Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Neodymium =





huó

èr
Phosphorus =

shēn

nuò

lìn


Cadmium =

yǒu

xīn




Gallium =

mén

lìn



jiā
Iodine =

diǎn



shàn


Erbium =

shēn

ā

fāng

èr
Scandium =

kàng



tiě

làn
Platinum =





dōng

gào
Sulfur =







liú
Nitrogen =



yuánzǐde
原字的



dàn
Silicon =

huò

fán

yín

yǒu
Silver =

jīn

yín

āi

āi
Selenium =

léi

liǎo




Protactinium =








Tantalum =

diǎn



dàn

měi
Holmium =

qiú

diǎn

huó

kàng
Fermium =



liǎo

qiān

fèi
neutron =

zhōngzǐ
中子

péi

gào

xiān
Carbon =



tàn



péi
Americium =

fán

méi

làn


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles