Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 36 users online.

You will now be tested on the Countries category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

United Arab Emirates =

xī bān yá
西班牙

ā lā bó lián hé qiú zhǎng guó
阿拉伯联合酋长国

duō mǐ ní kè
多米尼克

jiā ná dà
加拿大
Malaysia =

sà mó yà
萨摩亚

mǎ lái xī yà
马来西亚

shā tè ā lā bó
沙特阿拉伯

bái é luó sī
白俄罗斯
Kiribati =

bā bù yà xīn jǐ nèi yà
巴布亚新几内亚

miǎn diàn
缅甸

yìn dù ní xī yà
印度尼西亚

jī lǐ bā sī
基里巴斯
Ecuador =

dōng dì wèn
东帝汶

jīn bā bù wéi
津巴布韦

è guā duō ěr
厄瓜多尔

lì bǐ yà
利比亚
Brunei =

jǐ nèi yà
几内亚

wén lái
文莱

guó jiā, zhōu
国家, 州

bō lán
波兰
Guinea-Bissau =

jǐ nèi yà bǐ shào
几内亚比绍

rì běn
日本

bèi níng
贝宁

máo lǐ tǎ ní yà
毛里塔尼亚
populace =

mín zhòng, dà zhòng
民众, 大众

mǎ lái xī yà
马来西亚

mó luò gē
摩洛哥

ā lā bó lián hé qiú zhǎng guó
阿拉伯联合酋长国
El Salvador =

lú sēn bǎo
卢森堡

sà ěr wǎ duō
萨尔瓦多

sī lǐ lán kǎ
斯里兰卡

xiōng yá lì
匈牙利
Russia =

shā tè ā lā bó
沙特阿拉伯

yī lǎng
伊朗

ào dì lì
奥地利

é luó sī
俄罗斯
Mauritania =

mǎ ěr dài fū
马尔代夫

duō gē
多哥

xīn jiā pō
新加坡

máo lǐ tǎ ní yà
毛里塔尼亚
Denmark =

bó cí wǎ nà
博茨瓦纳

dān mài
丹麦

kē tè dá zǔ ěr
科特达祖尔

jiǎn pǔ zhài
柬埔寨
Estonia =

kā mài lóng
喀麦隆

ài shā ní yà
爱沙尼亚

mǎ ěr tā
马尔他

jiā ná dà
加拿大
Cuba =

gǔ bā
古巴

dé guó
德国

wū kè lán
乌克兰

duō gē
多哥
Panama =

bō lán
波兰

bù jī nà fǎ suǒ
布基纳法索

bā ná mǎ
巴拿马

mó ěr duō wǎ
摩尔多瓦
Botswana =

wén míng, wén huà
文明, 文化

bó cí wǎ nà
博茨瓦纳

bā hā mǎ
巴哈马

yī lā kè
伊拉克
Belgium =

pà láo
帕劳

máo lǐ qiú sī
毛里求斯

bǐ lì shí
比利时

guó jiā
国家
Latvia =

mǎ lái xī yà
马来西亚

bā xī
巴西

miǎn diàn
缅甸

lā tuō wéi yà
拉脱维亚
Cote d =

kē tè dá zǔ ěr
科特达祖尔

duō mǐ ní jiā gòng hé guó
多米尼加共和国

yě mén
也门

zhōng fēi gòng hé guó
中非共和国
Slovakia =

měi guó
美国

sī luò fá kè
斯洛伐克

xī sā hā lā
西撒哈拉

ān dào ěr
安道尔
Ghana =

mǎ dá jiā sī jiā
马达加斯加

jiā nà
加纳

měi guó
美国

jǐ nèi yà
几内亚
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles