Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Fish category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

barnacle =

ténghú
藤壶

jīng shā
鲸鲨

ruǎntǐ dòngwù
软体动物

lǐyú
鲤鱼
coral =

yáo mù
鳐目

shāyú
鲨鱼

niánfǎng mù
鲇形目

shānhú
珊瑚
sea anemones =

hǎi shàn
海鳝

hǎikuí
海葵

jīnqiāngyú
金枪鱼

xiǎoxiā
小虾
halibut =

dàbǐmùyú
大比目鱼

zhāngyú
章鱼

lǐyú
鲤鱼

shàn, màn
鳝, 鳗
shrimp =

dié

xiǎoxiā
小虾

shānhú jiāo
珊瑚礁

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇
shark =

shāyú
鲨鱼

hēixiànxuě
黑线鳕

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

ruǎntǐ dòngwù
软体动物
bream =

shànbèi
扇贝

hǎikuí
海葵

shānhú
珊瑚

biān yú
蝙鱼
carp =

lǐyú
鲤鱼

jīnqiāngyú
金枪鱼

shànbèi
扇贝

ruǎntǐ dòngwù
软体动物
tuna =

bǐmùyú
大比目鱼

niánfǎng mù
鲇形目

xiè

jīnqiāngyú
金枪鱼
hammer head shark =

hétún
河豚

bǐmùyú
大比目鱼

xiè

shuāng jì shā
双髻鲨
crab =

ruǎntǐ dòngwù
软体动物

qīng

xiè

fēiyú
鲱鱼
herring =

hǎikuí
海葵

fēiyú
鲱鱼

hǎi shàn
海鳝

xuě
squid =

hǎi shàn
海鳝

yóuyú
鱿鱼

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇
mackerel =

qīng

shāyú
鲨鱼

shàn, màn
鳝, 鳗

zhāngyú
章鱼
conger eel =

dàbǐmùyú
大比目鱼

guī

hǎi mán, kāng jí mán
海鳗, 康吉鳗

shāyú
鲨鱼
crustacean =

xiè

hǎi shàn
海鳝

fēiyú
鲱鱼

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物
haddock =

xiè

hēixiànxuě
黑线鳕

ruǎntǐ dòngwù
软体动物

shānhú
珊瑚
oyster =

qīng

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

hǎi mán, kāng jí mán
海鳗, 康吉鳗

shànbèi
扇贝
fish =

gǒuyú
狗鱼

shàn, màn
鳝, 鳗háo, mǔlì
蚝, 牡蛎
mollusk =

lóngxiā
龙虾

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

ruǎntǐ dòngwù
软体动物

hēixiànxuě
黑线鳕
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles