水壶dié
toaster =

kǎoxiāng
烤箱

bīngguì
冰柜

kǎo miànbāo qì
烤面包器

cādiébù
擦碟布
pepper pot =

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

cháchí
茶匙

xǐwǎnjī
洗碗机

lājīxiāng
垃圾箱
chair =

qiēròudāo
切肉刀

lājīxiāng
垃圾箱

yǐzi
椅子

tuōpán
托盘
fridge =

bīngguì
冰柜

bēizi
杯子

bīngxiāng
冰箱

chōutì
抽屉
grater =

mósuìqì
磨碎器

pánzi
盘子

zhuōbù
桌布

xǐdícáo
洗涤槽
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles