Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Human Body category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

female =

zhǐjia
指甲

tāi`ér
胎儿

fùnǚ
妇女


acne =

bíliáng
鼻梁

dòngmài
动脉

fěncì
粉刺


sperm =

jīngyè
精液

xīgàigǔ
膝盖骨méimao
眉毛
throat =

zhòuwén
皱纹

yānhóu
咽喉

jiān

máokǒng
毛孔
baby =

qiánbì
前臂

yīngér
婴儿

zuǐchún
嘴唇

tóugǔ
头骨
knee =

xiàhé
下颌

zhì

xī, xīgài
膝, 膝盖

tuǐ
intestine =

qídài
脐带

xīnzàng
心脏

pìgu
屁股

cháng
vagina =

xiōng

quèbān
雀斑

é

yīndào
阴道
shin =

gǔgé
骨骼

huái

xiàhé
下颌

jìng
neck =

xiàhé
下颌

xiàhé
下颌

jǐng

értóng
儿童
abdomen =

méimao
眉毛

équèbān
雀斑
navel =

lánwěi
阑尾

shétou
舌头

yīndào
阴道

dùqí
肚脐
kidney =

dòngmài
动脉

wàn

tāi`ér
胎儿

shèn, shènzàng
肾, 肾脏
ear =

ěrduo
耳朵

féi

xuèguǎn
血管

pí, pízàng
脾, 脾脏
arm =

dùqí
肚脐

yānhóu
咽喉xī, xīgài
膝, 膝盖
fingernail =

zhǐjia
指甲

xiácī
瑕疵

yīndào
阴道

qìguān
器官
woman =

jīròu
肌肉

yáchuáng
牙床

fùnǚ
妇女

zuǐchún
嘴唇
nose =

bízi
鼻子

tuǐ

xuèguǎn
血管


bridge =

xīnzàng
心脏

bíliáng
鼻梁

nánrén
男人

jiān
wrinkle =

zhòuwén
皱纹

rǔfáng
乳房

lèigǔ
肋骨

pìgu
屁股
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles