Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Fabrics category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cotton =

huābiān
花边

miánbù
棉布

huāní
花呢

sīxiàn
丝线
wool =

miánbù
棉布

máopí
毛皮

huābiān
花边

yángmáo
羊毛
nylon =

xiàng jiāo
橡胶

jùzhǐ
聚酯

nílóng
尼龙

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布
suede =

pígé
皮革

máopí
毛皮

máopí
毛皮

róngmiàngé
绒面革
fabric =

fānbù
帆布

miánbù
棉布

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

zhībù
织布
silk =

sīxiàn
丝线

jùzhǐ
聚酯

duànzi
缎子

róngmiàngé
绒面革
polyester =

huāní
花呢

nílóng
尼龙

pígé
皮革

jùzhǐ
聚酯
fur =

nílóng
尼龙

pígé
皮革

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

máopí
毛皮
lace =

pígé
皮革

huābiān
花边

bùliào
布料

fānbù
帆布
tweed =

zhībù
织布

huāní
花呢

duànzi
缎子

zhībù
织布
leather =

pígé
皮革

miánbù
棉布

zhībù
织布

duànzi
缎子
canvas =

pígé
皮革

duànzi
缎子

fānbù
帆布

bùliào
布料
rubber =

zhībù
织布

xiàng jiāo
橡胶

sīxiàn
丝线

fānbù
帆布
denim =

huāní
花呢

nílóng
尼龙

xiàng jiāo
橡胶

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布
cloth =

bùliào
布料

jùzhǐ
聚酯

miánbù
棉布

róngmiàngé
绒面革
satin =

jùzhǐ
聚酯

duànzi
缎子

bùliào
布料

nílóng
尼龙
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles