Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Jewellery category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

titanium =

tài

jiǎozhuó
脚镯

jīn

shǒuzhuó
手镯
brooch =

hǔpò
琥珀

zhēnzhū
珍珠

xiōngzhēn
胸针

hóngbǎoshí
红宝石
ring =

mǎnǎo
玛瑙

xiǎo hé
小盒

jièzhǐ
戒指

shǒuzhuó
手镯
locket =

bó, báijīn
铂, 白金

yín

bǎoshí
宝石

xiǎo hé
小盒
hairpin =

hǔpò
琥珀

shǒuzhuó
手镯

dànbáishí
蛋白石

fàjiā
发夹
necklace =

mǎnǎo
玛瑙

xiàngliàn
项链

shǒubiǎo
手表

hǔpò
琥珀
onyx =

ěrdīng
耳钉

zhēnzhū
珍珠

mǎnǎo
玛瑙

shǒuzhuó
手镯
metal =

jīnshǔ
金属

fàjiā
发夹

lánbǎoshí
蓝宝石

shíliúshí
石榴石
pearl =

ěrhuán
耳环

zuànshí
钻石

xiàngliàn
项链

zhēnzhū
珍珠
ruby =

hóngbǎoshí
红宝石

fàjiā
发夹

zuànshí
钻石

zhēnzhū
珍珠
chain =

liànzi
链子

xiǎo hé
小盒

jīnshǔ
金属

xiàngliàn
项链
sapphire =

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝bó, báijīn
铂, 白金

lánbǎoshí
蓝宝石
platinum =

yín

bó, báijīn
铂, 白金

yín

xiǎo fàjiā
小发夹
earring =

bǎoshí
宝石

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

ěrhuán
耳环

xiǎo hé
小盒
anklet =

xiǎo hé
小盒

jiǎozhuó
脚镯

zuànshí
钻石

bó, báijīn
铂, 白金
garnet =

shíliúshí
石榴石

xiōngzhēn
胸针

jīn

yín
diamond =

shǒubiǎo
手表

jīn

ěrdīng
耳钉

zuànshí
钻石
opal =

dànbáishí
蛋白石

liànzi
链子

shǒubiǎo
手表

xiǎo hé
小盒
silver =

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

liànzi
链子

liànzi
链子

yín
gold =

liànzi
链子

jīn

zhēnzhū
珍珠

liànzi
链子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles