Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Human Body category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

abdomen =yǎnqiú
眼球

jiǎo, zú
脚, 足


arm =

zuǐchún
嘴唇

jīròu
肌肉

bíliáng
鼻梁


tongue =

tuǐ

xuèguǎn
血管

shétou
舌头

nǎo
eyebrow =

pìgu
屁股

méimao
眉毛

yānhóu
咽喉

jīngyè
精液
skull =

pí, pízàng
脾, 脾脏

nǚér
女儿

tóugǔ
头骨


eyeball =

nǚér
女儿

yǎnqiú
眼球

lèigǔ
肋骨

xuèguǎn
血管
lower jaw =

jiǎohòugēn
脚后跟

qiánbì
前臂

xiàhé
下颌

shìwǎngmó
视网膜
head =

zuǐchún
嘴唇

gǔgé
骨骼

tóu

shèn, shènzàng
肾, 肾脏
fingerprint =zhǐwényìn
指纹印

réntǐ
人体

értóng
儿童
acne =

fùnǚ
妇女

fěncì
粉刺

dùqí
肚脐

rèndài
韧带
heart =

zhǐjiān
指尖

fùbù
腹部

xīnzàng
心脏

zuǐ
freckle =

dàmǔzhǐ
大拇指

xiōng

quèbān
雀斑

pí, pízàng
脾, 脾脏
kneecap =

é

xīgàigǔ
膝盖骨

gǔgé
骨骼

liǎn, miànkǒng
脸, 面孔
torso =

qūgàn
躯干

yǎnlì
眼力

réntǐ
人体

shǒuzhǐ
手指
appendix =

zhì

pí, pízàng
脾, 脾脏

máo

lánwěi
阑尾
intestine =

cháng

zhǒu

nǎo

rèndài
韧带
vagina =

yǎnqiú
眼球

nǎo

yīndào
阴道

jīròu
肌肉
colon =

jiécháng
结肠

cháng

shǒu

jìngmài
静脉
pore =

xuèguǎn
血管

máokǒng
毛孔

gēn

bízi
鼻子
child =

jǐng

pí, pízàng
脾, 脾脏

értóng
儿童

tóugǔ
头骨
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles