Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Samarium =

jīn

shàn
Hydrogen =gài

qīng

xīn
Sulfur =

liú

fèi

duǒ


Krypton =

qīng


Lead =

mén

yuánzǐde
原字的

qiān

shì
electron =

diànzǐ
电子

ménměng
Lawrencium =huó

láo


Potassium =

nuǒ

yuánsù
元素

liú

jiǎ
Mendelevium =

liǎo

mén

gǒng

jīn
proton =

zhìzǐ
质子

méi
Carbon =

tàn

qiān

lìn

zhōngzǐ
中子
Protactinium =shēn
Fermium =

yǎng

méi

fèi

jīn
Lutetium =xiān

péi


Zirconium =

āi

gào

jiā

péi
Polonium =shàn
Helium =

hài

kàngdiū
Oxygen =

yǎng

gǒngfèi
Nitrogen =dàndōng
Rhodium =

lǎo

tóng

méi

tài
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles