Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Fabrics category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

denim =

bùliào
布料

fānbù
帆布

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

nílóng
尼龙
fabric =

fānbù
帆布

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

duànzi
缎子

zhībù
织布
suede =

fānbù
帆布

huāní
花呢

máopí
毛皮

róngmiàngé
绒面革
lace =

xiàng jiāo
橡胶

yángmáo
羊毛

zhībù
织布

huābiān
花边
wool =

yángmáo
羊毛

bùliào
布料

zhībù
织布

duànzi
缎子
fur =

miánbù
棉布

róngmiàngé
绒面革

máopí
毛皮

huāní
花呢
canvas =

miánbù
棉布

huābiān
花边

pígé
皮革

fānbù
帆布
satin =

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

zhībù
织布

duànzi
缎子

zhībù
织布
leather =

nílóng
尼龙

pígé
皮革

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

róngmiàngé
绒面革
polyester =

sīxiàn
丝线

pígé
皮革

miánbù
棉布

jùzhǐ
聚酯
silk =

zhībù
织布

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

yángmáo
羊毛

sīxiàn
丝线
rubber =

máopí
毛皮

xiàng jiāo
橡胶

máopí
毛皮

nílóng
尼龙
cloth =

bùliào
布料

duànzi
缎子

zhībù
织布

huāní
花呢
cotton =

jùzhǐ
聚酯

máopí
毛皮

nílóng
尼龙

miánbù
棉布
nylon =

nílóng
尼龙

fānbù
帆布

sīxiàn
丝线

xiàng jiāo
橡胶
tweed =

miánbù
棉布

zhībù
织布

duànzi
缎子

huāní
花呢
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles