Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 35 users online.

You will now be tested on the Insects category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ladybird =

xiàngbíchóng
象鼻虫

zhùmùchóng
蛀木虫

piáochóng
瓢虫

qīngyíng
青蝇
bumblebee =

zhāngláng
蟑螂

zhùmùchóng
蛀木虫

máochóng
毛虫

dàfēng
大蜂
grasshopper =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

fēngfáng, fēngxiāng
蜂房, 蜂箱

zhūxínggāng
蛛形纲

zhàměng
蚱蜢
weevil =

fēngfáng, fēngxiāng
蜂房, 蜂箱

húdié
蝴蝶

xiàngbíchóng
象鼻虫

zhūxínggāng
蛛形纲
bee =

mìfēng
蜜蜂

zhūxínggāng
蛛形纲

xīshuài
蟋蟀

shī
earwig =

wúgōng
蜈蚣

piáochóng
瓢虫

xiàngbíchóng
象鼻虫

cāngyíng
苍蝇
dragonfly =

kūnchóng
昆虫

qīngtíng
蜻蜓

zhāngláng
蟑螂

máyǐ
蚂蚁
gnat =

zhūxínggāng
蛛形纲

zhūxínggāng
蛛形纲

rùi

huángfēng
黄蜂
mosquito =

wén

zhāngláng
蟑螂

kūnchóng
昆虫

zhūxínggāng
蛛形纲
beetle =

dàfēng
大蜂

qiūyǐn
蚯蚓

xiēzi
蝎子

jiǎchóng
甲虫
bug =

rùi

xiǎo kūnchóng
小昆虫

xiēzi
蝎子

húdié
蝴蝶
bluebottle =

qīngyíng
青蝇

wén

zhàměng
蚱蜢

máyǐ
蚂蚁
butterfly =

huángfēng
黄蜂

húdié
蝴蝶

qīngtíng
蜻蜓

zhāngláng
蟑螂
caterpillar =

máochóng
毛虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫

huángfēng
黄蜂

zhāngláng
蟑螂
spider =

máyǐ
蚂蚁

zhīzhū
蜘蛛

cāngyíng
苍蝇

qīngyíng
青蝇
wasp =

huángfēng
黄蜂

cāngyíng
苍蝇

é

xīshuài
蟋蟀
scorpion =

dàfēng
大蜂

shī

xiēzi
蝎子

xiàngbíchóng
象鼻虫
louse =

xiēzi
蝎子

xiàngbíchóng
象鼻虫

zhūxínggāng
蛛形纲

shī
cockroach =

húdié
蝴蝶

xīshuài
蟋蟀

zhāngláng
蟑螂

é
woodworm =

xīshuài
蟋蟀

xiēzi
蝎子

zhùmùchóng
蛀木虫

qiūyǐn
蚯蚓
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles