Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Day, Month, Year category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

July =

qīyuè
七月

yuè

qiūjì
秋季

xīngqī
星期
January =

yīyuè
一月

jiǔyuè
九月

yuè

xīngqīliù
星期六
August =

xīngqī`èr
星期二

bāyuè
八月

sānyuè
三月

xīngqīliù
星期六
Winter =

jiǔyuè
九月

shí`èryuè
十二月

yuè

dōngjì
冬季
December =

qiūjì
秋季

shí`èryuè
十二月

nián

xīngqīyī
星期一
Fall (autumn) =

tiān

èryuè
二月

qiūjì
秋季

xīngqī`èr
星期二
Day =

xīngqī`èr
星期二

tiān

xīngqīrì
星期日

jìjié
季节
Monday =

jiǔyuè
九月

dōngjì
冬季

dōngjì
冬季

xīngqīyī
星期一
Summer =

èryuè
二月

xīngqīrì
星期日

tiān

xiàjì
夏季
Autumn =

xīngqīliù
星期六

qiūjì
秋季

wǔyuè
五月

jìjié
季节
Saturday =

yuè

xīngqīsān
星期三

dōngjì
冬季

xīngqīliù
星期六
Tuesday =

shí`èryuè
十二月

xīngqī`èr
星期二

xiàjì
夏季

yuè
April =

shíyīyuè
十一月

bāyuè
八月

xīngqīwǔ
星期五

sìyuè
四月
Sunday =

shí`èryuè
十二月

yīyuè
一月

xīngqīrì
星期日

qiūjì
秋季
Season =

qīyuè
七月

xīngqīrì
星期日

xīngqīyī
星期一

jìjié
季节
September =

xīngqī
星期

wǔyuè
五月

jiǔyuè
九月

xīngqīsì
星期四
May =

yīyuè
一月

chūnjì
春季

yīyuè
一月

wǔyuè
五月
June =

chūnjì
春季

qiūjì
秋季

liùyuè
六月

jìjié
季节
February =

jìjié
季节

dōngjì
冬季

èryuè
二月

qiūjì
秋季
Month =

sānyuè
三月

jìjié
季节

yuè

bāyuè
八月
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles