Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Buildings category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

manor house =

shuǐzúguǎn
水族馆

zhuāngyuán
庄园

fēijīchǎng
飞机场

nóngshè
农舍
passport control =

gōngyù
公寓

yànzhàochǔ
验照处

gōngyù
公寓

chēkù
车库
stadium =

jiā

yínháng
银行

jiǔbā
酒吧

tǐyùchǎng
体育场
mausoleum =

gūcāng
谷仓

língmù
陵墓

bàngōngshì
办公室

jiǎngyǎntīng
讲演厅
igloo =

shuǐzúguǎn
水族馆

bīngwū
冰屋

gūcāng
谷仓

gōngdiàn
宫殿
harbour =

gǎng

jiǔbā
酒吧

gùgōng
故宫

shènglíng
圣陵
bar =

xiǎoxué
小学

jiǔbā
酒吧

jiā

gǎngkǒu
港口
secondary school =

zhōngxué
中学

jùyuàn
剧院

mótiānlóu
摩天楼

gùgōng
故宫
apartment =

shǒushùshì
手术室

gōngyù
公寓

yànzhàochǔ
验照处

jiǎngyǎntīng
讲演厅
post office =

fángyū tǔqiáng
防御土墙

jiǔbā
酒吧

yóuzhèngjú
邮政局

dàshǐguǎn
大使馆
shop =

dàshǐguǎn
大使馆

shǒushùshì
手术室

zhōngxué
中学

shāngdiàn
商店
palace =

bìngfáng
病房

zhōngxué
中学

zhàngpeng
帐篷

gōngdiàn
宫殿
emperor`s palace =

gùgōng
故宫

gōngyù
公寓

jǐngchá fēnjú
警察分局

jùyuàn
剧院
shrine =

jiǎngyǎntīng
讲演厅

zhōngxué
中学

píngfáng
平房

shènglíng
圣陵
theatre =

cānguǎn
餐馆

jùyuàn
剧院

yínmù
银幕

kē jì guǎn
科技馆
tower =

yīyuàn
医院

dàshǐguǎn
大使馆

qiáo

què
studio (TV...) =

shìchǎng
市场

yǎn bō shì
演播室

yīyuàn
医院

hùjí dēngjìchù
户籍登记处
library =

túshūguǎn
图书馆

bówùguǎn
博物馆

qiáo

bówùguǎn
博物馆
florist =

shìchǎng
市场

huāshāng
花商

nóngchǎng chángyuàn
农场场院

jiàotáng
教堂
garage (private) =

chēkù
车库

xiāofángzhàn
消防站

shuǐzúguǎn
水族馆

dàshǐguǎn
大使馆
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles