Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Flowers category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

fuchsia =

tiānzhúkuí
天竺葵

yīngsù
罂粟

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

zǐwǎn
紫菀
gloxinia =

dà yán tóng
大岩桐

hànjīnlián
旱金莲

sānsèjǐn
三色堇

yuānwěi
鸢尾
geranium =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

lián

xiàngrìkuí
向日葵

tiānzhúkuí
天竺葵
petunia =

rěndōngshǔ
忍冬属

shèxiāng shízhú
麝香石竹

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

bǎi rì cǎo
百日草
begonia =

jīnzhǎnhuā
金盏花

jīnzhǎnhuā
金盏花

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

dīngxiāng
丁香
daffodil =

dīngxiāng
丁香

huángshuǐxiān
黄水仙

xūnyīcǎo
薰衣草

jīnzhǎnhuā
金盏花
sun flower =

fēi yàn cǎo
飞燕草

yuānwěi
鸢尾

zǐwǎn
紫菀

xiàngrìkuí
向日葵
lupine =

rěndōngshǔ
忍冬属

yǔshàndòu
羽扇豆

yuānwěi
鸢尾

huángshuǐxiān
黄水仙
snowdrop =

wàn shòu jú
万寿菊

fēi yàn cǎo
飞燕草

xuělián
雪莲

bǎihé
百合
aspidistra =

yuānwěi
鸢尾

tiānzhúkuí
天竺葵

xuělián
雪莲

yīyèlán
一叶兰
nasturtium =

yě fēng xìn zǐ
野风信子

rěndōngshǔ
忍冬属

hànjīnlián
旱金莲

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花
orchid =

sānsèjǐn
三色堇

lánhuā
兰花

fēngxìnzǐ
风信子

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
iris =

xiùqiúhuā
绣球花

yínliánhuā
银莲花属

shèxiāng shízhú
麝香石竹

yuānwěi
鸢尾
anemone =

xuělián
雪莲

xiānkèlái
仙客来

yínliánhuā
银莲花属

hànjīnlián
旱金莲
flower =

lián

shuǐxiānshǔ
水仙属

xiùqiúhuā
绣球花

huā
azalea =

huángshuǐxiān
黄水仙

dùjuān
杜鹃

zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīn
紫罗兰花, 康乃馨

mù lán
木兰
pansy =

xuělián
雪莲

dàlìjú
大麗菊

xūnyīcǎo
薰衣草

sānsèjǐn
三色堇
wild chrysanthemum =

yě jú huā
野菊花

dàlìjú
大麗菊

tiānzhúkuí
天竺葵

yīngsù
罂粟
dahlia =

mù lán
木兰

yīngsù
罂粟

dàlìjú
大麗菊

huā
rose =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

mù lán
木兰

méiguì
玫瑰

sháo yào
芍药
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles