Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Directions category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

front =

shàngmiàn
上面

jìn

xiàngshàngde
向上的

zhèngmiàn
正面
west =


西

zhèlǐ
这里

xiàng xià de
向下的

nán
outside =

hòumiàn
后面

wàimiàn
外面

duìmiàn
对面

zài nǎ
在那
where? =

wǎng nàlǐ
往哪里

xīnán
西南

zài nǎ
在那

yuǎn
near =

xīnán
西南

jìn

hòumiàn
后面

lǐmiàn
里面
around =

miànjì
面积

fùjìn
附近

miànjì
面积

yuǎn
south-west =

běi

zài xiàmiàn
在下面

xīnán
西南

dōngnán
东南
over =

shàngmiàn
上面

miànjì
面积

yuǎn

miànjì
面积
north =

běi

zài nà biān
在那边

zhèngmiàn
正面

xīnán
西南
beside =

dōngnán
东南

dōng

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

línjìn
邻近
above =

shàngmiàn
上面

xīběi
西北

fùjìn
附近

gōngzhèng
公正
opposite =

xīnán
西南

zuǒbiān
左边

duìmiàn
对面

fāngxiàng
方向
next to =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

zhèlǐ
这里

zài xiàmiàn
在下面

zài nǎ
在那
south =

xīnán
西南

nán

zhèlǐ
这里

dōng
inside =

lǐmiàn
里面

xiàng xià de
向下的

shàngmiàn
上面

nán
north-west =

xiàmiàn
下面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xīběi
西北

zài nǎ
在那
right =

zài nà biān
在那边

xiàng xià de
向下的

gōngzhèng
公正

xiàmiàn
下面
there =

hòumiàn
后面

duìmiàn
对面

miànjì
面积

wǎng nàlǐ
往哪里
area =

fāngxiàng
方向

miànjì
面积

hòumiàn
后面

zuǒbiān
左边
east =

miànjì
面积

běi

wǎng nàlǐ
往哪里

dōng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles