Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Food category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ravioli =

bīngqílín
冰淇淋

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺

hújiāofěn
胡椒粉

sānmíngzhì
三明治
flour =

tiánshí
甜食

sōnggāo
松糕

miànfěn
面粉

rénzào huángyóu
人造黄油
penne =

huángyóu
黄油

miànfěn
面粉

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

tōng xīn fěn
通心粉
pizza =

bǐsàbǐng
比萨饼

càiyáo
菜肴

tiánshí
甜食

shuǐguǒ
水果
vermicelli =

pútaojiū
葡萄酒

xiāngliào
香料

yì shì xì miàn
意式细面

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条
herbs =

shuǐ

gānlàobǐng
干酪饼

xiāngliào
香料

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草
soup =

shuǐ

làobǐng
烙饼

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉

tāng, gēng
汤, 羹
lasagne =

yì shì kuān miàn
意式宽面

ròu

gānlàobǐng
干酪饼

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺
curry =

Yìdàlì miànshí
意大利面食

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉

gālí
咖喱

tángguǒ
糖果
hot dog =

règǒu
热狗

(yì dà lì shì )jiǎo zǐ
(意大利式)饺子

sōnggāo
松糕

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉
sweet =

rénzào huángyóu
人造黄油

tángguǒ
糖果

sānmíngzhì
三明治

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜
stew =

yì shì kuān miàn
意式宽面

ròutāng
肉汤

làobǐng
烙饼

dùn ròu
炖肉
carbonara =

yì shì kuān miàn
意式宽面

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺
margarine =

rénzào huángyóu
人造黄油

shuǐ

miànfěn
面粉

yán
butter =

yì dà lì ròu juàn
意大利肉卷

(yì dà lì shì )jiǎo zǐ
(意大利式)饺子

shuǐ

huángyóu
黄油
tortellini =xì yuán miàntiáo
细圆面条

(yì dà lì shì )jiǎo zǐ
(意大利式)饺子

shuǐ
wine =

yì dà lì ròu juàn
意大利肉卷

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺

pútaojiū
葡萄酒

pèiliào
配料
to roast (cook in oven) =

tāng, gēng
汤, 羹

kǎoròu
seasoning =

zhì

tōng xīn fěn
通心粉

tiáowèipǐn
调味品

shuǐ
ice cream =

wèi zhǔguò de
未煮过的

zuòfàn
做饭

bīngqílín
冰淇淋

pēngtiáo
烹调
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles