Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Jewellery category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

sapphire =

mǎnǎo
玛瑙

jīnshǔ
金属

shíliúshí
石榴石

lánbǎoshí
蓝宝石
watch =

shǒubiǎo
手表

yín

hóngbǎoshí
红宝石

ěrdīng
耳钉
bangle =

shǒubiǎo
手表

shǒuzhuó
手镯

liànzi
链子

mǎnǎo
玛瑙
chain =

liànzi
链子

zhēnzhū
珍珠

shǒubiǎo
手表

shíliúshí
石榴石
anklet =

jiǎozhuó
脚镯

shǒubiǎo
手表

hǔpò
琥珀

shǒubiǎo
手表
opal =

ěrhuán
耳环

dànbáishí
蛋白石

ěrdīng
耳钉

shǒuzhuó
手镯
gold =

hóngbǎoshí
红宝石

jīn

fàjiā
发夹

xiǎo fàjiā
小发夹
titanium =

mǎnǎo
玛瑙

tài

hóngbǎoshí
红宝石

mǎnǎo
玛瑙
earring =

jiǎozhuó
脚镯

xiōngzhēn
胸针

ěrhuán
耳环

jiǎozhuó
脚镯
hairgrip =

xiǎo fàjiā
小发夹

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

xiàngliàn
项链

zhēnzhū
珍珠
amber =

ěrdīng
耳钉

jiǎozhuó
脚镯

tài

hǔpò
琥珀
silver =

jīn

yín

ěrdīng
耳钉

dànbáishí
蛋白石
brooch =

bǎoshí
宝石

xiǎo fàjiā
小发夹

xiōngzhēn
胸针

shǒubiǎo
手表
ruby =

bó, báijīn
铂, 白金

jiǎozhuó
脚镯

mǎnǎo
玛瑙

hóngbǎoshí
红宝石
jewellery =

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

shíliúshí
石榴石

jīnshǔ
金属

shǒuzhuó
手镯
jade =bó, báijīn
铂, 白金

xiōngzhēn
胸针

xiǎo hé
小盒
platinum =

bó, báijīn
铂, 白金

liànzi
链子

hǔpò
琥珀

mǎnǎo
玛瑙
garnet =

shíliúshí
石榴石

shǒuzhuó
手镯

hǔpò
琥珀

jiǎozhuó
脚镯
metal =

hóngbǎoshí
红宝石

shíliúshí
石榴石

jīnshǔ
金属

shǒuzhuó
手镯
necklace =

hǔpò
琥珀

xiǎo hé
小盒

bó, báijīn
铂, 白金

xiàngliàn
项链
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles