Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Astronomy category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Antlia =

jītǒngzuò
唧筒座

chuándǐzuò
船底座

kǒngjìng
孔径

nán sānjiǎozuò
南三角座
Camelopardalis =

xīngxì
星系

wèixīng
卫星

lùbàozuò
鹿豹座

kǒngquèzuò
孔雀座
Horologium =

shízhōngzuò
时钟座

dùnpáizuò
盾牌座

jīnniúzuò
金牛座

jītǒngzuò
唧筒座
Andromeda =

tiānlóngzuò
天龙座

xiānnǚzuò
仙女座

diāojùzuò
雕具座

yìndìānzuò
印地安座
Chamaeleon =

luópánzuò
罗盘座

yàntíngzuò
堰蜓座

bōjiāngzuò
波江座

lièquǎnzuò
猎犬座
magnitude =

xīng xīng de liàng dù
星星的亮度

tiānchèngzuò
天秤座

tòujìng
透镜

tàiyáng
太阳
catadioptric telescope =

huìxīng
彗星

zhēfǎnshè wàngyuǎnjìng
折反射望远镜

diāojùzuò
雕具座

tiānqínzuò
天琴座
Indus =

lùbàozuò
鹿豹座

fàngdà
放大

yìndìānzuò
印地安座

jùjuézuò
巨爵座
Crater =

diāojùzuò
雕具座

jùjuézuò
巨爵座

qílínzuò
麒麟座

bǎopíngzuò
宝瓶座
Leo =

huìxīng
彗星

shuāngyúzuò
双魚座

shīzizuò
狮子座

liùfēnyízuò
六分仪座
Eridanus =

jìng

lièhùzuò
猎戶座

bōjiāngzuò
波江座

shìnǚzuò
室女座
Hercules =

wǔxiānzuò
武仙座

jǔchǐzuò
矩尺座

dǎo xīng jìng
导星镜

tiānyànzuò
天燕座
Piscis Australis =

tiānjiànzuò
天箭座

liúxīng
流星

shuāngyúzuò
双魚座

nán yúzuò
南鱼座
mirror =

tiānmāozuò
天猫座

jìng

luópánzuò
罗盘座

zhǔnzhíyí
准直仪
Galaxy =

nán miǎnzuò
南冕座

tiānmāozuò
天猫座

jiànyúzuò
剑鱼座

xīngxì
星系
Perseus =

yīngxiānzuò
英仙座

fēiyúzuò
飞鱼座

yùfūzuò
御夫座

dùjuānzuò
杜鹃座
Sextans =

jùshézuò
巨蛇座

liùfēnyízuò
六分仪座

mùxīng
木星

bànrénmǎzuò
半人马座
Caelum =

diāojùzuò
雕具座

shuāngzizuò
双子座

xiǎoshīzuò
小狮座

jiànyúzuò
剑鱼座
Ara =

tiāntánzuò
天坛座

shìnǚzuò
室女座

xiēhǔzuò
蝎虎座

huìjiàzuò
绘架座
Musca =

jīnniúzuò
金牛座

xíngxīng
行星

dìqiú
地球

cāngyíngzuò
苍蝇座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles