Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Insects category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

caterpillar =

wén

cāngyíng
苍蝇

máochóng
毛虫

é
beehive =

piáochóng
瓢虫

fēngfáng, fēngxiāng
蜂房, 蜂箱

máochóng
毛虫

piáochóng
瓢虫
ant =

máyǐ
蚂蚁

é

qīngyíng
青蝇

piáochóng
瓢虫
cockroach =

mìfēng
蜜蜂

kūnchóng
昆虫

mìfēng
蜜蜂

zhāngláng
蟑螂
louse =

shī

xiàngbíchóng
象鼻虫

wúgōng
蜈蚣

máochóng
毛虫
bluebottle =

wúgōng
蜈蚣

qīngyíng
青蝇

máochóng
毛虫

qiūyǐn
蚯蚓
fly =

qīngyíng
青蝇

xiǎo kūnchóng
小昆虫

wén

cāngyíng
苍蝇
insect =

é

xiàngbíchóng
象鼻虫

zhàměng
蚱蜢

kūnchóng
昆虫
bumblebee =

zhàměng
蚱蜢

xiàngbíchóng
象鼻虫

piáochóng
瓢虫

dàfēng
大蜂
butterfly =

xiàngbíchóng
象鼻虫

húdié
蝴蝶

jiǎn

máochóng
毛虫
grasshopper =

zhùmùchóng
蛀木虫

rùi

zhàměng
蚱蜢

xiēzi
蝎子
earwig =

zhūxínggāng
蛛形纲

jiǎchóng
甲虫

wúgōng
蜈蚣

fēngfáng, fēngxiāng
蜂房, 蜂箱
moth =

xiàngbíchóng
象鼻虫

cāngyíng
苍蝇

rùi

é
wasp =

zhàměng
蚱蜢

mìfēng
蜜蜂

huángfēng
黄蜂

xiǎo kūnchóng
小昆虫
earthworm =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

kūnchóng
昆虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫

qiūyǐn
蚯蚓
spider =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

zhīzhū
蜘蛛

é

shī
dragonfly =

wén

fēngfáng, fēngxiāng
蜂房, 蜂箱

wúgōng
蜈蚣

qīngtíng
蜻蜓
gnat =

máochóng
毛虫

rùi

piáochóng
瓢虫

shī
bee =

cāngyíng
苍蝇

fēngfáng, fēngxiāng
蜂房, 蜂箱

xiēzi
蝎子

mìfēng
蜜蜂
beetle =

shī

wúgōng
蜈蚣

shī

jiǎchóng
甲虫
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles