Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Fabrics category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

canvas =

fānbù
帆布

xiàng jiāo
橡胶

bùliào
布料

huābiān
花边
tweed =

bùliào
布料

huāní
花呢

nílóng
尼龙

bùliào
布料
denim =

duànzi
缎子

yángmáo
羊毛

zhībù
织布

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布
lace =

huābiān
花边

róngmiàngé
绒面革

xiàng jiāo
橡胶

zhībù
织布
fabric =

pígé
皮革

nílóng
尼龙

pígé
皮革

zhībù
织布
fur =

duànzi
缎子

pígé
皮革

jùzhǐ
聚酯

máopí
毛皮
nylon =

nílóng
尼龙

huāní
花呢

máopí
毛皮

bùliào
布料
rubber =

xiàng jiāo
橡胶

pígé
皮革

jùzhǐ
聚酯

bùliào
布料
leather =

sīxiàn
丝线

nílóng
尼龙

duànzi
缎子

pígé
皮革
polyester =

jùzhǐ
聚酯

róngmiàngé
绒面革

sīxiàn
丝线

duànzi
缎子
suede =

bùliào
布料

bùliào
布料

jùzhǐ
聚酯

róngmiàngé
绒面革
silk =

yángmáo
羊毛

máopí
毛皮

sīxiàn
丝线

yángmáo
羊毛
cotton =

miánbù
棉布

duànzi
缎子

zhībù
织布

duànzi
缎子
wool =

duànzi
缎子

yángmáo
羊毛

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

pígé
皮革
satin =

jùzhǐ
聚酯

nílóng
尼龙

duànzi
缎子

fānbù
帆布
cloth =

yángmáo
羊毛

bùliào
布料

huābiān
花边

yángmáo
羊毛
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles