Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Kitchen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

glass =

chúfáng
厨房

bōlibēi
玻璃被

bēizi
杯子

sāizi
塞子
kitchen =shuǐhú
水壶

chúfáng
厨房

chú guì
橱柜
pepper pot =

zhuōdiàn
桌垫

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

cānchā
餐叉

tuōpán
托盘
oven =

qiēròudāo
切肉刀kǎoxiāng
烤箱

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶
cupboard =

guìchú
柜橱

zhuōdiàn
桌垫

tuōpán
托盘

tuōpán
托盘
kitchen sink =

chúfáng
厨房洗涤槽

chádié
茶碟

wēibōlú
微波炉

chú guì
橱柜
tray =

wēibōlú
微波炉

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶tuōpán
托盘
sink =

cānchí
餐匙

bēizi
杯子

xǐdícáo
洗涤槽

lājīxiāng
垃圾箱
plate =

cháchí
茶匙

xǐdícáo
洗涤槽

kǎojià
烤架

pánzi
盘子
washing machine =

hùnhézhě
混合着

xǐyījī
洗衣机

xǐdícáo
洗涤槽

zhuōdiàn
桌垫
fork =

xiǎo yánpíng
小盐瓶

cādiébù
擦碟布

kǎojià
烤架

cānchā
餐叉
dish washer =

kǎojià
烤架

lóngtóu
龙头

xǐwǎnjī
洗碗机

cādiébù
擦碟布
dustbin =

dié

lājīxiāng
垃圾箱

sāizi
塞子

bīngxiāng
冰箱
bowl =

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

kuàizi
筷子

wǎn

sāizi
塞子
table spoon =

wǎn

cānchí
餐匙

cādiébù
擦碟布

chádié
茶碟
spoon =

huǒlú
火炉

yǐzi
椅子

bōlibēi
玻璃被

chí
table mat (for hot dish) =

cādiébù
擦碟布

pándiàn
盘垫

lóngtóu
龙头

tuōpán
托盘
grill =

zhuōdiàn
桌垫

kǎojià
烤架

xǐdícáo
洗涤槽

chí
ladle =

chángbǐngsháozi
长柄勺子

tāngchí
汤匙

dié

wǎn
toaster =

sāizi
塞子

xiǎo yánpíng
小盐瓶

kǎo miànbāo qì
烤面包器

xǐwǎnjī
洗碗机
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles