Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Cebuano Dictionary

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Directions category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

around =

labaw sa, sa ibabaw

liko sa wala, disilya

libut, anaa sa duol

amihanan kasadpan
vicinity =

liko sa wala, disilya

kasilinganan

asa?, hain?

habagatan kasadpan
southward =

liko sa wala, disilya

tumong sa habagatan

lakaw og hinay

paingon sa itaas
go slowly =

paspas og lakaw

lakaw og hinay

ulahi, atrasado, sa luyo, iwit

paingon sa itaas
near =

hunong

layo

duol

kanaog
go up =

atubangan, unahan

saka

luyo

hunong, tan-aw ug pamati!
turn right =

liko sa wala, disilya

liko sa tuo, dimina

habagatan sidlakan

diha, didto
south-east =

sa itaas sa balay

sa tupad, sa kilid, abay, tupad sa

habagatan sidlakan

asa?, hain?
above =

diretso lang

habagatan kasadpan

labaw sa, sa ibabaw

sa ubos, silong, sa ilaya
up =

kasadpan

hunong

sa itaas

paingon sa ubus
behind =

ulahi, atrasado, sa luyo, iwit

duol

sa ubos, silong, sa ilaya

iskina
far =

paingon sa ubus

wala

luyo

layo
south-west =

habagatan kasadpan

asa?, hain?

saka

ulahi, atrasado, sa luyo, iwit
north =

hunong

amihanan, norte

ulahi, atrasado, sa luyo, iwit

habagatan kasadpan
where? =

asa?, hain?

ngadto, paingon, padulong, sa amihanan

liko sa wala, disilya

kasilinganan
opposite =

bali

amihanan sidlakan

asa?, hain?

ngadto, paingon, padulong, sa amihanan
go =

sidlakan

amihanan kasadpan

kanaog

padayon, lakaw
stop =

hunong

luyo

amihanan kasadpan

diretso lang
north-west =

pagpanudlo

padayon, lakaw

kasadpan

amihanan kasadpan
inside =

kanaog

kanaog

tuo

sulod
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles