Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Astronomy category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Lynx =

tiānmāozuò
天猫座

duōbùsēn wàngyuǎnjìng
多布森望远镜

tiānqínzuò
天琴座

xiānhòuzuò
仙后座
Telescopium =

húxīngzuò
狐狸座

huìxīng
彗星

xiēhǔzuò
蝎虎座

wàngyuǎnjìngzuò
望远镜座
Apus =

tiānlóngzuò
天龙座

wǎnggǔzuò
网罟座

tiānyànzuò
天燕座

liùfēnyízuò
六分仪座
Aquila =

lùbàozuò
鹿豹座

tiāntùzuò
天兔座

tiānyīngzuò
天鹰座

yuánguīzuò
圆规座
Lacerta =

chángshézuò
长蛇座

bā luò tòu jìng
巴洛透镜

tiānchèngzuò
天秤座

xiēhǔzuò
蝎虎座
Crux =

nán shízìzuò
南十字座

shízhōngzuò
时钟座

cāngyíngzuò
苍蝇座

jìng
Delphinus =

nán shízìzuò
南十字座

lǚsèjìng
滤色镜

shuǐshézuò
水蛇座

hǎitúnzuò
海豚座
Virgo =

yuèqiú
月球

wǔxiānzuò
武仙座

shìnǚzuò
室女座

yuánguīzuò
圆规座
Circinus =

dàquǎnzuò
大犬座

hǎitúnzuò
海豚座

húxīngzuò
狐狸座

yuánguīzuò
圆规座
Scutum =

shuāngzizuò
双子座

xiǎoshīzuò
小狮座

jītǒngzuò
唧筒座

dùnpáizuò
盾牌座
Aries =

báiyángzuò
白羊座

yùfūzuò
玉夫座

míngwángxīng
冥王星

qílínzuò
麒麟座
Libra =

xiānwángzuò
仙王座

bōjiāngzuò
波江座

tiānchèngzuò
天秤座

bànrénmǎzuò
半人马座
Ursa Major =

tiāngēzuò
天鸽座

báiyángzuò
白羊座

lièhùzuò
猎戶座

dàxióngzuò
大熊座
Crater =

liúxīngyǔ
流星雨

mùfūzuò
牧夫座

dùjuānzuò
杜鹃座

jùjuézuò
巨爵座
Volans =

báiyángzuò
白羊座

zhēfǎnshè wàngyuǎnjìng
折反射望远镜

nán shízìzuò
南十字座

fēiyúzuò
飞鱼座
Venus =

yàntíngzuò
堰蜓座

jīnxīng
金星

tiāngēzuò
天鸽座

xiǎoxióngzuò
小熊座
Ursa Minor =

yuèqiú
月球

xiǎoxióngzuò
小熊座

jùxièzuò
巨蟹座

diāojùzuò
雕具座
Scorpius =

chuánwěizuò
船尾座

shānànzuò
山案座

nán yúzuò
南鱼座

tiānxiēzuò
天蝎座
Columba =

tiāngēzuò
天鸽座

huìxīng
彗星

yìndìānzuò
印地安座

nán miǎnzuò
南冕座
Comet =

huìxīng
彗星

luópánzuò
罗盘座

dùnpáizuò
盾牌座

wǎnggǔzuò
网罟座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles