Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Thorium =

xiānpéng


Cerium =shì
Cobalt =

tiě

yǎng
Barium =

èr

lìn

bèi


Scandium =

yín

liú

kàng


Iron =tóng

tàn

tiě
Rhenium =

lái

shēn
Hydrogen =

xīn

qīng

làn

nuò
Neon =

dàn

nǎi

yuánzǐ
原子

qiān
Beryllium =

tàn

liú

lái


Samarium =

yǎngshàn

méi
Tantalum =

měi

dànpéi
Radium =

diū

èr

huó

léi
Vanadium =fán
atomic =

bèi

jiǎ

diū

yuánzǐde
原字的
Palladium =xiān
Francium =

ā

fāng

zhìzǐ
质子

méi
Cadmium =

huó

tóng
Yttrium =

shàn

dìng

shēn

èr
Silver =

yǒu

yín

huó


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles