Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Home category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

hallway =

huātán
花坛

nuǎnfáng
暖房

méntīng
门厅

céng
lawn =

ménlíng
门铃

tiānhuābǎn
天花板

cǎopíng
草坪

chēdào
车道
gable =

sānjiǎo qiáng
三角墙

ménlíng
门铃

hòumén
后门

mén
home =

bǎshǒu
把手

jiā

dìbǎn
地板

ménkǒu
门口
shutters =

bǎiyèchuāng
百叶窗

ménqián táijiē
门前台阶

qiánmén
前门

chēdào
车道
door handle =

nuǎnfáng
暖房

dìbǎn
地板

bǎshǒu
把手

méntīng
门厅
lock =

huāyuán
花园

mén

mén

suǒ
home address =

huāyuán
花园

suǒ

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

xiǎojìng
小径
stairway =

lùtái
露台

lóutī
楼梯

huātán
花坛

ménlíng
门铃
staircase =

lóutī
楼梯

yùshì
浴室

píngfáng
平房

lùtái
露台
latch =

dìjiào
地窖

shuān

chēdào
车道

ménqián táijiē
门前台阶
downstairs =

fáng

chēfáng
车房

lóuxià
楼下

cǎopíng
草坪
living room =

huāyuán
花园

qǐjūshì
起居室

páishuǐguǎn
排水管

qiánmén
前门
garage =

lóutī
楼梯

qiang

chēfáng
车房

páishuǐguǎn
排水管
door =

qiánmén
前门

bǎshǒu
把手

mén

tiānhuābǎn
天花板
garden =

céng

wūyán
屋檐

qiánmén
前门

huāyuán
花园
drive way =

chēdào
车道

dìbǎn
地板

dǐnglóu
顶楼

páishuǐguǎn
排水管
basement =

jiā

jiā

dìxiàshì
地下室

bǎiyèchuāng
百叶窗
room =

mén

chuāngbōli
窗玻璃

shì

mén
pathway =

xiǎojìng
小径

bǎshǒu
把手

mén

huāyuán
花园
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles