Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Astronomy category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Pictor =

hòufāzuò
后发座

huìjiàzuò
绘架座

tiāntánzuò
天坛座

huìxīng
彗星
Corona Borealis =

běi miǎnzuò
北冕座

shízhōngzuò
时钟座

dùjuānzuò
杜鹃座

tiānyànzuò
天燕座
Scorpius =

báiyángzuò
白羊座

luópánzuò
罗盘座

fēimǎzuò
飞马座

tiānxiēzuò
天蝎座
Saturn =

xiānhòuzuò
仙后座

bǎopíngzuò
宝瓶座

tǔxīng
土星

yàntíngzuò
堰蜓座
magnification =

xiēhǔzuò
蝎虎座

fàngdà
放大

nán jízuò
南极座

bǎopíngzuò
宝瓶座
Pluto =

sānjiǎozuò
三角座

míngwángxīng
冥王星

tiānmāozuò
天猫座

zhǔnzhíyí
准直仪
Ursa Major =

jiànyúzuò
剑鱼座

shuāngzizuò
双子座

jiànyúzuò
剑鱼座

dàxióngzuò
大熊座
Mercury =

tiānlóngzuò
天龙座

shuǐxīng
水星

mùfūzuò
牧夫座

tiānézuò
天鹅座
Puppis =

bànrénmǎzuò
半人马座

jīngyúzuò
鲸鱼座

chuánwěizuò
船尾座

fènghuángzuò
凤凰座
Jupiter =

dìqiú
地球

huìxīng
彗星

mùxīng
木星

wǎnggǔzuò
网罟座
Camelopardalis =

xīng

húxīngzuò
狐狸座

lùbàozuò
鹿豹座

cháilángzuò
豺狼座
Hercules =

lièhùzuò
猎戶座

wǔxiānzuò
武仙座

zhǔnzhíyí
准直仪

qílínzuò
麒麟座
Planet =

xíngxīng
行星

wǔxiānzuò
武仙座

yàntíngzuò
堰蜓座

zhǔnzhíyí
准直仪
Antlia =

dùnpáizuò
盾牌座

fēiyúzuò
飞鱼座

jītǒngzuò
唧筒座

dàxióngzuò
大熊座
Galaxy =

jǔchǐzuò
矩尺座

tiānchèngzuò
天秤座

xīngxì
星系

xiǎoxióngzuò
小熊座
Aquarius =

hǎiwángxīng
海王星

xíngxīng
行星

xīng

bǎopíngzuò
宝瓶座
Comet =

dìqiú
地球

lièquǎnzuò
猎犬座

huìxīng
彗星

xīngzuò
星座
Bootes =

mùfūzuò
牧夫座

jùshézuò
巨蛇座

shuǐxīng
水星

xiēhǔzuò
蝎虎座
Canes Venatici =

wǎnggǔzuò
网罟座

xiǎoshīzuò
小狮座

lièquǎnzuò
猎犬座

mùxīng
木星
Mensa =

liùfēnyízuò
六分仪座

liúxīngyǔ
流星雨

shānànzuò
山案座

huìxīng
彗星
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles