Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Day, Month, Year category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Friday =

xīngqīwǔ
星期五

nián

xīngqīyī
星期一

qiūjì
秋季
Saturday =

xīngqīliù
星期六

èryuè
二月

xīngqīyī
星期一

qiūjì
秋季
August =

bāyuè
八月

èryuè
二月

xiàjì
夏季

qiūjì
秋季
Winter =

sānyuè
三月

sānyuè
三月

dōngjì
冬季

xiàjì
夏季
February =

xīngqī
星期

yuè

shíyuè
十月

èryuè
二月
September =

nián

jiǔyuè
九月

jìjié
季节

sìyuè
四月
January =

sìyuè
四月

xīngqīsān
星期三

bāyuè
八月

yīyuè
一月
Thursday =

èryuè
二月

wǔyuè
五月

bāyuè
八月

xīngqīsì
星期四
Season =

xīngqīliù
星期六

qiūjì
秋季

liùyuè
六月

jìjié
季节
July =

qīyuè
七月

sìyuè
四月

tiān

qiūjì
秋季
March =

xīngqī`èr
星期二

jiǔyuè
九月

èryuè
二月

sānyuè
三月
Day =

xīngqīwǔ
星期五

sìyuè
四月

yuè

tiān
Sunday =

xīngqīwǔ
星期五

shí`èryuè
十二月

xīngqīrì
星期日

chūnjì
春季
Spring =

dōngjì
冬季

xīngqīsān
星期三

chūnjì
春季

shí`èryuè
十二月
November =

jìjié
季节

qiūjì
秋季

qiūjì
秋季

shíyīyuè
十一月
Fall (autumn) =

bāyuè
八月

wǔyuè
五月

wǔyuè
五月

qiūjì
秋季
April =

chūnjì
春季

sìyuè
四月

bāyuè
八月

xiàjì
夏季
Week =

sìyuè
四月

jìjié
季节

xīngqī
星期

yuè
Month =

jiǔyuè
九月

xīngqīrì
星期日

yuè

sānyuè
三月
May =

wǔyuè
五月

xīngqīsì
星期四

shí`èryuè
十二月

tiān
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles