Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Insects category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

insect =

é

mìfēng
蜜蜂

rùi

kūnchóng
昆虫
arachnid =

xiēzi
蝎子

wúgōng
蜈蚣

zhūxínggāng
蛛形纲

shī
dragonfly =

qīngtíng
蜻蜓

dàfēng
大蜂

qiūyǐn
蚯蚓

xīshuài
蟋蟀
bluebottle =

xiàngbíchóng
象鼻虫

máochóng
毛虫

dàfēng
大蜂

qīngyíng
青蝇
cocoon =

kūnchóng
昆虫

huángfēng
黄蜂

shī

jiǎn
butterfly =

cāngyíng
苍蝇

huángfēng
黄蜂

húdié
蝴蝶

jiǎn
spider =

xiàngbíchóng
象鼻虫

dàfēng
大蜂

wén

zhīzhū
蜘蛛
moth =

é

zhàměng
蚱蜢

máyǐ
蚂蚁

dàfēng
大蜂
wasp =

huángfēng
黄蜂

zhùmùchóng
蛀木虫

máochóng
毛虫

xīshuài
蟋蟀
bug =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

rùi

xiàngbíchóng
象鼻虫

zhàměng
蚱蜢
earthworm =

xiàngbíchóng
象鼻虫

qiūyǐn
蚯蚓

fēngfáng, fēngxiāng
蜂房, 蜂箱

xiǎo kūnchóng
小昆虫
woodworm =

zhāngláng
蟑螂

xiǎo kūnchóng
小昆虫

xiēzi
蝎子

zhùmùchóng
蛀木虫
beehive =

rùi

xiēzi
蝎子

zhùmùchóng
蛀木虫

fēngfáng, fēngxiāng
蜂房, 蜂箱
mosquito =

fēngfáng, fēngxiāng
蜂房, 蜂箱

qiūyǐn
蚯蚓

húdié
蝴蝶

wén
earwig =

xīshuài
蟋蟀

wúgōng
蜈蚣

zhàměng
蚱蜢

dàfēng
大蜂
louse =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

huángfēng
黄蜂

shī

qīngyíng
青蝇
fly =

kūnchóng
昆虫

qiūyǐn
蚯蚓

xiēzi
蝎子

cāngyíng
苍蝇
grasshopper =

jiǎchóng
甲虫

qiūyǐn
蚯蚓

qīngyíng
青蝇

zhàměng
蚱蜢
cricket =

qīngtíng
蜻蜓

xiǎo kūnchóng
小昆虫

jiǎn

xīshuài
蟋蟀
weevil =

xiàngbíchóng
象鼻虫

é

húdié
蝴蝶

xiǎo kūnchóng
小昆虫
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles