Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 38 users online.

You will now be tested on the Astronomy category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Astronomy =

yàntíngzuò
堰蜓座

tiānwénxué
天文学

chuánwěizuò
船尾座

hòufāzuò
后发座
Milky Way =

wūyāzuò
乌鸦座

nán miǎnzuò
南冕座

xīng xīng de liàng dù
星星的亮度

yínhéxì
银河系
Puppis =

jiēyǎn
接眼

xiǎomǎzuò
小马座

mùfūzuò
牧夫座

chuánwěizuò
船尾座
Grus =

tiānhèzuò
天鹤座

yuánguīzuò
圆规座

yínhéxì
银河系

jiēyǎn
接眼
Meteor shower =

hòufāzuò
后发座

tiāntùzuò
天兔座

liúxīngyǔ
流星雨

wàngyuǎnjìng
望远镜
magnitude =

yínhéxì
银河系

wàngyuǎnjìng
望远镜

shuāngzizuò
双子座

xīng xīng de liàng dù
星星的亮度
Antlia =

zhǔnzhíyí
准直仪

xīngxì
星系

jītǒngzuò
唧筒座

xiǎoxíngxīng
小行星
Hercules =

fàngdà
放大

nán jízuò
南极座

wǔxiānzuò
武仙座

xiǎoshīzuò
小狮座
Delphinus =

tiānchèngzuò
天秤座

jīngyúzuò
鲸鱼座

hǎitúnzuò
海豚座

jīnniúzuò
金牛座
Aries =

báiyángzuò
白羊座

xīng

dàxióngzuò
大熊座

hǎitúnzuò
海豚座
Telescope =

shānànzuò
山案座

wàngyuǎnjìng
望远镜

lǚsèjìng
滤色镜

xiānhòuzuò
仙后座
Sagittarius =

shuǐxīng
水星

rénmǎzuò
人马座

shuǐxīng
水星

dùjuānzuò
杜鹃座
Lyra =

tiānqínzuò
天琴座

tiānxiēzuò
天蝎座

yùfūzuò
御夫座

xīngxì
星系
Aquarius =

jīngyúzuò
鲸鱼座

tiāngēzuò
天鸽座

bǎopíngzuò
宝瓶座

bōjiāngzuò
波江座
Pegasus =

bā luò tòu jìng
巴洛透镜

jǔchǐzuò
矩尺座

xīng

fēimǎzuò
飞马座
Auriga =

mùfūzuò
牧夫座

yùfūzuò
御夫座

tiānjiànzuò
天箭座

xíngxīng
行星
Crater =

yàntíngzuò
堰蜓座

jùjuézuò
巨爵座

wèixīng
卫星

tiānxiēzuò
天蝎座
Mensa =

shānànzuò
山案座

xiānwángzuò
仙王座

nán shízìzuò
南十字座

fènghuángzuò
凤凰座
newtonian =

hǎitúnzuò
海豚座

wǔxiānzuò
武仙座

niúdùn wàngyuǎnjìng
牛顿望远镜

yùfūzuò
玉夫座
lens =

tòujìng
透镜

nán jízuò
南极座

shuǐshézuò
水蛇座

tiānyànzuò
天燕座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles