Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 47 users online.

You will now be tested on the Day, Month, Year category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

April =

sìyuè
四月

xīngqīwǔ
星期五

xīngqī
星期

xīngqī`èr
星期二
October =

xīngqī`èr
星期二

xīngqīrì
星期日

shíyuè
十月

xīngqī
星期
Week =

xīngqī
星期

nián

jìjié
季节

wǔyuè
五月
June =

chūnjì
春季

nián

liùyuè
六月

dōngjì
冬季
Season =

dōngjì
冬季

jìjié
季节

xiàjì
夏季

jiǔyuè
九月
November =

shíyīyuè
十一月

xīngqīrì
星期日

dōngjì
冬季

xīngqī
星期
Saturday =

xīngqīwǔ
星期五

èryuè
二月

xīngqīliù
星期六

xīngqīsān
星期三
Thursday =

xīngqīrì
星期日

xīngqīsì
星期四

chūnjì
春季

dōngjì
冬季
Autumn =

chūnjì
春季

qīyuè
七月

qiūjì
秋季

dōngjì
冬季
Month =

yuè

jiǔyuè
九月

yīyuè
一月

jiǔyuè
九月
February =

èryuè
二月

dōngjì
冬季

shíyīyuè
十一月

xīngqīsān
星期三
Monday =

xīngqīyī
星期一

xīngqīsān
星期三

shíyuè
十月

nián
Year =

xīngqīsì
星期四

nián

dōngjì
冬季

qiūjì
秋季
Fall (autumn) =

jiǔyuè
九月

qiūjì
秋季

jiǔyuè
九月

yīyuè
一月
August =

yuè

jiǔyuè
九月

jìjié
季节

bāyuè
八月
Summer =

xiàjì
夏季

sìyuè
四月

sìyuè
四月

jìjié
季节
January =

èryuè
二月

tiān

yīyuè
一月

jiǔyuè
九月
Friday =

bāyuè
八月

shí`èryuè
十二月

xīngqīwǔ
星期五

shíyīyuè
十一月
Tuesday =

xīngqī`èr
星期二

shíyīyuè
十一月

jiǔyuè
九月

jìjié
季节
Winter =

chūnjì
春季

tiān

shí`èryuè
十二月

dōngjì
冬季
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles