Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Home category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

door step =

nuǎnfáng
暖房

fáng

suǒ

ménqián táijiē
门前台阶
roof tile =

sānjiǎo qiáng
三角墙

ménqián táijiē
门前台阶píngfáng
平房
home =

dìxiàshì
地下室

lóuxià
楼下

tiānhuābǎn
天花板

jiā
bedroom =méntīng
门厅

wòshì
卧室

páishuǐguǎn
排水管
house =

lóutī
楼梯

fáng

chēdào
车道

dìxiàshì
地下室
drain pipe =

páishuǐguǎn
排水管

péng

shuān

yùshì
浴室
conservatory =

chēdào
车道

nuǎnfáng
暖房

shì

lóutī
楼梯
latch =

chēfáng
车房

píngfáng
平房

chuāng

shuān
pathway =

chúfáng
厨房

chuāngtái
窗台

xiǎojìng
小径

fáng
lawn =

shì

qǐjūshì
起居室

cǎopíng
草坪

qǐjūshì
起居室
basement =

yùshì
浴室

dìxiàshì
地下室

méntīng
门厅

sānjiǎo qiáng
三角墙
bungalow =

yùshì
浴室

dǐnglóu
顶楼

cǎopíng
草坪

píngfáng
平房
living room =

shì

qǐjūshì
起居室

wòshì
卧室

dìxiàshì
地下室
drive (way) =

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

lóutī
楼梯

hòumén
后门

chēdào
车道
home address =

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

lóutī
楼梯

yùshì
浴室

fáng
front door (entrance) =

nuǎnfáng
暖房

qiánmén
前门

shuān

péng
hallway =

cǎopíng
草坪

yùshì
浴室

xiǎojìng
小径

méntīng
门厅
stairs =

lóutī
楼梯

lóushàng
楼上

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

qǐjūshì
起居室
door way =

wūyán
屋檐

píngfáng
平房

shuān

ménkǒu
门口
drive way =

péng

chēdào
车道

jiā

dǐnglóu
顶楼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles