Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Food category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

broth =

ròutāng
肉汤

pútaojiū
葡萄酒

yì dà lì ròu juàn
意大利肉卷

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺
ingredient =

gānlàobǐng
干酪饼

shuǐ

pèiliào
配料

tōng xīn fěn
通心粉
to poach =

Yìdàlì miànshí
意大利面食

làobǐng
烙饼

yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条

shuǐzhǔ
水煮
salt =

yán

wēi

(yì dà lì shì )jiǎo zǐ
(意大利式)饺子

règǒu
热狗
hot dog =

shuǐ

táng

règǒu
热狗

wèi zhǔguò de
未煮过的
pasta =

Yìdàlì miànshí
意大利面食

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉

gānlàobǐng
干酪饼


dessert =

gānlàobǐng
干酪饼

tiánshí
甜食

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

huángyóu
黄油
seasoning =

bǐsàbǐng
比萨饼

tiáowèipǐn
调味品

tángguǒ
糖果

pútaojiū
葡萄酒
butter =

yán

tōng xīn fěn
通心粉

yì shì xì miàn
意式细面

huángyóu
黄油
to roast (cook in oven) =

làobǐng
烙饼

tāng, gēng
汤, 羹

pútaojiū
葡萄酒

kǎo
food =

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司

shíwù
食物

sōnggāo
松糕

wèi zhǔguò de
未煮过的
vinegar =

bīngqílín
冰淇淋sānmíngzhì
三明治

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司
to cook =

hújiāofěn
胡椒粉

ròutāng
肉汤pēngtiáo
烹调
to do a meal =

shuǐguǒ
水果

shíwù
食物

(yì dà lì shì )jiǎo zǐ
(意大利式)饺子

zuòfàn
做饭
wine =

Yìdàlì miànshí
意大利面食

(yì dà lì shì )jiǎo zǐ
(意大利式)饺子

pútaojiū
葡萄酒

Yìdàlì miànshí
意大利面食
tagliatelle =sōnggāo
松糕

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

tāng, gēng
汤, 羹
to boil =

shuǐguǒ
水果

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉

zhǔ

tāng, gēng
汤, 羹
spice =

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉

gālí
咖喱

xiāngliào
香料
stew =

zhì

Yìdàlì miànshí
意大利面食

dùn ròu
炖肉

shíwù
食物
soup =

tāng, gēng
汤, 羹

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺

tiáowèipǐn
调味品

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles