Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Buildings category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

wall =

chéngqiáng
城墙

zǒng tǒng fǔ
总统府

tiānwéntái
天文台

píngfáng
平房
bar =

túshūguǎn
图书馆

jiǔbā
酒吧

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊
emperor`s palace =

nóngchǎng
农场

yóuzhèngjú
邮政局

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

gùgōng
故宫
shop =

dēngtǎ
灯塔

miàoyǔ
庙宇

túshūguǎn
图书馆

shāngdiàn
商店
town hall =

nóngshè
农舍

shìzhèngtīng
市政厅

jiàoshì
教室

gōngchǎng
工厂
airport =

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

yóuzhèngjú
邮政局

jiànzhù
建筑

fēijīchǎng
飞机场
windmill =

fēngchē
风车

zhōngxué
中学

gūcāng
谷仓

shènglíng
圣陵
bungalow =

zhōngxué
中学

píngfáng
平房

jǐngchá fēnjú
警察分局

gōngyù
公寓
observatory =

tiānwéntái
天文台

xuéxiào
学校

gǎng

dàxué
大学
apartment =

xuéyuàn
学院

gōngyù
公寓

jiànzhù
建筑

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处
dungeon =

fēngchē
风车

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

píngfáng
平房

dìlào
地牢
presidential palace =

bàngōngshì
办公室

jiàotáng
教堂

zǒng tǒng fǔ
总统府

bǎihuò shāngdiàn
百货商店
shrine =

shìchǎng
市场

shìchǎng
市场

shènglíng
圣陵

yóuzhèngjú
邮政局
mausoleum =

tǐyùchǎng
体育场

língmù
陵墓

shāngdiàn
商店

shìchǎng
市场
supermarket =

shāngdiàn
商店

chāojí shìchǎng
超级市场

zǒngjiàotáng
总教堂

shènglíng
圣陵
college =

lǚguǎn
旅馆

qīngzhēnsì
清真寺

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

xuéyuàn
学院
castle =

nóngchǎng chángyuàn
农场场院

jiànzhù
建筑

chéngbǎo, jū
城堡, 车

jiǔbā
酒吧
elementary school =

jiǔbā
酒吧

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商

xiǎoxué
小学

gǎngkǒu
港口
manor house =

zhuāngyuán
庄园

shìzhèngtīng
市政厅

zǒng tǒng fǔ
总统府

jùyuàn
剧院
bank =

shìzhèngtīng
市政厅

yínháng
银行

jiàoshì
教室

gǎng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles