Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Jewellery category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

onyx =

shíliúshí
石榴石

mǎnǎo
玛瑙

jīn

fàjiā
发夹
brooch =

jīn

shǒuzhuó
手镯

xiōngzhēn
胸针

jièzhǐ
戒指
metal =

yín

bǎoshí
宝石

shǒuzhuó
手镯

jīnshǔ
金属
jade =

ěrhuán
耳环

ěrhuán
耳环yín
opal =

xiàngliàn
项链

dànbáishí
蛋白石

bǎoshí
宝石


garnet =

jièzhǐ
戒指

shíliúshí
石榴石

xiǎo hé
小盒


anklet =

jīnshǔ
金属

jiǎozhuó
脚镯zuànshí
钻石
stud =

fàjiā
发夹

shǒuzhuó
手镯

ěrdīng
耳钉

lánbǎoshí
蓝宝石
sapphire =lánbǎoshí
蓝宝石

bǎoshí
宝石

bó, báijīn
铂, 白金
earring =

dànbáishí
蛋白石

ěrhuán
耳环

hǔpò
琥珀

ěrdīng
耳钉
bracelet =

xiǎo hé
小盒

yín

jīnshǔ
金属

shǒuzhuó
手镯
amber =

yín

hǔpò
琥珀

bǎoshí
宝石


jewel =

dànbáishí
蛋白石

bǎoshí
宝石

shíliúshí
石榴石

jīn
bangle =

xiǎo hé
小盒

xiōngzhēn
胸针

shǒuzhuó
手镯

xiàngliàn
项链
hairpin =

xiàngliàn
项链

ěrhuán
耳环

fàjiā
发夹

mǎnǎo
玛瑙
locket =

jièzhǐ
戒指

shíliúshí
石榴石

xiǎo hé
小盒

hǔpò
琥珀
necklace =

xiàngliàn
项链

shíliúshí
石榴石

dànbáishí
蛋白石

xiǎo hé
小盒
hairgrip =

xiǎo hé
小盒

xiǎo fàjiā
小发夹

dànbáishí
蛋白石

shǒubiǎo
手表
diamond =

shǒuzhuó
手镯

jīnshǔ
金属

zuànshí
钻石

bǎoshí
宝石
platinum =

bó, báijīn
铂, 白金

xiōngzhēn
胸针

bǎoshí
宝石

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles