Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Jewellery category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

anklet =

zuànshí
钻石

fàjiā
发夹

jiǎozhuó
脚镯

shǒubiǎo
手表
opal =

dànbáishí
蛋白石

ěrdīng
耳钉

fàjiā
发夹

yín
hairgrip =

jīn

tài

xiǎo fàjiā
小发夹

ěrhuán
耳环
ruby =

ěrhuán
耳环

hóngbǎoshí
红宝石

xiōngzhēn
胸针

xiǎo hé
小盒
amber =

zuànshí
钻石

fàjiā
发夹

hǔpò
琥珀

xiōngzhēn
胸针
earring =

xiǎo fàjiā
小发夹

ěrhuán
耳环

shíliúshí
石榴石

shíliúshí
石榴石
pearl =

lánbǎoshí
蓝宝石

zhēnzhū
珍珠

liànzi
链子

xiǎo fàjiā
小发夹
jewellery =

dànbáishí
蛋白石

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

bó, báijīn
铂, 白金

shíliúshí
石榴石
bangle =

shǒuzhuó
手镯

shíliúshí
石榴石

shǒubiǎo
手表

ěrhuán
耳环
chain =

xiǎo hé
小盒

liànzi
链子

jiǎozhuó
脚镯

zuànshí
钻石
jade =xiàngliàn
项链

jièzhǐ
戒指

ěrdīng
耳钉
brooch =

dànbáishí
蛋白石

hóngbǎoshí
红宝石

lánbǎoshí
蓝宝石

xiōngzhēn
胸针
sapphire =

ěrdīng
耳钉

shǒuzhuó
手镯

shǒuzhuó
手镯

lánbǎoshí
蓝宝石
silver =

shǒuzhuó
手镯

jīn

yín

zhēnzhū
珍珠
titanium =

tài

ěrhuán
耳环

fàjiā
发夹

bǎoshí
宝石
watch =

shǒubiǎo
手表

hǔpò
琥珀

jièzhǐ
戒指

dànbáishí
蛋白石
platinum =

hǔpò
琥珀

bó, báijīn
铂, 白金

xiàngliàn
项链

xiōngzhēn
胸针
hairpin =

lánbǎoshí
蓝宝石

ěrdīng
耳钉

fàjiā
发夹

zuànshí
钻石
jewel =

bǎoshí
宝石

ěrdīng
耳钉

zuànshí
钻石

ěrdīng
耳钉
garnet =

jiǎozhuó
脚镯

yín

shíliúshí
石榴石

xiàngliàn
项链
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles