Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Flowers category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lily =

chújú
雏菊

tiānzhúkuí
天竺葵

bǎihé
百合

jīnzhǎnhuā
金盏花
flower =

huā

tiānzhúkuí
天竺葵

yùjīnxiāng
郁金香


azalea =

chújú
雏菊

bǎi rì cǎo
百日草

shuǐxiānshǔ
水仙属

dùjuān
杜鹃
white chrysanthemum =

tiān zhú kuí
天竺葵

yīngsù
罂粟

bái jú huā
白菊花

yě jú huā
野菊花
gladiolus =

jiàn lán
剑兰

yīngsù
罂粟

dīngxiāng
丁香

wàn shòu jú
万寿菊
magnolia =

wàn shòu jú
万寿菊

xiānkèlái
仙客来

mù lán
木兰

xūnyīcǎo
薰衣草
daisy =

xuělián
雪莲

wàn shòu jú
万寿菊

chújú
雏菊

tiānzhúkuí
天竺葵
wild chrysanthemum =

méiguì
玫瑰

yě jú huā
野菊花

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

bǎihé
百合
chrysanthemum =

shèxiāng shízhú
麝香石竹

shuǐxiānshǔ
水仙属

lánhuā
兰花

júhuā
菊花
poppy =

yīngsù
罂粟

lánhuā
兰花

jīnzhǎnhuā
金盏花

shèxiāng shízhú
麝香石竹
pelargonium =

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

tiān zhú kuí
天竺葵

yuānwěi
鸢尾

lánhuā
兰花
snowdrop =

yǔshàndòu
羽扇豆

dà yán tóng
大岩桐

sānsèjǐn
三色堇

xuělián
雪莲
dahlia =

rěndōngshǔ
忍冬属

sānsèjǐn
三色堇

dàlìjú
大麗菊

yě jú huā
野菊花
bluebell =

rěndōngshǔ
忍冬属

yě fēng xìn zǐ
野风信子

wàn shòu jú
万寿菊


narcissus =

zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīn
紫罗兰花, 康乃馨

lián

sānsèjǐn
三色堇

shuǐxiānshǔ
水仙属
gillyflower =

yuānwěi
鸢尾

zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīn
紫罗兰花, 康乃馨

tiān zhú kuí
天竺葵

dùjuān
杜鹃
zinnia =

dīngxiāng
丁香

jiàn lán
剑兰

júhuā
菊花

bǎi rì cǎo
百日草
dandelion =

hànjīnlián
旱金莲

xiàngrìkuí
向日葵

púgōngyīng
蒲公英

bǎihé
百合
sun flower =

zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīn
紫罗兰花, 康乃馨

xiàngrìkuí
向日葵

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

yínliánhuā
银莲花属
iris =

méiguì
玫瑰

yuānwěi
鸢尾

bǎihé
百合

xiùqiúhuā
绣球花
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles