Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Insects category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

grasshopper =

zhāngláng
蟑螂

cāngyíng
苍蝇

zhīzhū
蜘蛛

zhàměng
蚱蜢
cocoon =

qīngtíng
蜻蜓

mìfēng
蜜蜂

xiàngbíchóng
象鼻虫

jiǎn
bluebottle =

wúgōng
蜈蚣

qīngyíng
青蝇

qīngtíng
蜻蜓

xīshuài
蟋蟀
gnat =

xīshuài
蟋蟀

rùi

dàfēng
大蜂

wúgōng
蜈蚣
bug =

xīshuài
蟋蟀

qīngyíng
青蝇

xiǎo kūnchóng
小昆虫

xīshuài
蟋蟀
ant =

xiàngbíchóng
象鼻虫

jiǎn

máyǐ
蚂蚁

huángfēng
黄蜂
beehive =

wúgōng
蜈蚣

wúgōng
蜈蚣

fēngfáng, fēngxiāng
蜂房, 蜂箱

é
scorpion =

zhūxínggāng
蛛形纲

xiàngbíchóng
象鼻虫

zhīzhū
蜘蛛

xiēzi
蝎子
earwig =

xiàngbíchóng
象鼻虫

kūnchóng
昆虫

piáochóng
瓢虫

wúgōng
蜈蚣
beetle =

rùi

jiǎchóng
甲虫

xiēzi
蝎子

é
moth =

é

rùi

shī

qiūyǐn
蚯蚓
wasp =

rùi

qīngyíng
青蝇

wén

huángfēng
黄蜂
cockroach =

huángfēng
黄蜂

xīshuài
蟋蟀

rùi

zhāngláng
蟑螂
weevil =

fēngfáng, fēngxiāng
蜂房, 蜂箱

zhūxínggāng
蛛形纲

xiàngbíchóng
象鼻虫

xiēzi
蝎子
bumblebee =

dàfēng
大蜂

zhāngláng
蟑螂

zhàměng
蚱蜢

máyǐ
蚂蚁
cricket =

xiàngbíchóng
象鼻虫

qīngtíng
蜻蜓

xīshuài
蟋蟀

shī
fly =

rùi

zhūxínggāng
蛛形纲

cāngyíng
苍蝇

húdié
蝴蝶
arachnid =

zhūxínggāng
蛛形纲

xiēzi
蝎子

wúgōng
蜈蚣

húdié
蝴蝶
butterfly =

dàfēng
大蜂

húdié
蝴蝶

wén

qīngyíng
青蝇
louse =

qīngyíng
青蝇

qīngtíng
蜻蜓

wén

shī
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles