Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Astronomy category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

barlow lens =

bā luò tòu jìng
巴洛透镜

jìng

dìqiú
地球

yuánguīzuò
圆规座
Scorpius =

yìndìānzuò
印地安座

tiānxiēzuò
天蝎座

jīnniúzuò
金牛座

chuánwěizuò
船尾座
Ursa Minor =

chángshézuò
长蛇座

jīnniúzuò
金牛座

xiǎoxióngzuò
小熊座

dǎo xīng jìng
导星镜
Volans =

huìxīng
彗星

xiānhòuzuò
仙后座

shéfūzuò
蛇夫座

fēiyúzuò
飞鱼座
Pyxis =

qílínzuò
麒麟座

shuāngyúzuò
双魚座

dùnpáizuò
盾牌座

luópánzuò
罗盘座
Gemini =

jīnniúzuò
金牛座

tiānwénxué
天文学

chuánwěizuò
船尾座

shuāngzizuò
双子座
Caelum =

tàiyángxì
太阳系

bā luò tòu jìng
巴洛透镜

tiānmāozuò
天猫座

diāojùzuò
雕具座
Antlia =

hòufāzuò
后发座

jīnxīng
金星

jīnxīng
金星

jītǒngzuò
唧筒座
Aquila =

tiānyīngzuò
天鹰座

fàngdà
放大

wūyāzuò
乌鸦座

tiānwénxué
天文学
Draco =

tiānlóngzuò
天龙座

qílínzuò
麒麟座

xīng

fàngdà
放大
Dorado =

dǎo xīng jìng
导星镜

yǔzhòu
宇宙

liúxīng
流星

jiànyúzuò
剑鱼座
eyepiece =

míngwángxīng
冥王星

jiēyǎn
接眼

kǒngquèzuò
孔雀座

luópánzuò
罗盘座
Lyra =

húxīngzuò
狐狸座

kǒngjìng
孔径

fēiyúzuò
飞鱼座

tiānqínzuò
天琴座
Aquarius =

bǎopíngzuò
宝瓶座

jiànyúzuò
剑鱼座

xiǎoquǎnzuò
小犬座

tiānyànzuò
天燕座
Triangulum Australe =

nán sānjiǎozuò
南三角座

wǎnggǔzuò
网罟座

tàiyáng
太阳

nán jízuò
南极座
Cassiopeia =

xiānhòuzuò
仙后座

liúxīngyǔ
流星雨

bànrénmǎzuò
半人马座

chuánfānzuò
船帆座
Ursa Major =

dàxióngzuò
大熊座

tiāngēzuò
天鸽座

wǔxiānzuò
武仙座

niúdùn wàngyuǎnjìng
牛顿望远镜
Corvus =

dìqiú
地球

huǒxīng
火星

wūyāzuò
乌鸦座

tiānhèzuò
天鹤座
Pegasus =

shuǐxīng
水星

fēimǎzuò
飞马座

nán miǎnzuò
南冕座

shízhōngzuò
时钟座
Camelopardalis =

tàiyáng
太阳

lùbàozuò
鹿豹座

xiǎoxíngxīng
小行星

dùjuānzuò
杜鹃座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles