Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Bedroom category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bed =

chuáng

chuángdān
床单

dēng

wòshì
卧室
closet =

bìchú
壁橱

chuángdān
床单

chuáng

wòshì
卧室
light =

chōutì
抽屉

yīchú
衣橱

guìchú
柜橱

dēng
pillow =

dēng

dēng

zhěntou
枕头

dēng
mirror =

shūzhuāngtái
梳妆台

bìchú
壁橱

jìng

yǔróngbèi
羽绒被
mattress =

chuáng

chuángdiàn
床垫

yǔróngbèi
羽绒被

yǔróngbèi
羽绒被
lamp =

zhěntào
枕套

chuángdiàn
床垫

bìchú
壁橱

dēng
sheet =

jìng

zhěntào
枕套

chuángdān
床单

yǔróngbèi
羽绒被
duvet =

shūzhuāngtái
梳妆台

dēng

guìchú
柜橱

yǔróngbèi
羽绒被
bedroom =

chōutì
抽屉

shūzhuāngtái
梳妆台

chōutì
抽屉

wòshì
卧室
cupboard =

guìchú
柜橱

chōutì
抽屉

wòshì
卧室

shūzhuāngtái
梳妆台
wardrobe =

chuángdān
床单

jìng

yīchú
衣橱

zhěntou
枕头
pillow case =

jìng

zhěntào
枕套

bìchú
壁橱

bìchú
壁橱
drawer =

chuángdān
床单

chōutì
抽屉

yǔróngbèi
羽绒被

bìchú
壁橱
dressing table =

dēng

jìng

chuángdiàn
床垫

shūzhuāngtái
梳妆台
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles