Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Home category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

home address =

fáng

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

méntīng
门厅

qiang
drive way =

chuāngbōli
窗玻璃

jiā

chēdào
车道

páishuǐguǎn
排水管
bathroom =

lóutī
楼梯

tiānhuābǎn
天花板

yùshì
浴室

céng
gable =

huātán
花坛

qiánmén
前门

xiǎojìng
小径

sānjiǎo qiáng
三角墙
window pane =

mén

chuāngbōli
窗玻璃

lóushàng
楼上

wūdǐng
屋顶
lock =

suǒ

dìbǎn
地板

wūdǐng
屋顶

mén
house =

ménqián táijiē
门前台阶

lùtái
露台

qiánmén
前门

fáng
home =

cǎopíng
草坪

lùtái
露台jiā
front door (entrance) =

cǎopíng
草坪

shuān

píngfáng
平房

qiánmén
前门
flat =

píngfáng
平房

nuǎnfáng
暖房

gōngyù
公寓

páishuǐguǎn
排水管
drive (way) =chēdào
车道

sānjiǎo qiáng
三角墙

hòumén
后门
drain pipe =

yùshì
浴室

sānjiǎo qiáng
三角墙

páishuǐguǎn
排水管

qǐjūshì
起居室
downstairs =

hòumén
后门

shuān

lóuxià
楼下

yùshì
浴室
staircase =

dǐnglóu
顶楼

bǎiyèchuāng
百叶窗

chēdào
车道

lóutī
楼梯
door step =

cǎopíng
草坪

ménqián táijiē
门前台阶

lóutī
楼梯

píngfáng
平房
greenhouse =

dìxiàshì
地下室

céng

huāyuán
花园

nuǎnfáng
暖房
bungalow =

céng

hòumén
后门

tiānhuābǎn
天花板

píngfáng
平房
stairway =

chuāng

lóutī
楼梯

mén

cǎopíng
草坪
storey =

céng

shì

lóutī
楼梯

péng
stairs =

lóutī
楼梯

qiang

píngfáng
平房

péng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles