Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Human Body category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ear =

xuè

yǎnqiú
眼球

ěrduo
耳朵

bíliáng
鼻梁
mole =

zhìzhǐjiǎ
趾甲

gēn
hip =

túnbù
臀部

bèi

quèbān
雀斑

yáchuáng
牙床
eyeball =

máo

yǎnqiú
眼球

mǔzhǐjiǎ
拇指甲

réntǐ
人体
uterus =

zǐgōng
子宫

xiōngqiāng
胸腔

jiémáo
睫毛

tāi`ér
胎儿
child =

jīngyè
精液

értóng
儿童

pí, pízàng
脾, 脾脏

lèigǔ
肋骨
ligament =

méimao
眉毛

máo

rèndài
韧带

nánrén
男人
appendix =

xī, xīgài
膝, 膝盖

nánrén
男人

lánwěi
阑尾

jìng
thumb =

dàmǔzhǐ
大拇指

shánghé
上颌

huái

nánrén
男人
kneecap =

yáchǐ, chǐ
牙齿, 齿

bèi

méimao
眉毛

xīgàigǔ
膝盖骨
foot =

zhījiā gēnbù de biǎopí
指甲根部的表皮

jiǎo, zú
脚, 足

xuè

pángguāng
膀胱
organ =

shǒuzhǎng
手掌

gānzàng
肝脏

qìguān
器官

fèi
colon =dòngmài
动脉

gānzàng
肝脏

jiécháng
结肠
intestine =

miànjiá
面颊

chángzhǒu
eardrum =

zhǐjié
指节

shǒuzhǐ
手指

xīgàigǔ
膝盖骨

ěrmó
耳膜
forearm =

qiánbì
前臂

jīngyè
精液

zhǐjié
指节

méimao
眉毛
nostril =

zuǐchún
嘴唇

bíkǒng
鼻孔

yǎnqiú
眼球

nánrén
男人
abdomen =

jiécháng
结肠zhǒu

jǐng
fingernail =

pí, pízàng
脾, 脾脏

zhǐjia
指甲

jìng

xīnzàng
心脏
heartbeat =

xīntiào, xīnbó
心跳, 心搏

é

xīgàigǔ
膝盖骨

méimao
眉毛
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles