Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Day, Month, Year category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Summer =

xīngqīsān
星期三

xiàjì
夏季

yuè

xīngqīsì
星期四
September =

xiàjì
夏季

xīngqīyī
星期一

jiǔyuè
九月

nián
Sunday =

nián

shíyuè
十月

sānyuè
三月

xīngqīrì
星期日
Week =

xiàjì
夏季

bāyuè
八月

xīngqī
星期

èryuè
二月
October =

nián

nián

chūnjì
春季

shíyuè
十月
Month =

xīngqīwǔ
星期五

jìjié
季节

yuè

èryuè
二月
Day =

tiān

xīngqīwǔ
星期五

chūnjì
春季

jiǔyuè
九月
August =

bāyuè
八月

nián

jiǔyuè
九月

yuè
Monday =

chūnjì
春季

xīngqīliù
星期六

xīngqīyī
星期一

bāyuè
八月
June =

yuè

xīngqī`èr
星期二

liùyuè
六月

dōngjì
冬季
March =

sānyuè
三月

wǔyuè
五月

xīngqīsān
星期三

qiūjì
秋季
Year =

bāyuè
八月

wǔyuè
五月

xīngqīyī
星期一

nián
Spring =

xīngqīwǔ
星期五

chūnjì
春季

shíyīyuè
十一月

yuè
May =

yuè

jìjié
季节

wǔyuè
五月

shíyuè
十月
Saturday =

èryuè
二月

qīyuè
七月

xīngqī
星期

xīngqīliù
星期六
Fall (autumn) =

qiūjì
秋季

xīngqīrì
星期日

xīngqīsān
星期三

xīngqīrì
星期日
Friday =

dōngjì
冬季

xīngqīyī
星期一

shíyuè
十月

xīngqīwǔ
星期五
Wednesday =

xīngqīsān
星期三

sìyuè
四月

sānyuè
三月

qiūjì
秋季
Autumn =

jiǔyuè
九月

qiūjì
秋季

dōngjì
冬季

xīngqīsān
星期三
January =

qiūjì
秋季

jìjié
季节

yīyuè
一月

chūnjì
春季
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles