Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Kitchen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

teaspoon =

chádié
茶碟

cháchí
茶匙

lóngtóu
龙头

wēibōlú
微波炉
grill =

bīngguì
冰柜

kǎojià
烤架

lājīxiāng
垃圾箱

chádié
茶碟
chopsticks =

chúfáng
厨房

sāizi
塞子

kuàizi
筷子

zhuōdiàn
桌垫
toaster =

kǎo miànbāo qì
烤面包器

tuōpán
托盘

lóngtóu
龙头

dié
dish washer =

cháchí
茶匙

diǎnxīnchí
点心匙点心吃

dié

xǐwǎnjī
洗碗机
hob =dié

cānchí
餐匙

zhuōbù
桌布
salt cellar =

cháchí
茶匙

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

xiǎo yánpíng
小盐瓶

xǐyījī
洗衣机
table cloth =

guìchú
柜橱

bēizi
杯子

zhuōbù
桌布

chúfáng
厨房洗涤槽
stove =

tāngchí
汤匙

huǒlú
火炉

yǐzi
椅子

wǎn
plug =

xǐyījī
洗衣机

wēibōlú
微波炉

shuǐhú
水壶

sāizi
塞子
grater =

mósuìqì
磨碎器

kuàizi
筷子

chúfáng
厨房

shuǐhú
水壶
table spoon =

cānchí
餐匙shuǐhú
水壶

yǐzi
椅子
sink =

lóngtóu
龙头

xǐdícáo
洗涤槽

pánzi
盘子

kǎojià
烤架
kitchen sink =

hùnhézhě
混合着

chúfáng
厨房洗涤槽bēizi
杯子
table =

xǐdícáo
洗涤槽

pánzi
盘子

zhuōzi
桌子

guìchú
柜橱
plate =

pánzi
盘子

hùnhézhě
混合着

lóngtóu
龙头

kǎo miànbāo qì
烤面包器
tap =

huǒlú
火炉

kǎoxiāng
烤箱

xǐyījī
洗衣机

lóngtóu
龙头
oven =

kuàizi
筷子

kǎoxiāng
烤箱

xǐyījī
洗衣机

cháchí
茶匙
cupboard =

tuōpán
托盘

guìchú
柜橱

huǒlú
火炉

kǎoxiāng
烤箱
kitchen =

chúfáng
厨房

guìchú
柜橱

dāo

zhuōdiàn
桌垫
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles