Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 35 users online.

You will now be tested on the Human Body category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

breast =

rǔfáng
乳房

zhǐjia
指甲

jiémáo
睫毛

fùnǚ
妇女
navel =

shèn, shènzàng
肾, 肾脏

dùqí
肚脐

zhǐjiān
指尖

tóugǔ
头骨
skull =

zuǐchún
嘴唇

shánghé
上颌

tóugǔ
头骨

jiǎo, zú
脚, 足
wrist =

mǔzhǐjiǎ
拇指甲

xī, xīgài
膝, 膝盖

wàn

gēn
waist =

yāo

shétou
舌头

zhǐjia
指甲

zhòuwén
皱纹
eardrum =

jiémáo
睫毛

qiánbì
前臂

shèn, shènzàng
肾, 肾脏

ěrmó
耳膜
forehead =

é

quèbān
雀斑

yīngér
婴儿

xīntiào, xīnbó
心跳, 心搏
lung =

fèi

nǎitóu
奶头

xīnzàng
心脏

tóugǔ
头骨
intestine =cháng

dùqí
肚脐

yīngér
婴儿
bladder =

é

pángguāng
膀胱

máo

gēn
colon =

jiécháng
结肠

máokǒng
毛孔

réntǐ
人体

yáchuáng
牙床
bridge =

dùqí
肚脐mǔzhǐjiǎ
拇指甲

bíliáng
鼻梁
hair =

értóng
儿童

máo

jìng

ěrmó
耳膜
vein =

jìngmài
静脉

értóng
儿童

cháng

zhǐjia
指甲
body =

réntǐ
人体

yǎnjiǎn
眼睑pí, pízàng
脾, 脾脏
boy =

xī, xīgài
膝, 膝盖

érzi
儿子

méimao
眉毛

shǒuzhǎng
手掌
mouth =

zuǐchún
嘴唇

gānzàng
肝脏

zuǐ

jīngyè
精液
eyeball =

qìguān
器官

zuǐchún
嘴唇

yǎnqiú
眼球

zǐgōng
子宫
shoulder =

xiácī
瑕疵

bíliáng
鼻梁

zuǐ

jiān
arm =

nánrén
男人

jiǎohòugēn
脚后跟xiōng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles