Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Buildings category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

post office =

què

shìchǎng
市场

shāngdiàn
商店

yóuzhèngjú
邮政局
university =

zhàngpeng
帐篷

dàxué
大学

yínháng
银行

gōngyù
公寓
hospital =

yīyuàn
医院

mótiānlóu
摩天楼

bīngwū
冰屋

tiānwéntái
天文台
cathedral =

zǒngjiàotáng
总教堂

ròupù
肉铺

nóngchǎng chángyuàn
农场场院

fēngchē
风车
studio (TV...) =

huāshāng
花商

yǎn bō shì
演播室

nóngshè
农舍

hùchénghé
护城河
passport control =

dàshǐguǎn
大使馆

yànzhàochǔ
验照处

zhàngpeng
帐篷

tǐyùchǎng
体育场
building =

miàoyǔ
庙宇

jiànzhù
建筑

gōngyù
公寓

dàxué
大学
tent =

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

zhàngpeng
帐篷

ròupù
肉铺

miàoyǔ
庙宇
farm =

nóngshè
农舍

nóngchǎng
农场

dàxué
大学

bǎihuò shāngdiàn
百货商店
light house =

dēngtǎ
灯塔

qīngzhēnsì
清真寺

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

gōngyù
公寓
restaurant =

cānguǎn
餐馆

fēngchē
风车

dìlào
地牢

ròupù
肉铺
emperor`s palace =

shìzhèngtīng
市政厅

yànzhàochǔ
验照处

gùgōng
故宫

dìlào
地牢
hotel =

bìngfáng
病房

zhōngxué
中学

lǚguǎn
旅馆

shìzhèngtīng
市政厅
harbour =

gǎng

bàngōngshì
办公室

jiànzhù
建筑

tǐyùchǎng
体育场
screen =

jiǎngyǎntīng
讲演厅

gǎngkǒu
港口

yànzhàochǔ
验照处

yínmù
银幕
shop =

shāngdiàn
商店

jiànzhù
建筑

língmù
陵墓

jiǔbā
酒吧
lecture theatre =

jiǎngyǎntīng
讲演厅

zhàngpeng
帐篷

bàngōngshì
办公室

gǎng
mausoleum =

língmù
陵墓

xuéyuàn
学院

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

diànyǐngyuàn
电影院
dungeon =

chéngbǎomén
城堡门

jiàotáng
教堂

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

dìlào
地牢
pub =

dìlào
地牢

chēkù
车库

jiǔbā
酒吧

gǎng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles