Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 35 users online.

You will now be tested on the Human Body category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

leg =nǚér
女儿

yānhóu
咽喉

tuǐ
cheek =

xuè

miànjiá
面颊

zhǐjiǎ
趾甲

réntǐ
人体
nostril =

shánghé
上颌

xī, xīgài
膝, 膝盖

máokǒng
毛孔

bíkǒng
鼻孔
eyelid =

dùqí
肚脐

féi

féi

yǎnjiǎn
眼睑
shin =

zhì

qídài
脐带

jìng

quèbān
雀斑
gum =

lánwěi
阑尾

zuǐchún
嘴唇

yáchuáng
牙床

shǒuzhǎng
手掌
muscle =

jīròu
肌肉

nèibùde
内部的

gāowán
睾丸

liǎn, miànkǒng
脸, 面孔
internal =

dàmǔzhǐ
大拇指

nèibùde
内部的

rèndài
韧带

miànjiá
面颊
liver =

quèbān
雀斑

shìwǎngmó
视网膜

zuǐchún
嘴唇

gānzàng
肝脏
bone =

gǔgé
骨骼

yāo

féi

xuèguǎn
血管
kidney =

dòngmài
动脉

shánghé
上颌

shèn, shènzàng
肾, 肾脏

ěrmó
耳膜
bosom =jìng

xiōng

zhījiā gēnbù de biǎopí
指甲根部的表皮
boy =

yáchuáng
牙床

dàmǔzhǐ
大拇指

jiǎozhǐ
脚趾

érzi
儿子
finger =

yīnjīng
阴茎

jǐng

shǒuzhǐ
手指

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股
fingertip =

bèi

tóugǔ
头骨

zhǐjiān
指尖

rèndài
韧带
fingerprint =

zhǐwényìn
指纹印

fùbù
腹部

jiǎohòugēn
脚后跟

yǎnjiǎn
眼睑
ovary =

méimao
眉毛

luǎncháo
卵巢

xiàhé
下颌

xiácī
瑕疵
forearm =

xīntiào, xīnbó
心跳, 心搏

é

qiánbì
前臂

xīgàigǔ
膝盖骨
intestine =

cháng

dàmǔzhǐ
大拇指

nèibùde
内部的

miànjiá
面颊
sperm =

fěncì
粉刺

jīngyè
精液

zhǐjié
指节

xī, xīgài
膝, 膝盖
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles