Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Herbs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

wormwood =

kǔ ài cǎo
苦艾草

mí dié xiāng
迷迭香

làgēn
辣根

làgēn
辣根
feverfew =

ài jú
艾菊

zǐ cǎo
紫草

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物

kǔ ài cǎo
苦艾草
basil =

yún xiāng
芸香

luōle
罗勒

shān luó bo
山萝卜

gě lǚ zǐ
葛缕子
marjoram =

xiǎohuífān
小茴香

niúzhì
牛至

xūnyīcāo
薰衣草

luōle
罗勒
hyssop =

xiāng gēn qín
香根芹

lónghāo
龙蒿

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草

xìfāncōng
细番葱
horseradish =

niúzhì
牛至

làgēn
辣根

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草

ōuqín
欧芹
cumin =

xiǎohuífān
小茴香

làgēn
辣根

bǎilǐxiāng
百里相

yuánxiédāngguī
圆叶当归
southernwood =

gě lǚ zǐ
葛缕子

xìfāncōng
细番葱

qīng hāo
青蒿

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄
woodruff =

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

shān luó bo
山萝卜

chē yè cǎo
车叶草

làgēn
辣根
camomile =

dāng guī
当归

huángchūnjú
黄春菊

chē yè cǎo
车叶草

qīng hāo
青蒿
lavender =

bòhe
薄荷

xūnyīcāo
薰衣草

qīng hāo
青蒿

cǎoběn zhíwù
草本植物
borage =

zǐ cǎo
紫草

cǎoběn zhíwù
草本植物

fó shǒu gān
佛手柑

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄
rue =

xūnyīcāo
薰衣草

huángchūnjú
黄春菊

xiāng gēn qín
香根芹

yún xiāng
芸香
bay =

chē yè cǎo
车叶草

yuèguì
月桂

dāng guī
当归

huángchūnjú
黄春菊
tarragon =

xūnyīcāo
薰衣草

lónghāo
龙蒿

qīng hāo
青蒿

yuèguì
月桂
fennel =

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草

xiǎohuífāntóu
小茴香头

qīng hāo
青蒿

kǔ ài cǎo
苦艾草
dill =

yún xiāng
芸香

shì luó
莳萝

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄
sorrel =

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

shǔwěicǎo
鼠尾草

zǐ cǎo
紫草

gě lǚ zǐ
葛缕子
parsley =

ōuqín
欧芹

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

shǔwěicǎo
鼠尾草

wànshòujú
万寿菊
lemon verbena =

yáng huí xiāng
洋茴香

dāng guī
当归

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草

niúzhì
牛至
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles