Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Fabrics category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

suede =

sīxiàn
丝线

máopí
毛皮

pígé
皮革

róngmiàngé
绒面革
fabric =

huābiān
花边

jùzhǐ
聚酯

zhībù
织布

fānbù
帆布
satin =

sīxiàn
丝线

fānbù
帆布

duànzi
缎子

bùliào
布料
silk =

fānbù
帆布

pígé
皮革

duànzi
缎子

sīxiàn
丝线
cloth =

jùzhǐ
聚酯

bùliào
布料

máopí
毛皮

máopí
毛皮
denim =

xiàng jiāo
橡胶

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

duànzi
缎子

miánbù
棉布
nylon =

nílóng
尼龙

zhībù
织布

miánbù
棉布

sīxiàn
丝线
polyester =

jùzhǐ
聚酯

yángmáo
羊毛

róngmiàngé
绒面革

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布
tweed =

xiàng jiāo
橡胶

fānbù
帆布

huāní
花呢

bùliào
布料
leather =

pígé
皮革

duànzi
缎子

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

róngmiàngé
绒面革
rubber =

nílóng
尼龙

sīxiàn
丝线

xiàng jiāo
橡胶

róngmiàngé
绒面革
fur =

xiàng jiāo
橡胶

duànzi
缎子

máopí
毛皮

yángmáo
羊毛
lace =

zhībù
织布

pígé
皮革

pígé
皮革

huābiān
花边
cotton =

bùliào
布料

miánbù
棉布

sīxiàn
丝线

zhībù
织布
wool =

nílóng
尼龙

miánbù
棉布

bùliào
布料

yángmáo
羊毛
canvas =

pígé
皮革

huāní
花呢

fānbù
帆布

bùliào
布料
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles