Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Cebuano Dictionary

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Directions category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

below =

sa ubos, silong, sa ilaya

tuo

sa itaas sa balay

atubangan, unahan
area =

libut, anaa sa duol

habagatan

sukod, gidak-on, gilapdon

tuo
corner =

tuo

labaw sa, sa ibabaw

sa silong, sa balay

iskina
there =

sa itaas

sa itaas sa balay

iskina

diha, didto
go slowly =

atubangan, unahan

diretso lang

lakaw og hinay

habagatan
outside =

sa gula, sa gawas

paspas og lakaw

sa ubas, paingon, padulong

diha, didto
far =

pagdali og lakaw

sulod

liko sa wala, disilya

layo
go fast =

habagatan

sulod

paspas og lakaw

paingon sa itaas
go =

padayon, lakaw

liko sa wala, disilya

paingon sa ubus

kasilinganan
north-west =

habagatan kasadpan

amihanan kasadpan

sa ubos, silong, sa ilaya

sa ubos, silong, sa ilaya
around =

asa?, hain?

libut, anaa sa duol

habagatan kasadpan

sidlakan
direction =

paingon sa ubus

pagpanudlo

lakaw og hinay

ngadto, paingon, padulong, sa amihanan
Directions =

ngadto, paingon, padulong, sa amihanan

padayon, lakaw

ngadto, paingon, padulong, sa amihanan

pagpangulo
here =

dinhi, diri

sa tupad, sa kilid, abay, tupad sa

sukod, gidak-on, gilapdon

diha, didto
behind =

ulahi, atrasado, sa luyo, iwit

pagpangulo

diretso lang

sulod
south =

duol

pagpanudlo

habagatan

ulahi, atrasado, sa luyo, iwit
north =

pagdali og lakaw

amihanan kasadpan

amihanan, norte

kasilinganan
east =

paingon sa ubus

sidlakan

sa ubas, paingon, padulong

saka
south-east =

sa ubos, silong, sa ilaya

habagatan sidlakan

ulahi, atrasado, sa luyo, iwit

labaw sa, sa ibabaw
upstairs =

sa itaas sa balay

padayon, lakaw

duol

saka
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles